326 3 ΓΡ Β Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
1951260 01ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901265 02ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1951265 02ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1901261 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1940360 1Ο Τ Ε Ε ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1901260 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1904010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ  
1901185 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
1951185 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
1901263 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1904011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ  
1901186 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
1951263 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1951041 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
1951267 3Ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1901276 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
1901264 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1901041 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
1951264 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1951272 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1901262 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1901255 Γ/ΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1920010 Γ/ΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ  
1908010 Γ/ΣΙΟ ΔΡΥΜΟΥ  
1904060 Γ/ΣΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ  
1904052 Γ/ΣΙΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΕΩΣ  
1970100 ΕΚΚ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  
1951255 ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝ  
1958010 ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ  
1954010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ  
1964010 ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
1970010 Τ.Λ. ΓΥΜΝ ΑΣΣΗΡΟΥ Α,Β,Γ