1640080 1Ο Τ Ε Ε ΝΑΟΥΣΑΣ  
1603010 1ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
1653010 1ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
1650090 2Ο Τ Ε Ε ΝΑΟΥΣΑΣ  
1603011 2ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
1653011 2ΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
1603012 3ΟΝ Γ/ΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ  
1605010 Γ/ΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ  
1610010 Γ/ΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ  
1607010 Γ/ΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ  
1603060 Γ/ΣΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
1655010 Τ.ΛΥΚ.ΓΥΜΝ. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ Α,Β