323 Δ/ΝΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
5001072 08ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5051010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5051020 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001030 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5051030 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001040 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5051040 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001050 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5051050 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001060 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5051009 7Ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001070 7ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5090080 8ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001073 9ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
5001075 Γ/ΣΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ  
5001076 Γ/ΣΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ  
5012010 Γ/ΣΙΟ Ν ΚΥΔΩΝΙΑΣ