329 3 ΓΡ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
540886 1Ο Τ Ε Ε ΒΑΡΗΣ  
502035 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
501856 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  
551856 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  
502034 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
501855 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  
551855 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  
502065 Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  
501857 Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
552065 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ  
552035 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
551857 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ