325 ΓΡ ΤΕΕ ΑΧΑΙΑΣ
640108 1Ο Τ Ε Ε ΑΙΓΕΙΡΑΣ  
640100 1Ο Τ Ε Ε ΑΙΓΙΟΥ  
640080 1Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΑΣ  
640106 1Ο Τ Ε Ε ΦΑΡΡΩΝ  
640050 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ  
640105 2Ο Τ Ε Ε ΑΙΓΙΟΥ ΕΣΠΕΡ  
640081 2Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΑΣ  
640082 3Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
640085 4Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΑΣ  
640086 5Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΑΣ ΕΣΠ  
640087 6Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΑΣ  
640088 7Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΑΣ  
650095 8Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΕΡ  
650090 9Ο Τ Ε Ε ΠΑΤΡΩΝ ΕΣΠ  
640095 Τ Ε Ε ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  
640090 Τ Ε Ε ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ  
650085 Τ Ε Σ ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΦ ΒΑΡΥΚ