316 Δ/ΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
4240030 1Ο Τ Ε Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4201010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4251010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4250040 2Ο Τ Ε Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4201020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4251020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4251009 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4201030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4251030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4201040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4201041 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4203010 Γ/ΣΙΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4205010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ  
4201060 Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΡΟΔ  
4204010 Γ/ΣΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ  
4206010 Γ/ΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
4202010 Γ/ΣΙΟ ΣΑΠΠΩΝ  
4290008 Γ/ΣΙΟ ΚΕΧΡΟΥ  
4201050 Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
4201055 Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤ  
4290005 Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤ  
4201045 Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
4253010 ΛΥΚΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
4251055 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣ  
4290010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ  
4254010 ΛΥΚΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ  
4252010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΠΠΩΝ