318 ΓΡ ΕΒΡΟΥ
1140090 1Ο Τ Ε Ε ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  
1140080 1Ο Τ Ε Ε ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  
1102010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  
1104010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  
1154010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
1102011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  
1104011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  
1154020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
1104012 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  
1103010 Γ/ΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  
1113010 Γ/ΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΕΒΡΟΥ  
1114010 Γ/ΣΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ ΕΒΡΟΥ  
1115010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ  
1109010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΕΒΡΟΥ  
1108010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ  
1118010 Γ/ΣΙΟ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ  
1111010 Γ/ΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ ΕΒΡΟΥ  
1116010 Γ/ΣΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ ΕΒΡΟΥ  
1152010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  
1153010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ  
1158010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ  
1163010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ Α,Β  
1159010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ Α,Β