319 Δ/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1701054 10ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1701055 11ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1751020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1701030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1751030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1701040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1751040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1751051 7ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1701052 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
1701001 Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  
1751001 ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ