328 3 ΓΡ Δ Δ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
501836 03ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
551836 03ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
501852 04ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
551852 04ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
501853 05ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
501681 07ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ  
540211 1Ο Τ Ε Ε ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
540840 1Ο Τ Ε Ε Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501830 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
501660 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501850 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ  
551830 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
551660 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
551850 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ  
540845 2Ο Τ Ε Ε Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501831 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
501670 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501851 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ  
551831 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
551670 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
551851 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ  
550321 2ΟΝ Τ Ε Ε ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΣΠΕΡ  
550850 3Ο Τ Ε Ε Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501832 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
501671 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
551832 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
551671 3ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501833 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
501677 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
551677 4ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501834 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
501678 5ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
551672 5ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501679 6ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ  
551673 6ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ  
501682 8ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ  
501825 Γ/ΣΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΣΠ  
540215 ΕΝ ΛΥΚ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΣΠ  
551676 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. 8ΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ