332 2 ΓΡ ΚΟΖΑΝΗΣ
2712010 Γ/ΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2717010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2708010 Γ/ΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  
2706020 Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2702010 Γ/ΣΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ  
2713010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Μ  
2718010 Γ/ΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2719010 Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ  
2714010 Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ  
2703010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2701040 Γ/ΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2709010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ  
2705010 Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ  
2706010 Γ/ΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  
2705030 Γ/ΣΙΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2707010 Γ/ΣΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  
2758010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  
2752010 ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ  
2753010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
2755010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ  
2756010 ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ  
2757010 ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  
2764010 Τ Λ ΓΥΜΝ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ  
2755030 Τ Λ ΓΥΜΝ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ  
2759010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ