345
1503010 Γ/ΣΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ  
1513010 Γ/ΣΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ  
1501050 Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ  
1515010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ  
1516010 Γ/ΣΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ  
1506010 Γ/ΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
1509010 Γ/ΣΙΟ ΛΑΛΑ  
1511010 Γ/ΣΙΟ ΛΑΜΠΕΙΑΣ  
1510010 Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ  
1504010 Γ/ΣΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ  
1551050 ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ  
1553010 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ  
1563010 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ  
1555010 ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ  
1566010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ  
1556010 ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  
1559010 ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΛΑ ΗΛΕΙΑΣ  
1560010 ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ  
1554010 ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ  
1565010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Α,Β  
1561010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ Α,Β