317 Δ/ΝΣΗ ΕΒΡΟΥ
1140060 1Ο Τ Ε Ε ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
1150085 1Ο Τ Ε Ε ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
1101010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1151010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1150070 2Ο Τ Ε Ε ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
1101020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1150080 3Ο Τ Ε Ε ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
1151009 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  
1101030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1190060 4Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
1101040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1101045 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1101005 Γ/ΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡ  
1112010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟΝ  
1117010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΠΛΟΥ ΕΒΡΟΥ  
1105010 Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  
1106010 Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
1110010 Γ/ΣΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ  
1107010 Γ/ΣΙΟ ΦΕΡΩΝ  
1151001 ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ/ΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ  
1155010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  
1156010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
1157010 ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  
1160010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΤΥΧΕΡΟΥ ΕΒΡΟΥ