331 2 ΓΡ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3502010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ  
3501060 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ  
3502020 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ  
3501070 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ  
3501075 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ  
3501077 4ΟΝ Γ/ΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ  
3512010 Γ/ΣΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  
3508020 Γ/ΣΙΟ ΓΛΩΣΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
3502030 Γ/ΣΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
3510010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ  
3513020 Γ/ΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ  
3507010 Γ/ΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ  
3508010 Γ/ΣΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
3513010 Γ/ΣΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ  
3501048 Γ/ΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ ΒΟΛΟΥ  
3552010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ  
3551060 ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ  
3560010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ  
3557010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ  
3558010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
3558020 Τ ΛΥΚ ΓΥΜΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  
3563010 Τ.Λ. ΓΥΜΝ ΣΟΥΡΠΗΣ  
3562010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΑΛΟΝΗΣΟΥ  
3553020 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΤΕΛΕΟΥ