327 ΓΡ ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1940210 10Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940211 11Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1950240 12Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1950232 13Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΗ  
1950230 14Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΗ  
1950220 15Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940380 1Ο Τ Ε Ε ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940220 1Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940350 1Ο Τ Ε Ε ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  
1940330 1Ο Τ Ε Ε ΠΥΛΑΙΑΣ  
1940221 2Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1950330 2Ο Τ Ε Ε ΠΥΛΑΙΑΣ  
1940230 3Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940231 4Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940232 5Ο Τ Ε Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡ  
1940320 6Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1940410 7Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940411 8Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940420 9Ο Τ Ε Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
1940355 Τ Ε Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  
1940511 Τ Ε Λ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ