322 Δ/ΝΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
4150040 1Ο Τ Ε Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4151009 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4101010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4140030 2Ο Τ Ε Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4101020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4151020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4101030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4151030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4101040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4102010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
4105010 Γ/ΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΟ  
4109010 Γ/ΣΙΟ ΓΑΡΑΖΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Μ  
4102020 Γ/ΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
4106030 Γ/ΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕ  
4110010 Γ/ΣΙΟ ΚΡΑΝΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
4107010 Γ/ΣΙΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ  
4103010 Γ/ΣΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
4104010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
4101045 Γ/ΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟ  
4106010 Γ/ΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ  
4111010 Γ/ΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ  
4108010 Γ/ΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  
4152010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
4151040 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜ  
4154010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
4156010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ  
4158010 ΛΥΚΕΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  
4101042 ΠΕΙΡΑΜΑΤ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4152020 Τ ΛΥΚ ΓΥΜΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  
4151045 Τ ΛΥΚ ΓΥΜΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
4153010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ