ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

(Ακολουθεί πίνακας με τους Κωδικούς των Ερευνητικών Αξόνων)

Θέμα έρευνας Ημερομηνία υποβολής Κωδικός Επώνυμο ερευνητή Επιστημονικός φορέας ερευνητή Επιβλέπων καθηγητής Πεδίο έρευνας Κωδικός ερευν άξονα Λέξεις-Κλειδιά: Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Αριθμός πράξης
Επιδημιολογική έρευνα των νόσων του στόματος σε παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. 1985-86 1 Αθανασούλη Παν/μιο Αθηνών     1210         12/86
Οι επιμορφωτικές ανάγκες των δασκάλων στα Μαθηματικά που διδάσκουν. 1985-86 2 Αντωνίου Univ. of Wales P.Athinson   500         16/86
σχετικά με την ανάπτυξη των σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων. 1985-86 3 Δημητρίου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1200         13/86
Ορθογραφικά λάθη των μαθητών της ΣΤ' του δημοτικού σχολείου και της Α' τάξης του γυμνασίου. 1985-86 4 Ζαμπεθάνης     Φθιώτιδας 610         7/86
Η κοινωνική κατάσταση των Ελληνόπουλων στην Ο.Δ.Γ. 1985-86 5 Κωστοπούλου Univ. of Bielefeld R.Wicklund Γερμανία 720         2/86
Η ανίχνευση σωματικών , ψυχικών και κοινωνικών προβλημάτων που συνοδεύονται με αθλητική δραστηριότητα σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. 1985-86 6 Μάλαμα-Ζαφειρίου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης, Λάρισας 670         10/86
Αναζήτηση των αιτίων στα οποία οφείλονται οι δυσκολίες που συναντούν στα μαθηματικά οι φοιτητές των παν/μίων. 1985-86 7 Μαμωνά Univ.of Southampton B.Griffiths Αττικής,Αχαίας 630         4/86
Ψυχοτρόπες ουσίες και μαθητές μέσης εκπ/σης. 1985-86 8 Μαρσέλου Παν/μιο Ιωαννίνων   Αττικής, Ιωαννίνων , Αχαίας 1422         2/86
Αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Γ' τάξη γυμνασίου. 1985-86 9 Ομάδα ΣΕΠ του ΠΙ       730         1/86
Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών Λυκείου του νομού Αρκαδίας. 1985-86 10 Παπαβασιλείου Παν/μιο Αθηνών Ι.Μαρκαντώνης Αρκαδίας 1200         14/86
Μελέτη της συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 5-12 ετών. 1985-86 11 Παπαδοπούλου Univ. of Sussex G . Semin Αττικής , Μεσσηνίας 1200         21/86
Συγκριτική μελέτη της εξελίξεως της οπτικής αντιλήψεως του σχήματος σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και σε κανονικούς αναγνώστες. 1985-86 12 Πολίτου Univ.College of Cardiff A.Simon   470         10/86
Η επιθετική και βίαιη συμπεριφορά των νέων στα ομαδικά αθλήματα. 1985-86 13 Σακκελαρίου ΑΠΘ   Αττικής, Τρικάλων 670         1/86
Ερωτηματολόγιο. 1985-86 14 Σαρακατσάνης     Λάρισας 1800          
Στοιχεία ενός τόπου που επηρεάζουν την προσωπικότητα του ατόμου. 1985-86 15 Σαράντη Παν/μιο Λονδίνου   Αττικής 1200         8/86
Μελέτη των νεαρών Ελληνίδων και της εκπ/σης. 1985-86 16 Στρίντζου     Αττικής 1411         1/86
Μαθησιακές εμπειρίες σε ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες για παιδιά με δυσκολίες μάθησης .Διερεύνηση των συντελεστών και τρόπων διαμόρφωσης τους. 1985-86 17 Φράγκου Παν/μιο Λονδίνου P.Evans Αττικής , Θεσ/νίκης 470         7/86
Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών και η συμπεριφορά των εφήβων αναφορικά με την μελλοντική τους ένταξη. 1985-86 18 Χατζητέγκα     Αττικής 1200         13/86
Κορίτσια 13-17 ετών - κοινωνική ένταξη : ανάγκες και προβλήματα. 1986-87 19 "ομάδα " γυναικών Κυψέλης     Αττικής 1411         10/87
Παράγοντες που βοηθούν τους ελληνοαυστραλούς μαθητές που επιστρέφουν στην Ελλάδα , να συμμετάσχουν με επιτυχία στη δευτ/θμια εκπ/ση στην Ελλάδα. 1986-87 20 Patching       720         14/87
Η αγροτική νεολαία. 1986-87 21 Ανανίκας ΑΠΘ   Μακεδονία 1400         24/86
Ταυτοτικές διαδικασίες και γλωσσικές πρακτικές παιδιών των Ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. 1986-87 22 Ανδρούσου Univ. Paris 5 C. Camilieri Ελληνικά σχολεία εξωτερικού 720         23/87
Δυσλεξία και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας. 1986-87 23 Αποστόλου       470         14/87
Οι μαθητές της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης στην Ελλάδα. 1986-87 24 Ασκούνη Univ.Paris 5 V. Isambert - Jamati Αττικής 450         9/87
Η πολιτική της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 1986-87 25 Βλαχοδήμου Univ. of Manchester G.Kloss Αττικής , Κορινθίας , Βοιωτίας , Ημαθίας 680         17/87
Γνώσεις των παιδιών του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου για το φυσικό κόσμο. 1986-87 26 Βοσνιάδου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 640         11/87
Μια σπουδή ειδικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και η σχέση τους με τους παράγοντες φύλο , ηλικία. Ακαδημαϊκή πρόοδος , και κοινωνικοοικονομική κατάσταση σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων ηλικίας 15 ως 18 ετών. 1986-87 27 Βούλγαρης Univ. College of Cardiff A. Simon Χίου 1210         18/86
Η επιμόρφωση των Ελλήνων καθηγητών των γυμνασίων σχετικά με την περιβαλλοντική εκπ/ση. 1986-87 28 Γαρδέλη Παν/μιο Γενεύης A. Giordan   710         14/87
Η εξέλιξη των ψυχοσωματικών και ψυχολογικών αντιδράσεων στο ψυχοκοινωνικό στρες σε μαθητές ηλικίας 13-18 ετών. 1986-87 29 Γεώργας Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1210         2/87
Η ηλικία έναρξης της ήβης των αρρένων στο ελληνικό πληθυσμό. 1986-87 30 Δημόπουλος Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1900         12/87
Εντοπισμός του επιπέδου γνώσεων και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος. 1986-87 31 Διαμαντόπουλος ΑΠΘ     710         13/87
Βιολογική ανάπτυξη των Ελληνοπαίδων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 1986-87 32 Ζαφειράτος Παν/μιο Αθηνών     1900         12/87
σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες. 1986-87 33 Ζάχος Δημ. Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο Ραφήνας   Αττικής 470         18/86
Το μάθημα των θρησκευτικών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια. 1986-87 34 Ζάχου ΑΠΘ Χ.Μανιουδάκης Λάρισας , Θεσ/νίκης 620         9/87
Η ανάπτυξη της ηθικής σκέψης. 1986-87 35 Καβαθατζόπουλος Παν/μιο Ουψάλας   Αττικής 1210         23/87
Ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων στην πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών των ελληνικών λυκείων. 1986-87 36 Καλογιαννάκη-Χουρδάκη Παν/μιο Paris 5   Αττικής,Θεσ/νίκης,Ιωαννίνων,Κρήτη 1400         24/86
Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού 6-12 ετών μέσα από τη σχολική εμπειρία. 1986-87 37 Καππή Univ.Leicester D.Hargreaves Αττικής 1210         4/87
Ίσες ευκαιρίες στη μάθηση για παιδιά διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών. 1986-87 38 Καρασίμου     Τρικάλων 1410         6/87
Η έκθεση στο Λύκειο. 1986-87 39 Κασσωτάκης Παν/μιο Κρήτης     620          
Οι διαμορφωμένες σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών στο δημοτικό σχολείο. 1986-87 40 Κατερέλος Aix en Provence - Marseille R. Meyer Αττικής 1200 Κοινωνική Ψυχολογία καθηγητής     13/87
Έρευνα σε γραπτά δοκίμια έκθεσης υποψηφίων των γενικών εξετάσεων. 1986-87 41 Κεραμάρης     Αττικής 610         11/87
Θεολογική προσέγγιση κειμένων με θρησκευτικές αναφορές στα αναγνωστικά της Α/θμιας εκπ/σης. 1986-87 42 Κιτσιλέρης     Θεσ/νίκης ,Κιλκίς 620         1/87
Το γλωσσικό μάθημα στις ανώτερες τάξεις της Α/θμιας εκπ/σης .- Εμπέδωση . Αξιολόγηση. 1986-87 43 Κιτσιλέρης     Θεσ/νίκης ,Κιλκίς 610         1/87
Η διαφορά ανάμεσα στην προβολή του εγώ και τη παρουσίαση των επαγγελμάτων στους μαθητές του Λυκείου. 1986-87 44 Κουριδάκη Παν/μιο Paris 5   Χανίων 1200         21/86
Η σεξουαλική αγωγή στην οικογένεια και το σχολείο. 1986-87 45 Κρουσταλάκης Παν/μιο Αθηνών   Αττικής , Βοιωτίας , Εύβοιας , Μαγνησίας , Τρικάλων ,Αργολίδας , Αχαίας , Αρκαδίας , Θεσ/νίκης , Ηρακλείου 1910         29/86
Αλκοόλ , ναρκωτικά , τσιγάρο στους μαθητές γυμνασίου - λυκείου. 1986-87 46 Λαμπράκη Παν/μιο Κρήτης , Βενιζέλειο Νοσ/μείο Κρήτης Ι.Μιχελογιάννης Ηρακλείου 1422         15/87
Το πρόβλημα της κατάλληλης για τα παιδιά κινητικής μάθησης με προσφερόμενα υλικά παιχνιδιών στο ελληνικό νηπιαγωγείο. 1986-87 47 Λευθερούδης Παν/μιο Φραγκφούρτης P.Rothig Θεσ/νίκης 670         23/87
Συχνότητα νεανικής παροδοντίτιδας μεταξύ των μαθητών ηλικίας 16-18 ετών 1986-87 48 Μακρής ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1900         18/86
Διερεύνηση μεθόδων αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών σε ελληνικό δημοτικό σχολείο. 1986-87 49 Μάρκου Univ. College of Cardiff R. Sutton Αττικής 900         16/86
Επίδραση ορισμένων παραγόντων του περιβάλλοντος στο επίπεδο της σωματικής και κινητικής ανάπτυξης των παιδιών και της νεολαίας της Αθήνας ηλικίας 6-18 ετών . 1986-87 50 Μελεμένης Παν/μιο Κρακοβίας   Αττικής 670         18/86
Που οφείλεται η διαφορετική επίδοση των μαθητών διαφόρων κατηγοριών σχολείων στις γενικές εξετάσεις . 1986-87 51 Μιχελής     Αττικής , Φθιώτιδας 900         13/87
Η ανάπτυξη της φυσικής αγωγής στην Α/θμια εκπ/ση. 1986-87 52 Μουντάκης Univ. of Leeds D.Brichall   670         12/87
Ανάλυση αλληλεπίδρασης μέσα στη σχολική τάξη δασκάλου - μαθητών και η χρήση της τηλεόρασης ως εποπτικού και επικοινωνιακού μέσου μάθησης στο σύγχρονο σχολείο. 1986-87 53 Μπαγιώκης ΑΠΘ     800         13/87
Η αυτοαντίληψη σε μαθητές δημοτικού σχολείου και γυμνασίου. 1986-87 54 Μπότσαρη-Μακρή Univ. of Bristol P. Robinson Αττικής, Πειραιά , Κορινθίας 1200         5/87
Ανάγκες Συμβουλευτικής Ελλήνων μαθητών του λυκείου. 1986-87 55 Μπρούζος Παν/μιο Γκαίτε H.Horn   730         2/87
Η σεξουαλική συμπεριφορά , τα σεξουαλικά ήθη και στάσεις και οι γνώσεις γύρω από το σεξ αντιπροσωπευτικού δείγματος Αθηναίων εφήβων. 1986-87 56 Νικολοπούλου Univ. of Texas Thomas Oakland Αττικής 1910          
Συστηματική δημοκρατική εκπ/ση. 1986-87 57 Νούνης       1400         19/87
Αξιολόγηση του προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας που εφαρμόζεται στο γυμνάσιο. 1986-87 58 Ξωχέλης ΑΠΘ Φιλοσοφική Θεσ/νίκης 610         23/87
Το κάπνισμα στο Λύκειο. 1986-87 59 Ομάδα φοιτητών Βιομηχ. σχολής Πειραιά Βιομηχ. Σχολή Πειραιά Β.Μπένος Αττικής 1420         29/86
Οι ψυχοπαιδαγωγικές διαδικασίες μέσα στην οικογένεια και ο ρόλος τους στις επιλογές ( εκπαιδευτικές - επαγγελματικές ) των μαθητών της Γ' τάξης γυμνασίου στην Ελλάδα. 1986-87 60 Παπαδογιάννη-Χριστοδούλου Παν/μιο Αθηνών Ι.Μαρκαντώνης Αχαίας 1200         1/87
Σχέσεις μαθητών - καθηγητών. 1986-87 61 Παπαδόπουλος Π.Ι     1200         21/87
Πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων : μια κριτική προσέγγιση 1986-87 62 Παπαναούμ ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1400         4/87
Η επίδραση του διδακτικού στυλ στο αυτοσυναίσθημα και στην αλλοτρίωση των μαθητών. 1986-87 63 Παπασταμάτης Univ. of Manchester G.Verma Αττικής , Χίου 1200         28/86
Μεταναστευτική οικογένεια. 1986-87 64 Πατσάλης Παν/μιο Αθηνών     720         23/87
Συμπεριφορά μαθητών μέσα στους σχολικούς χώρους. 1986-87 65 Πολυζώης     Αχαίας , Φωκίδας , Ζακύνθου 1200         3/87
Πρόγραμμα βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών στη σχολική τάξη. 1986-87 66 Πρεάρης Παν/μιο Αθηνών Α.Δανασσής - Αφεντάκης   1200         4/87
Μαθητικές κοινότητες. 1986-87 67 Σαμαρίνας     Λάρισας 1400         3/87
Άσκηση και εμμηνορροϊκός κύκλος. 1986-87 68 Σμυρνιώτη Παν/μιο Αθηνών Σ.Χατζηκωνσταντίνου Αττικής, Αρκαδίας 670         12/87
Γνωστικές δυσκολίες των παιδιών στα μαθηματικά κατά την μετάβαση τους από την μια βαθμίδα εκπ/σης στην άλλη. 1986-87 69 Σπανού Univ. of Leeds S.Archenhold Αχαίας 630         28/86
Η διαμόρφωση των στερεοτύπων σχετικά με τα δύο φύλα σε παιδιά ηλικίας πέντε , επτά και εννέα χρόνων. 1986-87 70 Σταματάκη Univ.Leicester D.Hargreaves Αττικής 1412         4/87
Στάσεις και απόψεις των εφήβων για την τρίτη ηλικία . 1986-87 71 Σωτηροπούλου ΤΕΙ Αθήνας   Αττικής 1200         15/87
Έννοια του χώρου στα δυσλεκτικά παιδιά του δημοτικού σχολείου και συγκριτική έρευνα μετά των φυσιολογικών. 1986-87 72 Τζοβόλου Univ. Paris 7 J.Grenault Αττικής 470         13/87
Η βαθμολογία των μαθητών στο λύκειο. 1986-87 73 Τσέρτος     Αττικής , Τρικάλων 900         28/86
Η αποστασιοποίηση των μαθητών στο σχολείο. 1986-87 74 Τσέρτος Παν/μιο Αθηνών Ι.Μαρκανίδης Αττικής , Τρικάλων 1200          
Τα ενδιαφέροντα των μαθητών - τριών των γυμνασίων Ορεστιάδας. 1986-87 75 Τσιαούση ΤΕΙ Αθήνας Σ. Κοκκινάκη Έβρου 1200         13/87
Προβλήματα που αφορούν τα Πολυκλαδικά Λύκεια 1986-87 76 Χαραλαμπίδου Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 430         11/87
Αξιολογικός προσανατολισμός προεφήβων. 1986-87 77 Χαρογιάννη     Αττικής , Κορινθίας , Φωκίδας, Ευρυτανίας 1200         26/86
Μελέτη των στάσεων των μαθητών των πρώτων τάξεων του λυκείου στα μαθηματικά και των παραγόντων που σχετίζονται με την διαμόρφωση τους. 1986-87 78 Χατζηγεωργίου Παν/μιο Αθηνών Ι.Μαρκαντώνης Μαγνησίας 630         19/86
Ηθική και λογική σκέψη στα κωφά παιδιά. 1986-87 79 Χριστοφόρου   Μ. Φατούρου Αττικής , Σερρών , Θεσ/νίκης 470         15/87
Οι αξίες της ελληνικής οικογένειας της διασποράς. 1987-88 80 Γεώργας Παν/μιο Αθηνών   Γερμανία 720         33/87
Στρατηγικές διδασκαλίας σε ελληνικά δημοτικά σχολεία . Ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργητική μάθηση. 1987-88 81 Αλεξοπούλου Univ. of Manchester G.Verma Αττικής,Κορινθίας 1100         27/87
Κριτική μελέτη και ανάλυση των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων μαθηματικών της Β' τάξης γυμνασίου. 1987-88 82 Ανδρεαδάκης Παν/μιο Κρήτης Α. Καζαμίας Πανελλαδική 630         10/88
Παραδοσιακές και μοντέρνες απόψεις ως προς τις σχέσεις των δύο φύλων. 1987-88 83 Αντωνίου Univ. of Cardiff     1411         1/88
Ανάγκες επιμόρφωσης των καθηγητών της Β/θμιας εκπαίδευσης. 1987-88 84 Βαλκάνος Univ.of Connecticut A.Viannakis Αττικής 1000         37/87
Η ανάπτυξη και προέκταση των γνωστικών τελεστών που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία πολυμεταβλητών δομών της πραγματικότητας. 1987-88 85 Δημητρίου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1210         29/87
Διαπίστωση αναγκών και ενδιαφερόντων της εφηβικής ηλικίας στη περιοχή του δήμου Τυρνάβου. 1987-88 86 Δραγάνη-Μανόλη Γεν.Νοσοκομείο Λάρισας   Λάρισας 1210         30/87
Έγκριση διενέργειας ψυχολογικών ερευνών στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της χώρας. 1987-88 87 Ζάχαρης Παν/μιο Ιωαννίνων     1200         17/88
Η πληροφορική και οι ηλεκ. υπολογιστές στη δευτεροβάθμια εκπ/ση. Προοπτικές για εξέλιξη. 1987-88 88 Ηρακλειώτης Παν/μιο Ιωαννίνων     650         36/87
Παράγοντες που επηρεάζουν το μαθητή στην επιλογή του επαγγέλματος του . 1987-88 89 Καίσαρη     Αχαίας 730         9/88
Αποτελέσματα επίδρασης δημογραφικών , γεωγραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στη διαμόρφωση των ορίων της φυσικής και κινητικής ανάπτυξης 17 χρονων παιδιών της Μακεδονίας. 1987-88 90 Καρανταίδου Παν/μιο Αθηνών Δ.Χατζηχαριστός Μακεδονία 670         20/88
Σχετικά με το επίπεδο της φυσικής αγωγής της χώρας μας στη Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. 1987-88 91 Κατσικαδέλλη Παν/μιο Αθηνών Γ.Φαράντος Αττικής 670         1/88
Η αξιολόγηση του βιολογικού δυναμικού των ελληνοπαίδων της σχολικής ηλικίας. 1987-88 92 Κλεισούρας Παν/μιο Αθηνών     670         7/88
Η ανίχνευση των παραγόντων που επιδρούν στην επίδοση των μαθητών της Δ.Ε και ιδιαίτερα των μαθητών της Β ' γυμνασίου στο μάθημα των μαθηματικών. 1987-88 93 Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Παν/μιο Πατρών   Αχαίας 630         28/87
Το πρόγραμμα σπουδών: αρχές για την σύνταξη ενός σύγχρονου ορθολογικού και δημοκρατικού προγράμματος σπουδών στη Β/θμια εκπ/ση. 1987-88 94 Κουτζαμάνης Παν/μιο Αιγαίου   Λέσβου 500         11/88
Εξέλιξη της έννοιας άνθρωπος σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 1987-88 95 Κύρκος Univ . of Sussex R.Q.Goodwin Αττικής 1210         14/88
Σύγκριση των τριών τύπων λυκείου σχετικά με το ιδιωτικό και το δημόσιο κόστος εκπ/σης. 1987-88 96 Κωστάκη ΚΕΠΕ Λ.Αθανασίου Πανελλαδική 1500         8/88
Διανοητική κόπωση σε σχέση με τη διατροφή. 1987-88 97 Μαρίνου-Βελέντζα Παν/μιο Αθηνών Ι.Μαρκαντώνης Αττικής 1900         4/88
Εφαρμογή προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο Νηπιαγωγείο. 1987-88 98 Μασσιάλας Παν/μιο Κρήτης, ΥΠΕΠΘ, Γ.Γ.Ισότητας     1910         10/88
Κολύμβηση και σωματική αύξηση ,ανάπτυξη, βιολογική ωρίμανση. 1987-88 99 Νικολόπουλος Παν/μιο Αθηνών Ζ.Αγορόπουλος Αττικής 670         2/88
Η ικανότητα εκτέλεσης των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων των ακεραίων αριθμών από τους μαθητές της ΣΤ' τάξης δημοτικού. 1987-88 100 Νταγκουνάκης Παν/μιο Κρήτης   Χανίων 630         17/88
Η ιστορική συνείδηση των εφήβων στην σύγχρονη Ελλάδα. 1987-88 101 Πάλλα Υπουργείο Πολιτισμού     620         16/88
Η τεχνική -επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. -Κοινωνικοθετική κατανομή. 1987-88 102 Παναγιωτοπούλου Ε.Μ.Π Ε.Παναγιωτάκου Αττικής 450         14/88
Ψυχοκοινωνικά προβλήματα παιδιών παλιννοστούντων μεταναστών από Δυτ.Γερμανία. 1987-88 103 Παπαδάτος       720         19/88
Ερευνητική αποδελτίωση των ειδικών εκθέσεων και λοιπών λειτουργικών στοιχείων σχολικών μονάδων και περιφερειών που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ από σχολικούς συμβούλους ,δημοτικής εκπ/σης, ειδ. αγωγής, προσχολικής αγωγής 1987-88 104 Παπάς Παν/μιο Αθηνών     670         13/88
Η ψυχολογική προσαρμογή των μαθητών - παιδιών παλιννοστούντων στα σχολεία αποδήμων ελληνοπαίδων. 1987-88 105 Παπαστυλιανού Παν/μιο Αθηνών Α.Γεώργας Αττικής 720         24/87
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ εκπ/κών , μαθητών και γονέων όπως καθορίζονται από το σύστημα της αξιολόγησης στο λύκειο. 1987-88 106 Πρόσκολλη Univ. de Provence R.Establet Θεσ/νίκης,Σερρών 900         3/88
Αυθόρμητες αντιλήψεις , νοητικά σχήματα και αναπαραστάσεις παιδιών ηλικίας 9,5-11 ετών αναφερόμενα στα θέματα : η φύση και αναγνώριση του φωτός ως οντότητας στο χώρο, ευθύγραμμη διάδοση και χρόνος διάδοσης του φωτός , δημιουργία σκιών από σημειακές πηγές 1987-88 107 Ραβάνης Παν/μιο Πατρών Γ.Παπαμιχαήλ   640         27/87
Μεταναστευτική συμπεριφορά των νέων. 1987-88 108 Σκούρας Univ.of Aberden E.L.Naylor Αχαίας 1200         5/88
Έρευνα για τα διδακτικά βιβλία Φυσικής και Χημείας. 1987-88 109 Τάρταρης     Κορινθίας 640         10/88
Σεξουαλική συμπεριφορά στην Ελλάδα κατά την περίοδο της εφηβείας. 1987-88 110 Τόλη Παν/μιο Ιωαννίνων Α.Λιάκος Αττικής, Ιωαννίνων, Αχαίας 1900         4/88
Η σχέση της αυτοιδέας με άλλες μεταβλητές σε έλληνες μαθητές . 1987-88 111 Τσαλίκης Univ. of Cardiff A.Simon Χίου, Λέσβου, Σάμου 1200         26/87
Η επίδραση και ο ρόλος της ελληνικής Εκκλησίας στην Ελληνική παροικία της Αυστραλίας. 1987-88 112 Τσιγκρής Univ. of Sidney   Αττικής,Αχαίας 1800         26/87
Πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές (1982) σε σχέση με το μάθημα της χημείας στα πανεπιστημιακά τμήματα (Α'-Β' δέσμη). 1987-88 113 Φαντάκη Univ.of Reading R.D.Reylonds   640         32/87
Η διδασκαλία των εννοιών : "αλληλεπίδραση " και "σύστημα" στους μαθητές 12-15 ετών. 1987-88 114 Χατζηνικήτα Univ.Paris 7 M. Gaillot   640         6/88
Προβλήματα επανένταξης των παλιννοστούντων μαθητών από τη Δυτ.Γερμανία του σχολείου υποδοχής Θεσ/νίκης. 1987-88 115 Χρυσακόπουλος Παιδαγ.Ακαδημία Βυρτεβέργης   Θεσ/νίκης 720         12/88
Η επίδραση του γλωσσικού συστήματος και του συστήματος γραφής στη λειτουργία της ανάγνωσης. 1987-88 116 Χυτήρη Univ.of Toronto D.Willows Αττικής 610         12/88
Συμπεριφορά των νέων κατά τον ελεύθερο χρόνο. 1988-89 117 Hold Παν/μιο Τυβίγγης   Γερμανία 1200         30/88
Η στάση των μαθητών της Ε' και ΣΤ' τάξης του δημοτικού σχολείου απέναντι στο μάθημα των θρησκευτικών. 1988-89 118 Βερβερίδης ΑΠΘ   Κιλκίς 620         13/89
Χρήση ελεύθερου χρόνου. 1988-89 119 Γεωργίου ΤΕΙ Αθήνας Μπ. Γαζεριαν   1200          
Οικογενειακός προγραμματισμός στο ΤΕΛ Νίκαιας . 1988-89 120 Γιαννόγλου ΤΕΙ Αθήνας   Αττικής 1910         9/89
Αξίες και στάσεις των μαθητών στην Ελλάδα προς εκπαιδευτικές αποφάσεις. 1988-89 121 Γκαρή Παν/μιο Αθηνών Δ.Γεώργας Αττικής, Δωδ/νησου, Δράμας, Σάμου, Ευβοίας, Κορινθίας, Μαγνησιας 1200         5/89
Η εγκυρότητα περιεχομένου της αξιολόγησης του μαθητή στη φυσική. Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εγκυρότητα περιεχομένου της προφορικής αξιολόγησης του μαθητή της μέσης γενικής εκπ/σης στη φυσική και στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Κρήτης. 1988-89 122 Δημητράσκος Παν/μιο Κρήτης Μ.Κασσωτάκης Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου 640         28/88
Χαρτογράφηση και μέτρηση της γνωστικής ανάπτυξης. 1988-89 123 Δημητρίου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1210         9/89
Σχέση σχολικής επίδοσης των μαθητών και πολιτικές ιδεολογίες των ιδίων και των γονέων τους. 1988-89 124 Ζάχαρης Παν/μιο Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 1400         23/88
Μελέτη της αποτελεσματικής διδασκαλίας της ξένης διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στον ελληνικό χώρο. 1988-89 125 Ζώτου Univ. of Southampton Rosamond Mitchell Λάρισας, Μαγνησίας , Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας 680         8/89
Ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές στο μάθημα των μαθημάτων τους. 1988-89 126 Καπετάνου     Χίου 1200         2/89
Κατάρτιση δοκιμασίας φωνολογικού συστήματος και άρθρωσης παιδικής ηλικίας. 1988-89 127 Καρδαμήτση(ερευν.ομάδα) Πανελ.σύλλογος ειδικών στις διαταραχές του λόγου   Αττικής 470         8/89
Νεολαία και κοινωνική δυναμική . Στρατηγικές ενσωμάτωσης και συμμετοχής. 1988-89 128 Κονιαβίτης Ίδρυμα Μεσογειακών μελετών   Αττικής 1400         26/88
Η επιτυχημένη εφαρμογή του ΣΕΠ και η διαπίστωση των παραγόντων που συντελούν σ' αυτήν. 1988-89 129 Κοσμίδου Univ. of Southampton Robin Usher Αττικής 730         1/89
Ίδρυση και λειτουργία ελληνικών σχολείων στη Β.Ρ.Βεσφαλία.Είναι αυτά ενδεδειγμένη για τα ελληνόπουλα στη Δυτ.Γερμανία ; 1988-89 130 Κωνσταντίνου Παν/μιο Bielefeld W.Ferchhoff Ελλην.σχολεία Γερμανίας 720         24/88
Η ικανότητα της μουσικής αντίληψης των παιδιών. 1988-89 131 Κωνταντίνου     Καβάλας 690         6/89
Αξιολόγηση των διδακτικών εγχειριδίων των μαθηματικών του γυμνασίου. 1988-89 132 Κωσταρίδου-Ευκλείδη ΑΠΘ   Θεσ/νίκης, Λαρίσης, Κιλκίς, Καβάλας, Ξάνθης, Φλωρίνης 630         24/88
Έρευνα σε Ελληνόπουλα με σκοπό τη διαπίστωση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών. 1988-89 133 Κωστούλα Παν/μιο Στοκχόλμης   Σουηδία 1100         22/89
Γνώσεις και στάσεις των νέων απέναντι στην αντισύλληψη. 1988-89 134 Μελισσουργού ΤΕΙ Αθήνας Χλιαουτάκης Ι. Αττικής 1910         30/88
Ηλικία έναρξης των σεξουαλικών επαφών ομάδας νέων επαρχιακής πόλης. 1988-89 135 Μπατάκης Γενικό νοσοκομείο Χανίων   Πανελλαδική 1900         8/89
Το επίπεδο γνώσεων των ελλήνων μαθητών που προέρχονται από το κύριο σχολείο , το πρακτικό σχολείο και το γυμνάσιο κατά την εγγραφή τους στο ελληνικό λύκειο. Μια συγκριτική έρευνα για το μάθημα της φυσικής στα ελληνικά και γερμανικά σχολεία. 1988-89 136 Μπάτσικας Παιδ. Σχολή του Ludwigsburg Dr.Birk Γερμανία 640         30/88
Η κατανάλωση ταινιών Video από μαθητές 12-17 ετών. 1988-89 137 Νουνανάκης     Αττικής , Καβάλας,Μεσσηνίας,Ευρυτανίας 800         15/89
Αναζήτηση της συχνότητας της ρικετσιώσεως στο πληθυσμό της νήσου Λέρου. 1988-89 138 Ομάδα γιατρών "Αγ.Σοφίας" Α΄ Παιδιατρική Νοσ."Αγ.Σοφία" Γ.Μασσαριτάκης   1900         13/89
Ο αλφατισμός και το σχολείο. 1988-89 139 Πολυδωρίδη Παν/μιο Πατρών               11/89
Διδακτική των φυσιογνωστικών μαθημάτων με Η/Υ στα πλαίσια της εξισωτικής εκπ/σης. 1988-89 140 Ράπτης ΑΠΘ Γ.Τσάκαλος   800         21/88
Γυναίκες στη δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπ/ση. 1988-89 141 Σιδηροπούλου Παν/μιο Κρήτης Μ.Κασσωτάκης Αττικής,Δυτ.Μακεδονία,Κρήτη 1412         27/88
Κουλτούρα των δασκάλων και αποτελεσματική διδασκαλία της γλώσσας. 1988-89 142 Τάνταρος Univ. Toulouse Le Mareil   Πειραιά 620         13/89
Ενημέρωση και συμπεριφορά των μαθητών λυκείων σε θέματα σεξουαλικότητας. 1988-89 143 Τμήμα νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πάτρας Δετοράκης Ιωάννης Αχαίας 1910         9/89
Δομή της προσωπικότητας στους εφήβους που παρουσιάζουν λειτουργική κύφωση. 1988-89 144 Χαρολίδου Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Δημ. Καραγιάννης Αττικής 470         2/89
Didactic Procedures in foreign language teaching. 1988-89 145 Χρυσοχόου University of Durham Charles James Αττικής ,Πειραιά 680         30/88
Η πρωτοβάθμια εκπ/ση στην Ελλάδα. 1989-90 146 Ortega     Αττικής, Πειραιά 420         27/89
Η κατανάλωση ταινιών Video από τα ελληνόπουλα της Δυτ. Γερμανίας και οι επιπτώσεις της. 1989-90 147 Αντωνόπουλος Univ.Augburg Dr.W. Glogauer Γερμανία 800         10/90
Δυσλεξία και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας. 1989-90 148 Αποστόλου ΑΠΘ Στ.Πολυχρονοπούλου Πειραιά 470         12/90
Το στρες και το άγχος στους μαθητές. 1989-90 149 Βασιλάκη Univ. Dundee Ph. Burgess Ηρακλείου 1200         20/89
Η ανακάλυψη των κοινωνικών συναισθημάτων και αναγκών των εφήβων 1989-90 150 Δήμος Αγ. Αναργύρων       1210         10/90
Η συμβολή της σωματικής άσκησης στη τροποποίηση (βελτίωση) ορισμένων βιοχημικών και άλλων παραμέτρων του αίματος που θεωρούνται δείκτες της κατάστασης υγείας και φυσικής απόδοσης. 1989-90 151 Εργαστήριο αθληιατρικής Παν/μιο Αθηνών Σ.Χατζηκωνσταντίνου Αττικής 670         28/89
Η φυσική αγωγή στο γυμνάσιο σήμερα. 1989-90 153 Ζαμπετάκη Γραφείο Φ.Α Ι.Γονιωτάκης Πανελλαδική 670         10/90
Η διδασκαλία της γαλλικής στο δημοτικό σχολείο και οι προϋποθέσεις της επιτυχίας της . 1989-90 154 Ζαμπόγλου Παν/μιο Αθηνών Γ.Κρουσταλλάκης Αττικής, Χαλκιδικής , Έβρου, Σερρών,…. 680         10/90
(σχετικά με δυσλεξία) 1989-90 155 Κασβίκη Univ.College of North Wales T.R. Miles Αττικής 470         9/90
Διδασκαλία / εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα. 1989-90 156 Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Παν/μιο Σορβόννης M.R.Gallisson Αττικής, Λάρισας, Τρικάλων, Ιωαννίνων….. 680         9/90
Λήψη αποφάσεων κατά τη προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. 1989-90 157 Κονιδάρη Παν/μιο Ουψάλας B.Bremmer Αττικής 410         26/89
Τα παραδοσιακά παραμύθια και η σημασία τους στην διερεύνηση της προσωπικότητας του παιδιού. 1989-90 158 Κουλάκογλου Univ. of Exeter Paul Kline   1200         9/90
Μελλοντικές προοπτικές παιδιών και εφήβων και απόδοση. 1989-90 159 Κρίβας Παν/μιο Πατρών   Αχαίας 730         27/89
Το σύστημα αξιών και η επίδραση του στην επιλογή επαγγέλματος. 1989-90 160 Κωστάκη Π.Ι Σ.Παλαιοκρασσάς   730         17/89
Παχυσαρκία , υπέρταση, και υγιεινή διατροφή σε εφήβους. 1989-90 161 Παντσιώτου     Αττικής , Κοζάνης 1900         27/89
Μαθησιακές δυσκολίες στα προβλήματα της αριθμητικής (πρόσθεση και αφαίρεση) σε μαθητές της Β και Γ τάξεως του δημοτικού. 1989-90 162 Παπαδόπουλος ΑΠΘ Μ.Μανιού-Βακάλη Θεσ/νίκης 630         12/90
Προβλήματα συμπεριφοράς των νηπίων όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τις νηπιαγωγούς κατά την διάρκεια της διδακτικής πράξης στις τάξεις του νηπιαγωγείου. 1989-90 163 Παπαθεοδώρου Univ. of Wales Arlene Ramasut Αττικής , Δωδ/νήσου , Έβρου 1200         13/90
Το πλαίσιο των προσανατολισμένων σε μάθηση και επίδοση τάξεων φυσικής αγωγής και τα αποτελέσματα στην παρακίνηση εφήβων μαθητών. 1989-90 164 Παπαιωάννου Univ. of Manchester A.I.Macdonald Θεσ/νίκης 670         9/90
Αναγνωστική ετοιμότητα και επιτυχία στην ανάγνωση στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. 1989-90 165 Παπούλια -Τσελέπη Παν/μιο Πατρών   Αχαίας 610         28/89
Διαταραχές συμπεριφοράς και συναισθήματος. 1989-90 166 Περαματζέλη Univ. of London H.R.Daniels Αττικής 1200         10/90
Επιλογές από τα κείμενα Ν.λογοτεχνίας του γυμνασίου και του λυκείου για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Κριτήρια επιλογής και κατεύθυνσης της διδασκαλίας. Αξιοποίηση της γενικής εισαγωγής κάθε λογοτεχνικής περιόδου και των ερωτήσεων στο τέλος κάθε κειμένου. 1989-90 167 Πλατανίτης Π.Ι   Αττικής 620         17/89
Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών ελληνικών οικογενειών σε αστικές και αγροτικές περιοχές. 1989-90 168 Τριλίβα       1210         25/89
Αντιδράσεις των ανθρώπων στις διάφορες προφορές. 1989-90 169 Τσαλίκης International Univ. of Florida   Θεσ/νίκης, Λάρισας, Μαγνησίας 610         11/90
Ο ρόλος και η δυναμική της συνεργασίας των παιδιών σε ομάδες στην πορεία για την κατανόηση των εννοιών της φυσικής. 1990-91 170 Αλεξοπούλου University of Leeds Rosalind Driver   640         3/91
Παράγοντες που δυσκολεύουν την κατανόηση και επηρεάζουν αρνητικά την στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. 1990-91 171 Αναστασίου Παν/μιο Πατρών Α.Κοσμόπουλος Φθιώτιδα 630         4/91
Επιδημιολογική μελέτη της ενούρησης στο παιδικό πληθυσμό του νομού Έβρου. 1990-91 172 Ανδουλάκης Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης   Έβρου 1900         4/91
Καλλιτεχνικά και ειδικά μαθήματα σχεδίου των ΕΠΛ και ΤΕΛ. 1990-91 173 Αντουβά-Σιδεράτου     Πανελλαδική 690         5/91
Εκπαιδευτικές ανισότητες των μαθητών του δημ.σχολείου σε σχέση με τη συμπεριφορά των γονέων. 1990-91 174 Αντωνάκης Παν/μιο Κρήτης   Ηρακλείου 1200         19/90
Μοντέλα αξιολόγησης του δομημένου χώρου. 1990-91 175 Βούζα ΕΜΠ   Καρδίτσας 1200         7/91
Λειτουργία των ομάδων στο ειδικό δημοτικό σχολείο. 1990-91 176 Δρούγα ΑΠΘ Ε.Συγκολλίτου Θεσ/νίκης 470         6/91
Επίδοση στη γλώσσα και οικογενειακές επιδράσεις. 1990-91 177 Ευαγγελοπούλου Παν/μιο Αθηνών Ι.Παρασκευόπουλος Αττικής, Εβρου, Βοιωτίας 610         3/91
Θέματα σωματικής και ψυχικής υγιεινής του παιδιού του δημοτικού σχολείου. 1990-91 178 Ευσταθιάδης ΑΠΘ Κ.Μαλακά-Ζαφειρίου Πιερίας 1200         6/91
Η επίδραση των επεξεργασμένων προβλημάτων και των εννοιολογικών δικτύων στην ικανότητα των μαθητών να γράφουν γεωμ. αποδείξεις. 1990-91 179 Ζάχος Univ. of Leeds A.Orton Αττικής 630         6/91
Πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών στη προσχολική ηλικία. 1990-91 180 Ιωαννίδου Παν/μιο Αθηνών Α.Δανασσής - Αφεντάκης Δράμας 470         15/90
Προβλήματα ένταξης παλιννοστούντων ελληνοπαίδων. 1990-91 181 Καρακατσάνης Παν/μιο Θράκης   Ανατ.Μακεδονία , Θράκη 720         14/90
Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα Ελληνικά Δημοτικά σχολεία του Βελγίου. 1990-91 182 Κουρομιχάκης Universite de Mons Hainaut   Ελληνικά σχολεία Βελγίου 720         5/91
Η απειθαρχία - αδιαφορία στο πλαίσιο της σχολικής ομάδας τάξης. 1990-91 183 Λυγίζου Παν/μιο Ιωαννίνων     1200         5/91
Επιπολασμός εφηβικής περιδοντίτιδας σε παιδιά ηλικίας 16-17 ετών. 1990-91 184 Μάντη     Αττική 1900         6/91
Μόρφωση γονέων και επίδοση καθηγητών. 1990-91 185 Μπαμπουρέκας   Παν.Ελευθεριάδης Πέλλας 1000         15/90
Συγκριτική μελέτη του βαθμού φυσικής κατάστασης σε νέους ηλικίας 12-18 ετών. 1990-91 186 Μπουζιώτας Παν/μιο Γλασκώβης Nattete Mutrie   670         19/90
Αφορά κατανόηση εκ μέρους νοητικώς αποκλινόντων παιδιών α) εννοιών σύγκρισης β) προτάσεων των οποίων η σειρά λέξεων και ο σημασιολογικοί περιορισμοί ελέγχουν την χρήση κανόνων σύνταξης καθώς και το ρόλο της σημασίας. 1990-91 187 Νατσόπουλος ΑΠΘ     470         17/90
Αλλαγές στη Β/θμια εκπαίδευση από το 1974-1989. 1990-91 188 Νύκτα Univ.of Manchester     1300         2/91
Η γλώσσα στο λύκειο , ειδικότερα πως τα παιδιά κατανοούν και αναπαράγουν την γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων. 1990-91 189 Οικονόμου Lancaster University Roz Ivanic Αττικής 610         6/91
Περιβάλλον και εκπ/ση στο Δημοτικό σχολείο. 1990-91 190 Ουζούνης Παν/μιο Θράκης Ουζούνης Κ. Έβρος 710         6/91
Οι κοινωνικο-γνωστικές πνευματικές διεργασίες και αυτό-αντιλαμβανόμενες κοιν.ικανότητες των παιδιών του δημ.σχολείου ως βασικοί παράγοντες συντελούντες στην εμφάνιση ψυχολογικών και συμπεριφοριστικών προβλημάτων στο σχολείο . 1990-91 191 Παπακυριακόπουλος University of London Jan St. James - Roberts Αττικής 1200         2/91
Διαπολιτισμική γνωστική ικανότητα των παιδιών των μεταναστών. 1990-91 192 Παπαμαστοράκης Τεχνικό παν/μιο Βερολίνου     720         4/91
Επανένταξη των παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων. 1990-91 193 Παράσχου Παν/μιο Wolfgang Goethe     720         15/90
Η κρίση στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση .Προτάσεις για μια αναβαθμισμένη τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. 1990-91 194 Πάσχος       450         5/91
Ο ρόλος της κοινωνικής και γλωσσικής διαφοροποίησης στη σχολική επίδοση των Ελληνοπαίδων . 1990-91 195 Πόρποδας Παν/μιο Πατρών   Αχαίας, Μαγνησίας, Ηλείας 720          
Ψυχολογικές παράμετροι που σχετίζονται με το άγχος των εξετάσεων. 1990-91 196 Ράπτη ΑΠΘ Α.Στογιαννίδου Θεσ/νίκης 1200         2/91
Διερεύνηση του βαθμού ευχέρειας στην ανάγνωση κειμένων και μεμονωμένων λέξεων από κανονικούς αναγνώστες και δυσλεξικούς και σύγκριση των δεδομένων. 1990-91 197 Ρούσσου Παν/μιο Σόφιας Γ.Ανγκούσεφ   470         19/90
Οι προσδοκίες του δασκάλου από τους μαθητές του. 1990-91 198 Σαλαμούρας Παν/μιο Pariw -X-Nanterre Jean-Pierre Pourtois Αττικής, Ευβοίας , Άρτας 1000         14/90
Κλινική μελέτη της συγκράτησης φθοριούχων υλικών κάλυψης οπών και σχισμών των δοντιών σε σύγκριση με μη φθοριούχα υλικά. 1990-91 199 Σερμέα       1900         1/91
Διαπίστωση των γνώσεων και στάσεων των παιδιών της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού σχολείου σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 1990-91 200 Σμήλιος ΑΠΘ Βασ. Παπαδημητρίου Θεσ/νίκης 710         6/91
Η αυτοεκτίμηση και η κοινωνικοποίηση στους μαθητές των ελληνικών σχολείων . Ο ρόλος της αισθητικής εμπειρίας. 1990-91 201 Σταματοπούλου Univ. of Bristol W.P.Robinson Αχαίας, Κορινθίας, Αττικής, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Θεσ/νίκης 1200         2/91
Μελέτη της στάσης των μαθητών απέναντι στην τεχνολογία. 1990-91 202 Τεχνικό μουσείο Θεσ/νίκης       800         6/91
Αιτιολογία δυσκολιών μάθησης στο γλωσσικό μάθημα 1990-91 203 Τζενάκη Παν/μιο Κρήτης Βαμβουκάς Μιχάλης Ηρακλείου 610         14/90
Μελέτη της γενετήσιας (σεξουαλικής ) συμπεριφοράς στην Ελλάδα κατά την περίοδο της εφηβείας. 1990-91 204 Τόλη Παν/μιο Ιωαννίνων Α.Λιάκος   1900         1/91
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παλιννοστούντες μαθητές από την ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 1990-91 205 Χατζηδάκη Vrije Universiteit Brussel   Θεσ/νίκης 720         15/90
Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων με προσέγγιση. 1990-91 206 Χατζηπαντελής ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 630         7/91
Η κατανόηση αρίθμησης από τα παιδιά: έχει σημασία από που αρχίζεις να μετράς; 1990-91 207 Χριστάκη Παν/μιο Λονδίνου R.C.J. Cowan Αττικής 630         3/91
Η επίδραση της τηλεόρασης στα παιδιά σχολ.ηλικίας. 1991-92 208 Ακλήρου Παν/μιο Πατρών Δ.Τσαρδάκης Αχαίας 800         2/92
Η διερεύνηση της δυσλεξίας σε παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού στην Ελλάδα. 1991-92 209 Βατίδου Univ.College of North Wales T.R. Miles Αττικής 470         7/91
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην εφηβεία. 1991-92 210 Βενέτη ΤΕΙ Πάτρας Χ.Μουζακίτης Αττικής 1910         5/92
Ανάπτυξη των διαδικασιών επεξεργασίας του χώρου και των συνειρμών στη βραχύχρονη μνήμη των διανοητικά καθυστερημένων παιδιών και εφήβων. 1991-92 211 Βοϊκλή Παν/μιο της Κωνσταντίας R.Freeman Θεσ/νίκης 470         7/91
Προσέγγιση στην μελέτη λαθών που γίνονται από Έλληνες μαθητές στην δευτεροβάθμια εκπ/ση στο γραπτό λόγο της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 1991-92 212 Γεωργιάδης Univ. of Kent   Αττικής 680         17/92
Πως βλέπουν τα παιδιά και οι έφηβοι το κοινωνικό περιβάλλον , το σχολείο , την οικογένεια , και τον εαυτό τους με προέκταση τη διερεύνηση της επιθετικότητας και του θρησκ. συναισθήματος των παιδιών αυτών. 1991-92 213 Ιεροδιακόνου ΑΠΘ     1200         8/92
Διαισθητική γνώση των παιδιών για τα γεωδυναμικά φαινόμενα .Επιπτώσεις στη διδασκαλία. 1991-92 214 Ιωαννίδου ΑΠΘ Σ.Βοσνιάδου Θεσ/νίκης 640         7/91
Το σχέδιο ανανέωσης των προγραμμάτων διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπ/ση. Η ανταπόκριση του καθηγητή. 1991-92 215 Καραβά Univ.Warwick J.Khan Αττικής 680         7/91
Το σχολικό αυτοσυναίσθημα : μια μελέτη μαθητών σε ελληνικά γυμνάσια. 1991-92 216 Κιούμη Univ.of Bristol M.Beveridge Χίου 1200         7/92
Διαταραχές γραπτού λόγου σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 1991-92 217 Κορτέση-Διαφέρμου ΑΠΘ Μ.Τζουριάδου Αττικής, Ρεθύμνου 470         7/91
Το διαχρονικό μήνυμα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και η επιρροή συγκεκριμένων αρχαιοελληνικών ιδεών στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. 1991-92 218 Κοσμίδης Wayne State University   Λάρισας , Φλώρινας 1800         5/92
Η διδασκαλία της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. 1991-92 219 Κουλουμπαρίτση Univ. Ουαλίας G.Moss Αττικής 620         7/92
(σχετικά με την αξιολόγηση του μαθητή από το 1985 ως 1990) 1991-92 220 Μαυρομμάτης Univ.of Bristol     900         7/91
Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη μέση εκπ/ση και ειδικότερα η συναγωγή και η διδακτική αξιοποίηση προς τον σκοπό αυτό των επιβιώσεων της αρχαίας ελληνικής και λόγιας γλώσσας. 1991-92 221 Μουλακάκης     Αττικής, Πειραιά, Θεσ/νίκης, Αχαίας, Ηρακλείου, Κυκλάδων 610         15/92
Η δίγλωσση εκπαίδευση των παιδιών των παλιννοστούντων Ελλήνων. 1991-92 222 Μπέκος Univ. College of Wales M. Bevan Αττικής 720         2/92
Πρόγραμμα αντιμετώπισης δυσκολιών του γραπτού λόγου σε παιδιά γυμνασίου . Παρέμβαση στη σχολική κοινωνία. 1991-92 223 Παίζη Παν/μιο Αθηνών Α.Καλαντζή-Αζίζι Αττικής 610         1/92
Ποιοτικά στοιχεία εναλλασσόμενης κατάρτισης. 1991-92 224 Παλαιοκρασσάς ΠΙ   Αττικής 450         1/92
Εκτίμηση της φυσικής κατάστασης Ελλήνων μαθητών και μαθητριών με τη βοήθεια του ΙΡΡΤΡ 9-17 . Μια εμπειρική έρευνα στα ελληνικά σχολεία . 1991-92 225 Παπαβασιλείου Univ.Frankfurt K.Bos Θεσ/νίκης, Λάρισας, Τρικάλων 670         1/92
Η πολιτική συμπεριφορά των εφήβων. 1991-92 226 Παπαγεωργοπούλου     Αττικής 1400         8/92
Έρευνα των μαθησιακών δυσκολιών στην ανάγνωση και την γραφή. 1991-92 227 Παπαθεοδώρου       470         1/92
Η στάση των νηπιαγωγών απέναντι στα προβλήματα συμπεριφοράς των νηπίων στο Ελληνικό νηπιαγωγείο και οι τρόποι χειρισμού των προβλημάτων αυτών. 1991-92 228 Παπαθεοδώρου Univ. of Cardiff Arl.Ramasut Αττικής, Εβρου, Δωδ/νήσου 1200         2/92
Μοντέλο προετοιμασίας για τη γραφή και ανάγνωση στη προσχολική ηλικία. 1991-92 229 Πετρίδου ΑΠΘ Χ.Φράγκος Αττικής, Πειραιά 610         7/91
Κριτήρια επιλογής φίλων κατά την εφηβεία. 1991-92 230 Προκοπίου Παν/μιο Ιωαννίνων Σ.Παπαδιώτη-Αθανασίου Ιωαννίνων 1200         6/92
Συγκριτική μελέτη των επαγγελματικών σχεδίων, αξιών, και στάσεων των μαθητών των εσπερινών και ημερησίων γενικών λυκείων , έναντι των διαφόρων μορφών εργασίας. 1991-92 231 Ρουσέας Παν/μιο Αθηνών Μ.Κασσωτάκης   730         7/91
Σεξουαλική αγωγή. 1991-92 232 Ρουσιάδου     Κοζάνης 1910         7/92
Ανάλυση της συμπεριφοράς σε ένα μάθημα ξένης γλώσσας μέσω της "ελεύθερης έκφρασης " των μαθητών σε σχέση με ένα θέμα συζήτησης, μιάς εικόνας. Ποιές σχέσεις αναπτύσσονται και γιατί; 1991-92 233 Σταυριδάκη Παν/μιο Dekart M. Gauthier   680         3/92
Έρευνα για την καταγραφή των αναγκών πληροφόρησης νέων ηλικίας 14-20 ετών. 1991-92 234 Τερζής ΑΠΘ     1200         4/92
Η επιρροή της χειροσφαίρισης σαν μάθημα επιλογής στην ανάπτυξη των στοιχειωδών και σύνθετων βιοκινητικών και μορφολογικών διαστάσεων και του επιπέδου των αθλητικοτεχνικών επιδόσεων στην εφηβική ηλικία και στα δύο φύλα. 1991-92 235 Τσόνιας ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Έβρου 670         4/92
Κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτού και της βίας. 1991-92 236 Χατζηπάνη Univ. Rene Descartes   Αττικής 1421         7/92
Το νερό και οι σχέσεις του με τη ζωή και το σύγχρονο άνθρωπο. 1992-93 237 Αγγελίδου ΑΠΘ Γ.Μπαλαφούτας Αττικής , Θεσ/νίκης 640         8/93
Η στάση των νέων απέναντι στην αντισύλληψη . Η στάση των νέων απέναντι στις αμβλώσεις. 1992-93 238 Αθανασιάδου ΤΕΙ Ιωαννίνων     1900         9/93
Οι υποκουλτούρες στη δευτεροβάθμια εκπ/ση. 1992-93 239 Αστρινάκης Πάντειο παν/μιο Ι.Φαρσεδάκης   1400         3/93
Η συμμετοχή παιδιών σε προαιρετικά εξωσχολικά προγράμματα φυσικής αγωγής μέσα από διαδικασίες λήψης αποφάσεων των γονέων. 1992-93 240 Ατσαλάκη Univ.Hull M.Sleap   670         4/93
Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των δασκάλων και διαμορφωτική αξιολόγηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ 1992-93 241 Βεργίδης Παν/μιο Πατρών   Πατρών , Τρίπολης , Μυτιλήνης 1000         11/93
Στάθμιση τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά ηλικίας 5,5 έως 7 ετών. 1992-93 242 Γαλανάκη Παν/μιο Κρήτης Ι.Μιχελογιάννης Χανίων , Αττικής 1200         23/92
Κοινωνική υποστήριξη-μοναξιά στο σχολικό πλαίσιο, και εγωκεντρισμός των εφήβων: Μια πολυδιάστητη αξιολόγηση 1992-93 243 Γαλανάκη Παν/μιο Αθηνών Ι.Παρασκευόπουλος Πειραιά , Αττικής ,Άρτας , Βοιωτίας , Αργολίδας, Αχαίας , Ηρακλείου 1200         8/00
Έρευνα σχετικά με το ΣΕΠ. 1992-93 244 Γιακουμάτου     Κυκλάδων 730         4/93
Σχετικά με την δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. 1992-93 245 Δελή Παν/μιο Θράκης Γ.Καρακατσάνης Αττικής 200         3/93
Προσέγγιση και διερεύνηση της διδασκαλίας του μαθήματος Ελληνική γλώσσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα. 1992-93 246 Δραγογιάννης Γραφεία Σχολ.Συμβούλων Π.Ε των νομών Λάρισας και Τρικάλων     610         8/93
Έρευνα των γνωστικών διεργασιών και της συμπεριφοράς στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και η επίδραση της γνωσιοσυμπεριφορικής θεραπείας στη σχολική επίδοση αυτών. 1992-93 247 Ζαφειροπούλου Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 470         10/93
Ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές λαθών μεταξύ δυσλεξικών καθυστερημένων και φυσιολογικών αναγνωστών. 1992-93 248 Καστανάκη - Σταθοπούλου Παν/μιο Κρήτης Ι. Μιχελογιαννάκης Κρήτη 470         4/93
Αντιλήψεις κοινωνικού στίγματος στη σύγχρονη Ελλάδα - το AIDS και οι νέοι. 1992-93 249 Κατσιγιάννη London School of Economics and Political Science Paul Rock   1910         1/93
Ψυχολογικές / ψυχιατρικές διαταραχές παιδιών Ελληνοποντίων παλιννοστούντων. 1992-93 250 Κολαίτης Παν/μιο Ιωαννίνων Α.Λιάκος Αττικής 720         8/93
Aλλεργικές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος της παιδικής ηλικίας. 1992-93 251 Κόντου-Φίλη       1900         4/93
Κοινωνικές προϋποθέσεις φυσικής ανάπτυξης και ενηλικίωσης των κοριτσιών της Β.Ελλάδας. 1992-93 252 Κοσκινιώτης Παν/μιο Βαρσοβίας     670         6/93
Ο εκπ/κός της γαλλικής γλώσσας μπροστά στα πολιτιστικά στερεότυπα , όπως αυτά παρουσιάζονται στο παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται στην τάξη των γαλλικών ως ξένη γλώσσα 1992-93 253 Κουκουλά Παν/μιο Αθηνών Π.Καλλιαμπέτσου - Κόρακα Αττικής 680         9/93
Νέοι και ιδεολογία για την εργασία. Εκπαίδευση και μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. 1992-93 254 Κωνσταντοπούλου Παν/μιο Αθηνών Π.Παπακωνσταντίνου Αττικής 730         21/92
Σχέση συναισθηματικών και γνωστικών παραγόντων κατά την ανάπτυξη. 1992-93 255 Κωσταρίδου - Ευκλείδη ΑΠΘ     1210         5/93
Το ενιαίο πολυκλαδικό Λύκειο : μια καινοτομία από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. 1992-93 256 Κωττούλα ΑΠΘ Παπαναούμ-Τζήκα Ζ. Αττικής , Θεσ/νίκης ,Δράμας, Τρικάλων , Καρδίτσας , Έβρου, Ιωαννίνων , Ρεθύμνου, Ηρακλείου , Αιτωλ/νίας , Αχαίας , Ζακύνθου , Ξάνθης 430         12/93
Η εκφώνηση μαθηματικών θεμάτων στα προβλήματα πρόσθεσης το ζήτημα της χρηματικής συναλλαγής. 1992-93 257 Μαλισιόβας Univ.de Rouen D.Mellier Αττικής 630         9/93
Davis -Ells test , γενικής νοημοσύνης ή ικανότητα λύσης προβλημάτων. 1992-93 258 Μανέτα Παν/μιο Βόννης D. Sendlmeier Αχαίας 1200         6/93
ΟΙ εξελικτικές φάσεις - στάδια της απόκτησης της ικανότητας για γραφή και ορθογραφία στην ελληνική γλώσσα , σε μαθητές ηλικίας 6-9 χρόνων. 1992-93 259 Μαυρομμάτης Univ.college of North Walk T.Miles Αττικής 610         3/93
σχετικά με τα πρώτα τεύχη των βιβλίων της Δ' δέσμης : α) πολιτική οικονομία , Χ.Παπαδόπουλου-Μ.Οικονομίδη β) στοιχεία πολιτικής οικονομίας , Ρ.Φακιολά - Π.Γέμπτου 1992-93 260 Μοσχολέα Π.Ι Κ.Μπαμπινιώτης   660         7/93
Η διαχρονική εξέλιξη των βασικών μαθηματικών εννοιών και ενοτήτων που εμφανίζονται στη γενική εκπ/ση από άποψη ιστορική , επιστημονική , φιλοσοφική , κοινωνική και παιδαγωγική διδακτική 1992-93 261 Μπαραλής Παν/μιο Αθηνών     630         4/93
Κλίμακα για την οικογένεια καταγωγής : μια διαπολιτισμική έρευνα. 1992-93 262 Μπαφές Southern Illinois Univ. R.Searight   720         21/92
Το πρόβλημα εξάρτησης από τα ναρκωτικά στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπ/σης. 1992-93 263 Μπούκης Ελληνική εταιρεία ενάντια στην εξάρτηση   Πειραιά 1422         10/93
Έρευνα στην τάξη για την θέση του παιδιού στην οικογένεια με την χρησιμοποίηση τεστ προσωπικότητας. 1992-93 264 Μυλωνάκου-Κεκέ Παν/μιο Αθηνών Ι. Παπαδάτος Αττικής 1200         1/93
Στάθμιση διαγνωστικών εργαλείων για μαθητές με νοητική καθυστέρηση, Down σύνδρομο και συναισθηματικά προβλήματα σε ειδικά σχολεία. 1992-93 265 Ομάδα ειδικής αγωγής Κέντρο ψυχικής αγωγής Δ.Τσέρτος Αττικής 470         12/93
Κοινωνικοποίηση και αποκλίνουσα συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο 1992-93 266 ομάδα φοιτητών παν/μίου Θεσσαλίας Παν/μιο Θεσσαλίας Χ.Νόβα-Καλτσούνης   1200         8/93
Έρευνα καταγραφής απόψεων , αντιλήψεων και στάσεων παιδιών του δημοτικού σχολείου σχετικά με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπ/ση. 1992-93 267 Παντελιάδου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 710         4/93
Πρόσθετα προσόντα των εκπ/κών. 1992-93 268 Παπαδόπουλος Π.Ι     1000         6/93
Το μάθημα της ψυχολογίας στην δευτ/θμια εκπ/ση 1992-93 269 Παπαδόπουλος Π.Ι   Πανελλαδική 1200         12/93
Καταγραφή της θέσης της παιδικής ποίησης στα νηπ/γεία της Ηπείρου. 1992-93 270 Παρθενίου ΑΠΘ Α.Καρακίτσος Άρτας, Πρεβέζης , Θεσπρωτίας , Ιωαννίνων 620         6/93
T.V - Διαφήμιση και παιδιά. 1992-93 271 Παυλόπουλος Ένωσης Καταναλωτών     800         10/93
Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της παρεχόμενης ελληνόγλωσσης εκπ/σης στην περιοχή Βάδης- Βιτεμβέργης. 1992-93 272 Πρίφτης Ανωτ. Παιδαγ. Σχολή του Ludwigsburg     720         23/92
Κοινωνική ένταξη νέων με προβλήματα συμπεριφοράς στην Ήπειρο. 1992-93 273 Στασινός Παν/μιο Ιωαννίνων   Ήπειρος 470         21/92
Μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο : μελέτη της συνέχειας της προσφερόμενης εκπ/σης στην ελληνική παιδεία. 1992-93 274 Ταμπακοπούλου-Κότσιρα Univ.Brunel Gerry Gregory   200         8/93
Διαπίστωση της συμβολής της επιμόρφωσης στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 1992-93 275 Τζάνη Παν/μιο Αθηνών   Πειραιά , Λαμίας , Κοζάνης 1000         23/92
Η διερεύνηση του ρόλου των επιμέρους στοιχείων της διατροφής ( λίπους , πρωτεϊνών , υδατανθράκων ) στη σωματική ανάπτυξη και ωρίμανση κοριτσιών ηλικίας 10 - 12 ετών. 1992-93 276 Τριχόπουλος Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1900         8/93
Διδακτική της Βιολογίας στο δημοτικό σχολείο. 1992-93 277 Τσακιρίδης Παν/μιο Θράκης     640         19/92
Στάσεις , ενδιαφέροντα , αντιλήψεις των μαθητών της δευτ/θμιας εκπ/σης αναφορικά με το μάθημα της Ιστορίας. 1992-93 278 Τσεντζούλια Παν/μιο Αθηνών Γ.Κρουσταλλάκης Αττικής 620         19/92
Αυτοεκτίμηση παιδιών 9-10 ετών σε διαφορετικά οικογένεια περιβάλλοντα. 1992-93 279 Φυλακτού Univ.of Surrey N. Fielding Αττικής 1200         19/92
Η έρευνα της πραγματολογικής παρατήρησης και η επιστημονική μελέτη σχετικά με τις παραμέτρους που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τις απαντήσεις των μαθητών στη παρατήρηση αυτή. 1993-94 280 Πατελοδήμος     Μαγνησίας 1200         18/93
Φυλετικές διακρίσεις σε μαθητές Β/θμιας εκπ/σης. 1993-94 281 5ο Γ/σιο Ν.Λιοσίων     Αττικής 1412         11/94
Διερεύνηση των στάσεων των εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. 1993-94 282 Αγγελοπούλου Παν/μιο Αθηνών Μ.Κασσωτάκης Πανελλαδική 900         8/94
Διαφοροποίηση των τύπων κινητικής κατάστασης της ελληνικής νεολαίας σε συνάρτηση με το κοινωνικό του ς περιβάλλον. 1993-94 283 Αγτζίδης Ακαδημία Φυσικής Αγωγής S.Golab Θεσ/νίκης 670         15/93
Αναθεώρηση και στάθμιση του ομαδικού τεστ (κριτηρίου) νοημοσύνης για παιδιά ηλικίας 12-18 ετών .ΑΗ4 της Heim για ελληνόπουλα (ομαδικό αγγλικό τέστ νοημοσύνης). 1993-94 284 Αλεξόπουλος Παν/μιο Πατρών   Αττικής, Ευβοίας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Άρτας, Θεσ/νίκης, Γρεβενών, Φλωρίνης 1200 νοημοσύνη τεστ νοημοσύνης     1/94
Δυνατότητες πρόσληψης γραπτών κειμένων από μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ γυμνασίου. 1993-94 285 Αλτάνη Παν/μιο Αθηνών Γ.Μπαμπινιώτης Αττικής 610         14/93
Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των Ελλήνων μεταναστών. 1993-94 286 Ασημακοπούλου Παν/μιο Κολωνίας H.Buchkremer Ελληνικά σχολεία Γερμανίας 720         18/93
Δομή της οικογένειας , αναλυτική ικανότητα , και σχολική επίδοση : μια διαπολιτισμική προσέγγιση. 1993-94 287 Βλοντάκη Παν/μιο Αθηνών Δ.Γεώργας Αττικής, Χανίων 720         18/93
Στάθμιση, τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά ηλικίας 5,5-7 ετών. 1993-94 288 Γαλανάκη Παν/μιο Κρήτης Ι.Μιχελογιάννης   470         10/94
Ψυχολογική προσαρμογή Ποντίων- Βορειοηπειρωτών και παιδιών από αγγλόφωνες χώρες στην Ελλάδα. 1993-94 289 Γεώργας Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 720 πρόσφυγας προσαρμογή ανάπτυξη προσωπικότητας   3/94
Συχνότητα ατυχημάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 1993-94 290 Γιαννοπούλου ΤΕΙ Αθήνας Μ.Στοϊκίδου Αττικής 1900         18/93
Δείκτες οστεοπόρωσης σε παιδιά Δημοτικών , Γυμνασίων και Λυκείων του λεκανοπεδίου Αττικής. 1993-94 291 Δάκου-Βουτετάκη Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Παιδιατρ. κλινική παν/μίου Αθηνών , Νοσ. Παίδων "Αγ. Σοφία"   Αττικής 1900 Ιατρική       1/94
Επιδημιολογική μελέτη της συνήθειας του καπνίσματος σε μαθητές της μέσης εκπ/σης της πόλης της Θεσ/νίκης. 1993-94 292 Δελίδου-Τσόγια ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1420         8/94
Φροντιστηριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα , διερεύνηση του φαινομένου των φροντιστηρίων. 1993-94 293 Δήμου Παν/μιο Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 480 στάση φροντιστήριο     5/94
Σημασιολογική ενσωμάτωση νέων εννοιών με την ανάγνωση και αντίληψη σύντομων κειμένων. 1993-94 294 Δόλγυρα Παν/μιο Paris Sud   Αττικής 610         15/93
Έρευνες των γνωστικών διεργασιών και της συμπεριφοράς στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και με επίδραση της γνωσιοσυμπεριφορικής θεραπείας στη σχολική απόδοση αυτών. 1993-94 295 Ζαφειροπούλου Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 470         18/93
Επιδημιολογκή μελέτη των πυρετικών σπασμών. 1993-94 296 Ηλιόπουλος Παν/μιο Θράκης Γ.Σταθόπουλος Έβρου 1900 επιδημία επιληψία     3/94
Η επίδραση της κινητικής αγωγής στην ανάπτυξη της προσωπικότητας παιδιών του δημοτικού σχολείου. 1993-94 297 Θεοδωράκου Παν/μιο Αθηνών Ι.Ζέρβας Αττικής 670         13/94
Καταστροφή των σχολικών βιβλίων.Μια πρώτη επισκόπηση. 1993-94 298 Κανάκης (Ιδιώτης)   Αττικής,Πειραιά 1420         11/94
Το στρες κατά την μετάβαση από την Α/θμια στη Β/θμια εκπαίδευση. Παράγοντες που σχετίζονται με το στρες. 1993-94 299 Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου Παν/μιο Ιωαννίνων Β.Παπαδιώτη-Αθανασίου Ιωαννίνων 1200         18/93
Λύση προβλημάτων χημείας, μεταβαλλόμενης λογικής δομής και νοητικής απαίτησης. 1993-94 300 Κουσαθανά Παν/μιο Ιωαννίνων Γ.Τσαρπαλής Αττικής 640         14/93
Η συμβολή των Η/Υ στην ανανέωση και την αποτελεσματικότητα της γλωσσικής διδασκαλίας. 1993-94 301 Κουτσογιάννης ΑΠΘ Α.Χαραλαμπόπουλος Αττικής 800         8/94
Διδακτική των κλασσικών γλωσσών (Αρχαίων Ελληνικών) .Ψυχολογική προσέγγιση. 1993-94 302 Κουτσούκος Παν/μιο Paris 5 G.Vergnaund Αττικής, Ηρακλείου 620         15/93
Εύρεση προδιαγραφών συστημάτων συγγραφής εκπ/κών προγραμμάτων Η/Υ. 1993-94 303 Κυριάκη Παν/μιο Αθηνών Γ.Καλκάνης Αττικής 800         9/94
Κείμενο και γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών . 1993-94 304 Κωστούλη     Λάρισας 610         11/94
Η αξιοποίηση του λεξιλογίου στο σύγχρονο λόγο των μαθητών του λυκείου. 1993-94 305 Λογαράς Παν/μιο Αθηνών Γ.Μπαμπινιώτης Αττικής,Πειραιά 610         8/94
Η φοβία στους μαθητές του σχολείου κατά την αξιολόγηση τους. 1993-94 306 Μάνδαλος       1200         18/93
Είναι η φυσική δημοφιλής και πόσο στους μαθητές, Δ.Ε και Π.Ε εκπ/σης. 1993-94 307 Μάργαρη Παν/μιο Αθηνών Γ.Καλκάνης   640         18/94
Η επιρροή των μειονοτήτων πάνω στη πλειονότητα της σχολικής τάξης. 1993-94 308 Μίτηλης Πάντειο παν/μιο Σ.Παπαστάμου   1420         11/94
Η θρησκευτική συγκρότηση των μαθητών κατά την αποφοίτηση τους από την Α/θμια εκπ/ση στην Ελλάδα σήμερα. 1993-94 309 Μπαλαούρας Παν/μιο Αθηνών     620         6/94
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με την κινητική ανάπτυξη των μαθητών του δημοτικού. 1993-94 310 Μπίνιας Παν/μιο Marburg Φ.Σίλλινγκ Θεσ/νίκης, Πιερίας 620 αλληλενέργεια σωματική ανάπτυξη ανάπτυξη προσωπικότητας περιβάλλον 3/94
Επαναυποβολή ερωτηματολογίου (ερευν. και αξιολ. χαρακτήρα) και ερωτήματος-πληροφ. Στοιχεία από Δ/ντή και Δάσκαλο για το σχολείο. 1993-94 311 Μπράνης       300 καθηγητής       4/94
Το σχολείο από την σκοπιά των μαθητών. 1993-94 312 Μπρούζος Γερμανικό Ινστιτούτο για διεθνή παιδαγωγική έρευνα   Αττικής, Ιωαννίνων 1200         14/93
Συνήθειες διατροφής μαθητών Λυκείου. 1993-94 313 Μωρόγιαννης Παν/μιο Ιωαννίνων Α.Λιάκος   1900 διατροφή δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας     1/94
Αντιλήψεις των εκπ/κών της Β/θμιας εκπ/σης σε ζητήματα περιβαλλοντικής εκπ/σης και οικολογίας. 1993-94 314 Νικάκη Παν/μιο Κρήτης Π.Τερλεξής   710         10/94
Αμυγδαλεκτομή, αδενοτομή και σκωλικοειδεκτομή σε παιδιά του νομού Κιλκίς. 1993-94 315 Οικονομοπούλου Νομαρχιακό νοσοκομείο Κιλκίς   Κιλκίς 1900 παιδί Ιατρική ασθένεια   3/94
Εξάρτηση ατόμων από ουσίες - καπνό , αλκοόλ , και ναρκωτικά. 1993-94 316 Ομάδα περιβαλλοντικής εκπ/σης 3ο λύκειο Πετρούπολης     1422         8/94
Λειτουργικός αναλφαβητισμός και δυνατότητες διδακτικής υποστήριξης των παιδιών με δυσκολίες ανάγνωσης. 1993-94 317 Παναγιωτοπούλου Παν/μιο Κολωνίας H.Buchkremer   470         10/94
Συστηματική λεξιλογική διδασκαλία σε μαθητές Ε' - ΣΤ΄ τάξεων δημοτικού σχολείου και συνέπειες στη γλωσσική τους ανάπτυξη. 1993-94 318 Παπαγρηγορίου Παν/μιο Αθηνών Χ.Χαραλαμπάκης Πειραιά 610         14/93
Επίδραση του σχολικού περιβάλλοντος στη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών του δημοτικού σχολείου. 1993-94 319 Παπαδημητρίου Παν/μιο Αθηνών Σ.Βοσνιάδου Αττικής 620         18/93
Γιατί οι μαθητές κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα; 1993-94 320 Παπαδόπουλος Παν/μιο Αθηνών Μ.Κασσωτάκης Πανελλαδική 480         10/94
Ανάλυση της Επανορθωτικής Αγωγής στην Ελλάδα : μια μελέτη διαφορετικών αντιλήψεων. 1993-94 321 Παπαδόπουλος Univ. of Manchester B.Walters   470 αξιολόγηση Ειδική Αγωγή     4/94
Μουσική παιδεία και μουσικές προτιμήσεις των νέων στην Ελλάδα. 1993-94 322 Παπαναγιώτου Univ. of London K.Swanwick Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Κερκύρας 690 μουσική αγωγή       2/94
Παραγωγή γραπτού λόγου: διδασκαλία και επίδοση στο ελληνικό πρωτοβάθμια σχολείο. 1993-94 323 Παπούλια -Τσελέπη Παν/μιο Πατρών   Αχαίας 610 γλώσσα γλώσσα γραφής διδασκαλία πρωτοβάθμια εκπαίδευση 4/94
Μουσική παιδεία και Μουσικά όργανα στην Ελλάδα 1993-94 324 Πασπαράκης Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Μ.Πετράκης     μουσική αγωγή       2/94
Δημογραφικές διαδικασίες, ανάπτυξη και κοινή γνώμη στο Μεσογειακό χώρο. 1993-94 325 Πετροπούλου "Έρευνα και Συνεργασία" (μη κυβερνητικός οργανισμός)   Αττικής, Πειραιά, Θεσ/νίκης, Μυτιλήνης, Δωδ/νήσων 1800         8/94
Ψυχοκοινωνικά προβλήματα εφήβων από πολιτισμικά υποβαθμισμένες αστικές περιοχές - προς διαμόρφωση κοινοτικού προγράμματος παρέμβασης. 1993-94 326 Πολυμεροπούλου Παν/μιο Αθηνών Ι.Παρασκευόπουλος Εύβοιας 1200         12/94
Γνωστικές διαδικασίες στην μάθηση μαθηματικών εννοιών. 1993-94 327 Πόρποδας Παν/μιο Πατρών   Αχαίας 630         6/94
Η εμπειρία της κατάθλιψης στην εφηβεία: μια συγκριτική έρευνα με εφήβους στην Αγγλία και την Ελλάδα. 1993-94 328 Πουρσανίδου Univ. of Nottingham P. Gammage Αττικής 1200         12/94
Τηλεοπτικές συνήθειες και στάσεις προς την τηλεόραση των φιλολόγων καθηγητών και των μαθητών τους: σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. 1993-94 329 Πρωτονοταρίου Παν/μιο Αθηνών Ι.Παρασκευόπουλος Αττικής 800         12/94
Γένεση και επικοινωνία των προσδοκιών των δασκάλων. 1993-94 330 Ράπτης Παν/μιο Μονάχου Κ.Ουλιχ Αττικής 1200 καθηγητής πρωτοβάθμια εκπαίδευση     1/94
Διαμορφωτική αξιολόγηση και διδακτική πράξη. Παιδαγωγική διαχείριση του λάθους. 1993-94 331 Ράπτης Παν/μιο Ιωαννίνων Κ.Χρυσαφίδης Πανελλαδική 900         18/93
Ο θεσμός των Ε.Π.Λ. και οι κατευθύνσεις σπουδών. Επιλογή και Νομιμοποίηση. 1993-94 332 Ρέππα Παν/μιο Αθηνών Π.Παπακωνσταντίνου Αττικής ,Αχαίας, Θεσ/νίκης, Αιτ/νίας 430         18/93
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα : μια συγκριτική αξιολόγηση. 1993-94 333 Ρήγα Παν/μιο Εδιμβούργου G.Ferguson   680         6/94
Η περιβαλλοντική εκπ/ση στα γυμνάσια : διερεύνηση των σκοπών των προγραμμάτων που εφαρμόζονται και των σχετικών απόψεων των εκπ/κών. 1993-94 334 Ρωμαντζής Παν/μιο Αθηνών Α.Δανασσής - Αφεντάκης   710         18/93
Διερεύνηση διαταραχών πρόσληψης τροφής και δυνατοτήτων πρόσληψης. 1993-94 335 Σίμος ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1900         15/93
Προβλήματα του μαθήματος της φυσικής στη Μέση εκπ/ση. 1993-94 336 Σκουλαρίκη Παν/μιο Αθηνών Σ.Πατάπης Αττικής,Πειραιά, Κορινθίας, Αχαίας, Ηλείας, Βοιωτίας, Φωκίδας,Φθιώτιδας, Ευβοιας, Αιτ/νίας, Κυκλάδων < Μεσσηνίας 640         9/94
Η διαφορά των αγοριών και των κοριτσιών στα μαθηματικά ως αναφορά την επίδοση. 1993-94 337 Σούλιου Univ.of Birmingham J. Visser Αττικής 630         18/93
Αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων σε σχέση με τις θέσεις και τα εξωτερικά ή εσωτερικά χαρακτηριστικά αυτών. 1993-94 338 Σουσαμίδου- Καραμπέρη ΑΠΘ Μ.Μανιού-Βακάλη Λέσβου 1200         1/94
Στοματική εξέταση μαθητών ειδικών σχολείων. 1993-94 339 Σπυρόπουλος Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 470 οδοντιατρικός έλεγχος ειδικό σχολείο     3/94
Σύγκριση των αναλυτικών προγραμμάτων της Ελλάδας και άλλων χωρών σχετικά με την διδασκαλία θεμάτων Μετεωρολογίας. 1993-94 340 Σπυροπούλου Παν/μιο Αθηνών Δ.Κωστόπουλος Πανελλαδική 640         10/94
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο λύκειο και η συμβολή του στην ενημέρωση και τη διαμόρφωση κριτηρίων για την επιλογή σπουδών και επαγγελμάτων μαθητών. 1993-94 341 Σύλλογος αποφοίτων ΤΕΙ Marketing ΤΕΙ Marketing Θεσ/νίκης   Μακεδονία 730         7/94
Ο ανταγωνισμός των εθνικιστών και των Οικουμενιστικών - δημοκρατικών αξιών στο ελληνικό σχολείο και οι ρατσιστικές παρεμβάσεις. 1993-94 342 Τερλεξής Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 1420         12/94
Ανθρωπιστική προσέγγιση του μαθήματος των Αγγλικών. 1993-94 343 Τζώγα     Πέλλας 680         4/94
Η ανάπτυξη και διαμόρφωση αντιλήψεων και ενδιαφερόντων των παιδιών για τα σχολικά μαθήματα του δημοτικού σχολείου , ανάλογα με το γένος. 1993-94 344 Τσιρίγκας Univ. of Strirling S. Riddel   1411         6/94
Πρόληψη Τοξικοεξάρτησης. 1993-94 345 Φακιολάς Δήμος Αθηναίων   Αττικής 1422         6/94
Νεολαία και Ιστορία. 1993-94 346 Φραγκουδάκη Παν/μιο Αθηνών   Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαίας, Δωδ/νήσου, Κρήτη 620         13/94
Κατάθλιψη στην εφηβεία: επιδημιολογική προσέγγιση και ένα πολυδιάστατο μοντέλο αιτιολογίας. 1993-94 347 Χατζηδήμου Παν/μιο Αθηνών Α.Καλαντζή-Αζίζι Αττικής,Πειραιά 1200         12/94
Περιγραφή και εκτίμηση του έργου Κοιν. Λειτουργών στην ειδική αγωγή. 1993-94 348 Χατζηπέτρος ΤΕΙ Αθήνας Π.Σταθόπουλος Αττικής, Αιτ/νίας, Άρτας Αχαίας, Ευβοιας, Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, ¨Εβρου, Ξάνθης, Κοζάνης, Σερρών, Κορινθίας, Καρδίτσας, Ιωαννίνων 470 αξιολόγηση κοινωνική λειτουργός     1/94
Νεανικές φιλοδοξίες και οικογενειακές σχέσεις. 1993-94 349 Χιωτάκης Παν/μιο Αιγαίου   Δωδ/νήσου 1200         8/94
Διερεύνηση των παραγόντων και συνθηκών , οι οποίες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Π.Ε στα ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΛ 1993-94 350 Χρισοστομίδου Παν/μιο Αθηνών Α.Καζαμίας Πανελλαδική 430         10/94
Διαμόρφωση πλαισίου διδακτικής προσέγγισης του μαθηματικού προβλήματος. 1993-94 351 Ψυχογιός Παν/μιο Ιωαννίνων Γ.Δήμου Άρτας 630 διδακτική προσέγγιση αριθμητική     5/94
Κράτος και κοινωνία: Μορφές κοινωνικού ελέγχου στο σχολικό περιβάλλον. 1993-94 352 Τερλεξής Παν/μιο Κρήτης Π.Τερλεξής Μαγνησίας , Φθιώτιδαςς 1400 σχέση κοινότητας - σχολείου κοινωνική αλληλεπίδραση     1/94
Προσδοκίες μαθητών και εκπ/κών για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στην εκπ/ση. 1994-95 353 Σωτηρόπουλος Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1200         4/96
Ποινές. 1994-95 354 4ο γραφείο Δ.Ε, Γ'Αθήνας       1421 τιμωρία μαθητής     8/95
Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ των 15χρονων Ελλήνων και Σουηδών μαθητών όσον αφορά τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα ζητήματα της ύλης. 1994-95 355 Lund Παν/μιο Karland I.Perssson Αττικής 640         18/94
Η αντίληψη του προβλήματος του AIDS στους νέους. Μια προσπάθεια προσέγγισης στον καθορισμό των χρήσιμων παραμέτρων πρόληψης. 1994-95 356 Pierluigi Univ. Research Institute of Mental Health M. Armezzani   1910         16/94
Η εκμάθηση του αγγλικού "Perfect" από Έλληνες μαθητές της αγγλικής και ξένης γλώσσας. 1994-95 357 Αγιακλή Παν/μιο Αθηνών Σ. Παπαευθυμίου-Λύτρα Αττικής 680 αγγλική γλώσσα Γραμματική Γνωστική Ψυχολογία Γλωσσολογία 6/95
Η επιρροή των κοινωνικών επιδράσεων στην εξέλιξη των αθλητικών ταλέντων. 1994-95 358 Αυγερινός Παν/μιο Θεσσαλίας   Τρικάλων 670 Φυσική Αγωγή σωματική ανάπτυξη κοινωνική επιρροή   14/95
Η εκπαίδευση ως βασικός παράγοντας ομαλής ένταξης των παλιννοστούντων ελληνοποντίων στην Ελλάδα. 1994-95 359 Βακαλιός Παν/μιο Θράκης Α.Τζούλης Έβρου 720 ενσωμάτωση καθηγητής γλώσσα οικογένεια 15/95
Η συμμετοχή των Θρακών στους εθνικούς αγώνες της νεότερης ελληνικής ιστορίας (1821-1908). 1994-95 360 Βακαλόπουλος ΑΠΘ     620         4/95
Συνήθειες και στάσεις του εφηβικού πληθυσμού. 1994-95 361 Βάρσου Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1210 συνήθεια διατροφής έφηβος     6/95
Η αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της μάθησης και ειδικότερα στα μαθηματικά του Δημ.Σχολείου. 1994-95 362 Βασιλείου Παν/μιο Κρήτης Γ.Τρούλης Αττικής,Ρεθύμνου , Φθιώτιδας 630 αξιολόγηση μάθηση πρωτοβάθμια εκπαίδευση   3/96
Η επίδραση μιας διδακτικής ενότητας για τη βιοποικιλότητα στις αντιλήψεις των μαθητών του γυμνασίου. 1994-95 363 Βασιλοπούλου       640         3/95
Η επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά, νοημοσύνη και προσωπικότητα σε παιδιά σχολικής ηλικίας. 1994-95 364 Βορριά Παν/μιο Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 1200 συμπεριφορά νοημοσύνη κοινωνικό περιβάλλον ανάπτυξη προσωπικότητας 1/96
Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τις στάσεις απέναντι στο AIDS σε μαθητικό πληθυσμό. 1994-95 365 Βούτου Κέντρο Υγείας Μεγάρων   Αττικής 1910 σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος προσωπικότητα στάση του μαθητή άγχος 6/95
Το ψυχολογικό κλίμα οικογενειακής ζωής , σωματική και ψυχική υγεία. 1994-95 366 Γερούκαλης Επαρχιακή Επιτροπή Κοινωνικής Παρέμβασης Κώ     1200 οικογενειακή κατάσταση ανάπτυξη παιδιού     1/96
Ψυχολογική προσαρμογή μεταναστών .Αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς της ομάδας προς τα απομονωμένα άτομα παλιννοστούντων. 1994-95 367 Γεώργας Παν/μιο Αθηνών   Αττικής ,Ροδόπης 720         18/94
Αξιολόγηση γνωστικών ικανοτήτων παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας . Στάθμιση της κλίμακας WISC-3 σε μαθητές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης της χώρας. 1994-95 368 Γεώργας Παν/μιο Αθηνών     1200         1/95
Το χαρισματικό παιδί στο σχολείο. 1994-95 369 Γκαρή Παν/μιο Αθηνών και παν/μιο Κρήτης   Αττικής, Ηρακλείου 1200         2/95
Καταθλιπτικές εκδηλώσεις σε παιδιά σχολικής ηλικίας και η επίδραση τους στη σχολική επίδοση και προσαρμογή. 1994-95 370 Γρηγοριάδου Παν/μιο Αθηνών Ι.Παπαδάτος Αττικής , Πειραιά 1200         3/95
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με νοητική καθυστέρηση. 1994-95 371 Δερέκα Univ.of Sheffield D.Thompson Αττικής 470 έφηβος αυτοσυντήρηση κοινωνική προσαρμογή διανοητικά μειονεκτών 7/95
Βασική κατάρτιση και επαγγελματική κοινωνικοποίηση των εκπ/κών -Διαμόρφωση της ταυτότητας των Ελλήνων δασκάλων. 1994-95 372 Δημητριάδη Univ. Paris 5 E. Plaisance Αττικής 450         4/95
Ο ρόλος της προβληματικής κατάστασης στη μαθηματική κατανόηση : η περίπτωση των ποσοστών. 1994-95 373 Δημητρίου Παν/μιο Θράκης Λ.Κογκέτσωφ Δράμας 630 κατανόηση Επιστημολογία εννοιολογική παράσταση   6/95
Εικόνα του γνωστικού εαυτού, της γνωστικής ανάπτυξης και του επαγγελματικού προσανατολισμού κατά την εφηβεία. 1994-95 374 Δημητρίου Παν/μιο Θεσ/νίκης   Θεσ/νίκης, Ρεθύμνης 730 Γνωστική Ψυχολογία μάθηση έφηβος   3/96
Το φαινόμενο "ανέκδοτο" σε σχέση με τη διανοητική εξέλιξη παιδιών μεταξύ 5 και 12 χρόνων διαφορετικών πολιτιστικών κύκλων. 1994-95 375 Δομέτιος Παν/μιο Μονάχου R.Oerter   620 καταπίεση διανοητική ανάπτυξη σύγκρουση   10/95
Η παραγωγή και η οργάνωση της παραβατικότητας προσδιορίζεται μέσα από τα όρια των κοινωνικών δομών. 1994-95 376 Δροσινού Πάντειο παν/μιο Κ.Συνοδινού Αττικής 1200 κλινική ψυχολογία ψυχοπαθολογία σχολείο διαταραχή συμπεριφοράς 11/95
Δικαιώματα του παιδιού. 1994-95 377 Εθνικός οργανισμός προνοίας     Αττικής , Πειραιά 1420         14/94
Η στάση του παιδιού ως προς την τηλεόραση. 1994-95 378 Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε     Αττικής 800         5/95
Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών δημοτικών χορών σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση .Επίδραση στην αυτοπεποίθηση. 1994-95 379 Ευαγγελινού       470         6/95
Στάθμιση τεστ γενικής κινητικής δεξιότητας (TGMD) σε παιδιά με / ή χωρίς ειδικές ανάγκες. 1994-95 380 Ευαγγελινού ΑΠΘ     470 Φυσική Αγωγή αξιολόγηση πρόγραμμα σπουδών   15/95
Διερεύνηση των τάσεων του μαθητικού πληθυσμού σε σχέση με ουσίες που προκαλούν εθισμό. 1994-95 381 Ζαγούρα       1422         17/94
Μελέτη τοπικού τύπου. 1994-95 382 Ζαούτσος Ιδιώτης   Τρικάλων 1800 τοπική κοινότητα Ελλάδα     11/95
Μελέτη της λειτουργίας μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ ) των περιοχών Μαγνησίας , Λάρισας και Λαμίας 1994-95 383 Ζαφειροπούλου Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας , Φθιώτιδας, Λαμίας 470         15/94
Οι επιδράσεις της τηλεόρασης στην συμπεριφορά των παιδιών ηλικίας 4-12 χρόνων. 1994-95 384 Ζαφειροπούλου Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 800 παιδί μάθηση συμπεριφορά τηλεόραση 2/96
Προσαρμογή της κλίμακας αυτοσυνείδησης στον ελληνικό πληθυσμό. 1994-95 385 Ζέρβας Παν/μιο Αθηνών     1200         3/96
Δημιουργία κινητού κυκλικού εργαστηρίου Φυσικών επιστημών για την πέμπτη δημοτικού. 1994-95 386 Ζόγκζα Παν/μιο Πατρών     640         18/94
Διαμόρφωση της ποντιακής συνείδησης στους Πόντιους της Δ γενεάς. 1994-95 387 Καϊλάρης Πάντειο παν/μιο Ν.Σαρρής Ημαθίας, Πέλλας, Κατερίνης, Κιλκίς, Θεσ/νίκης 720 πρόσφυγας κοινωνικά μειονεκτών     14/95
Η περιβαλλοντική γνώση και η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. 1994-95 388 Κακούρης Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 680 περιβαλλοντική μελέτη πρόγρμμα σπουδών αγγλική γλώσσα διδασκαλία 2/96
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας και οι δυνατότητες συμβολής της στην περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή. 1994-95 389 Καλαϊτζίδης Παν/μιο Θράκης Κ.Ουζούνης Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας ,Αιτ/νίας, Λακωνίας , Βοιωτίας, Αχαϊας 710 Γεωγραφία διδασκαλία περιβάλλον   1/96
Οι επιπτώσεις της παλιννόστησης στους εφήβους. 1994-95 390 Καλογρίδου-Κολυβά Πάντειο Παν/μιο Φ.Τσαλίκογλου Αττικής 720 παλιννόστηση μετανάστευση εφηβεία διγλωσσία 6/95
Αδρή και λεπτή κινητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. 1994-95 391 Καμπάς Παν/μιο Θράκης Ε.Κουμουρτζόγλου Ανατ.Μακεδονία , Θράκη 670         4/95
Οι επιδράσεις της σχολικής παιδείας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στις αναπαραστάσεις των νέων για την εργασία. 1994-95 392 Καμπέρης Παν/μιο Αθηνών Γ.Κουζέλης Αττικής 1200 εργασία ελεύθερος χρόνος συμπεριφορά δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2/96
Δυσκολίες στο γραπτό λόγο και στα μαθηματικά μαθητών της Β' τάξης Γυμνασίου. Αιτία και επιπτώσεις. 1994-95 393 Κατσαμάγκου Παν/μιο Αθηνών Α.Δανασσής - Αφεντάκης Αττικής 630 μαθητής καθηγητής γονείς γλώσσα 2/96
Αξιολόγηση του προγράμματος "Νεοελληνική Γλώσσα " στο γυμνάσιο: βελτίωση της εφαρμογής του Α.Π μέσω ενεργού έρευνας. 1994-95 394 Κατσαρού   Θ.Παπακωνσταντίνου Αττικής 620         17/94
Αντιλήψεις κοινωνικού στίγματος στη σύγχρονη Ελλάδα- το AIDS και οι νέοι. 1994-95 395 Κατσιγιάννη Univ. of London Paul Rock   1910         22/93
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης της Ελληνικής Εκπ/σης. 1994-95 396 Κατσουλάκης Παν/μιο Αθηνών     300 αποκέντρωση επάγγελμα χρηματοδότηση ευρωπαική διάσταση 4/96
Ο ρόλος της γνωσσικής δομής στην εξέλιξη των γνωστικών λειτουργιών. 1994-95 397 Καυκά Πάντειο παν/μιο Α.Μεταξόπουλος Αττικής , Πειραιά 610     γλώσσα γνωστική ανάπτυξη 4/96
Αλληλεπίδραση στην επικοινωνία του δασκάλου και των παιδιών με νοητική καθυστέρηση. 1994-95 398 Κεραμιδιώτης ΑΠΘ Ε.Συγκολλίτου Θεσ/νίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Χαλκιδικής 470 ειδική αγωγή αλληλενέργεια σχέση καθηγητή-μαθητή   7/96
Διδασκαλία των μαθηματικών με διαδικασίες λύσης προβλήματος. 1994-95 399 Κλαουδάτος Π.Ι Λ.Αδαμόπουλος Αττικής 630 διδασκαλία μαθηματικό πρότυπο     7/96
Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας μέσα από Αρχαία , Βυζαντινά , και Λόγια κείμενα στο γυμνάσιο. 1994-95 400 Κοραξάκη Παν/μιο Κρήτης Γ.Φλουρής Ηρακλείου , Ρεθύμνου , Χανίων 610 γλώσσα       11/95
Γνώσεις και στάσεις των μαθητών της Γ΄ λυκείου επί δημογραφικών εξελίξεων. 1994-95 401 Κοτζαμάνης ΕΚΚΕ     1400         12/95
Το νερό στη χημική εκπ/ση : παρανοήσεις και δυσκολίες κατανόησης. 1994-95 402 Κουκά Παν/μιο Ιωαννίνων Γ.Τσαπαρλής   640         16/94
Αποτέλεσμα εξάσκησης μέσα στο νερό σε παιδιά με προβλήματα στη κίνηση. 1994-95 403 Κουρτέσης Παν/μιο Θράκης Ε.Κιουμουρτζόγλου Θεσ/νίκης , ¨Έβρου 470 σωματική ανάπτυξη αξιολόγηση πρωτοβάθμια εκπαίδευση διάγνωση 4/96
Πρόγραμμα πιλότος για την πρόληψη της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών (καπνού , οινοπνεύματος , ναρκωτικών ) σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης. 1994-95 404 Κούτρας Συμβουλευτικός σταθμός καταπολέμησης ναρκωτικών νομαρχίας Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 1422         18/94
Η εξέλιξη των γνώσεων των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (4-17 ετών ) για τη φωτοσύνθεση , την αναπνοή και τη διατροφή των φυτών. 1994-95 405 Κύρκος Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 640 βιολογία διδασκαλία     1/95
Η ανάγκη ύπαρξης Συμβούλων στα λύκεια. 1994-95 406 Κώτση       300         15/94
Απόπειρα καταγραφής των στάσεων και των αναπαραστάσεων των ειδικών εκπ/κών στην Ελλάδα. 1994-95 407 Λάμπρου Παν/μιο Ιωαννίνων     470         1/95
Η αξιοποίηση του λεξιλογίου στο σύγχρονο λόγο των μαθητών του λυκείου. 1994-95 408 Λογαράς Παν/μιο Αθηνών Γ.Μπαμπινιώτης Αττικής , Πειραιά 610 διδασκαλία γλώσσας μάθηση διδακτικό βιβλίο λεξιλόγιο 6/95
Σχηματισμός ταυτότητας των τσιγγανοπαίδων στις περιοχές Αγ.Βαρβάρας , Άνω Λιοσίων και Ζαφειρίου .Ο ρόλος του σχολείου. 1994-95 409 Λυδάκη Παν/μιο Αθηνών Μ.Μερακλής Αττικής 720 τσιγγάνος κοινωνική δομή ταυτότητα   15/95
Ψυχοτρόπες ουσίες και μαθητιώσα νεολαία. 1994-95 410 Μάλαμας Παν/μιο Ιωαννίνων     1422 μαθητής οικογένεια ψυχολογία κοινωνία 3/96
Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες επιτυχίας/ αποτυχίας στις Γενικές Εισαγωγικές Εξετάσεις. 1994-95 411 Μάντης Παν/μιο Αθηνών Ι.Ν.Παρασκευόπουλος Αττικής 900 εισαγωγικές εξετάσεις σχολική αποτυχία Ψυχολογία Επαγγελματική Εκπαίδευση 14/95
Παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση της ξένης γλώσσας ( Αγγλικά) σε σχολικά περιβάλλοντα. 1994-95 412 Μανωλοπούλου-Σέργη Παν/μιο Αθηνών Σ. Παπαευθυμίου-Λύτρα Αττικής , Πειραιά 680         16/94
Κοινωνιολογική προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών και της σχολικής αποτυχίας παιδιών που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες (μετακινούμενους πληθυσμούς ) Τσιγγανόπαιδα. 1994-95 413 Μαρκάτου Ε.Μ.Π Σ.Νικολαϊδου Αττικής 720 δυσκολία μάθησης τσιγγάνος Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης   1/96
Η πληθυσμιακή και η κοινωνική σύνθεση των οικογενειών των τσιγγάνων του ελληνικού χώρου και η σχολική ζωή (φοίτηση-επίδοση-ενδιαφέροντα και συμπεριφορά ) των τσιγγανοπαίδων -παιδιών τους - μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . 1994-95 414 Ματούλας 4η περιφέρεια σχολ. συμβούλων Δυτ. Αττικής Α.Παπά Πανελλαδική 720         7/96
Συνεκπαίδευση και αλληλοαποδοχή και μη, τσιγγάνων μαθητών στα σχολεία Π.Ε Αττικής. 1994-95 415 Ματούλας 4η περιφέρεια σχολ. συμβούλων Δυτ. Αττικής   Αττικής 720 κοινωνική δομή τσιγγάνος μαθητής   7/96
Αυτοεκτίμηση και σχολική επίδοση σε μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού σχολείου. 1994-95 416 Μέγαρη Παν/μιο Αθηνών Γ.Κρουσταλλάκης Αττικής,Αχαίας 1200 αυτοπεποίθηση αυτοαντίληψη επίδοση στις σπουδές πρωτοβάθμια εκπαίδευση 12/95
Τρόποι παρουσίασης ιστοριών και η επίδραση τους στην εξέλιξη των παιδιών. 1994-95 417 Μοσχοβάκη Univ. of Bristol S.Meadows Χίου 1200         15/94
Το φυσιολογικό παιδί στην Ελλάδα. 1994-95 418 Μόττη Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1200 έφηβος προσωπικότητα     13/95
Σύγκριση της εναλλαγής , ύφους των μαθητών του ιδρύματος με το ύφος των μαθητών , κατά την ώρα διδασκαλίας , σε άλλα σχολεία. 1994-95 419 Μουλίνου ΑΠΘ Λ. Τσιτιπής   470         3/95
Έρευνα των γνωστικών διαδικασιών της γραφής και της ανάγνωσης στην περίπτωση παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων. 1994-95 420 Μπέκος Univ. of Birmingham Deidre Martin Αττικής 720         4/95
Σωματικοί παράγοντες όπως περιγράφονται από Έλληνες εφήβους 15χρονών και συμμετοχή τους σε φυσικές δραστηριότητες. 1994-95 421 Μπεσμπέα Univ. of Hull K.Hoggarth Αττικής 670 σωματική ανάπτυξη αυτοαντίληψη κινητική δραστηριότητα   6/95
Διερεύνηση επιπτώσεων του γονεϊκού ιστορικού βασανιστηρίου στη συμπεριφορά παιδιών της ελληνικής μειονότητας. 1994-95 422 Μπιλανάκης Ιατρικό κέντρο αποκατάστασης θυμάτων βασανιστηρίων   Ιωαννίνων 1200 βία κακοποιημένο παιδί Αλβανία συναισθηματική ανάπτυξη 1/96
Επιδημιολογική μελέτη προβλημάτων συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά σχολ.ηλικίας. 1994-95 423 Μπίμπου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 470 παιδί δυσκολία μάθησης συμπεριφορά Ψυχολογία 6/96
Μουσική παιδεία και ρυθμική αγωγή. 1994-95 424 Νάτσιος Π.Ι   Κορινθίας   πρόγραμμα σπουδών μουσική και κίνηση περιεχόμενο της εκπαίδευσης   12/95
Οι ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ - η αρχή είναι το ήμισυ του παντός- στα δημοτικά σχολεία. 1994-95 425 Ντόνα Παν/μιο της Μελβούρνης M. Cooper Αττικής 1400         7/95
Πλάκα ,ανοιχτό Μουσείο. 1994-95 426 Οιχαλιώτου Παν/μιο Σορβόννης Ol. Renault D'Allones Αττικής 1800 Αρχιτεκτονική Πολεοδομία πρόγραμμα Πλάκα 7/95
Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην αποτίμηση χρονικών εννοιών. 1994-95 427 Παναγιωτακόπουλος Παν/μιο Πατρών Γ.Ιωαννίδης Αχαϊας 800 ηλεκτρονικός υπολογιστής σχηματισμός εννοιών     3/96
Καταγραφή του βαθμού ενημέρωσης των εκπ/κών στις μαθησιακές δυσχέρειες και στα σχολικά προβλήματα , των χρονίως πασχόντων και αναπήρων παιδιών. 1994-95 428 Παπαναγιώτου Γεν.Νοσοκομείο Πεντέλης και Σχολή Δημόσιας Υγείας   Αττικής 470 σωματικά μειονεκτών       15/95
Ενσωμάτωση και σχολική πρόοδος των παλιννοστούντων ελληνοπαίδων με ιδιαίτερη έμφαση στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα 1994-95 429 Παράσχου Παν/μιο Wolfgang Goethe G.Iben Θεσ/νίκης, Έβρου 720         16/94
Αξιοποίηση των παιδικών λογοτεχνικών έργων στην Π.Ε. 1994-95 430 Παρρά Παν/μιο Ιωαννίνων Μ.Καρπόζηλου   620 παιδικό βιβλίο ανάγνωση μαθητής στάση 6/96
Προβλήματα στη διδασκαλία του ηλεκτρισμού (μαγνήτες , ηλεκτρομαγνήτες , εναλ. τάση -ρεύμα ) στο γυμνάσιο. 1994-95 431 Περιστερόπουλος Παν/μιο Αθηνών Π.Κόκκοτας   640         6/95
Η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην παιδική ηλικία. 1994-95 432 Πετρίδου Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1200         15/95
Έρευνα για τις εκπ/κές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα ανηλίκων στα σωφρονιστικά καταστήματα και στα ιδρύματα αγωγής. 1994-95 433 Πετρόπουλος Π.Ι   Αττικής, Μαγνησίας 1420         2/96
Συγκριτική έρευνα στη μαθηματική επίδοση και στην εξέλιξη τους. 1994-95 434 Πόταρη Παν/μιο Πατρών   Αττικής , Αχαίας 630         17/94
Η επίδραση της δυσλεξίας στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών. 1994-95 435 Ροντογιάννη Παν/μιο Αθηνών Ι.Παπαδάτος   470         3/95
Κινητήριοι - κινητροποιοί παράγοντες για τη χρησιμοποίηση λογοτεχνίας στο μάθημα των Αγγλικών στο λύκειο. 1994-95 436 Σαμανίδη Παν/μιο Αθηνών Σ. Παπαευθυμίου-Λύτρα   680         16/94
Θέματα κοινωνικής ζωής , μειονοτικών ομάδων, εθνικής ταυτότητας, χωρών της Βαλτικής και της Μεσογείου. 1994-95 437 Σαρβάνης Σύνδεσμος φιλολόγων Θεσ/νίκης     1400         6/96
Δίγλωμον: Διγλωσσίας Μοντέλο. 1994-95 438 Σκούρτου Παν/μιο Αιγαίου   Δωδ/νήσου 610 μάθηση διδασκαλία γλώσσας γλωσσική κοινότητα   12/95
Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ένα πρόγραμμα πρόληψης στο Δημοτικό σχολείο. 1994-95 439 Σοφιανίδου Παν/μιο Αθηνών Ι.Ν.Παρασκευόπουλος Αττικής 1420     υποχρεωτική εκπαίδευση πρωτοβάθμια εκπαίδευση 7/96
Κίνητρα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. 1994-95 440 Σόφτη       670         15/94
Διερεύνηση του τρόπου διδασκαλίας των Ν.Ε. κειμένων στη Α/θμια Εκπ/ση με χρήση μεθόδων από την εκπαιδευτική ρητορική παράδοση. 1994-95 441 Σπετσιώτου- Μέλλιου Παν/μιο Αθηνών Θ.Παπακωνσταντίνου Αττικής, Πειραιά, Λευκάδας, Αχαίας, Ηλείας, Αιτ/νίας, Άρτας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Κεφαλονιάςς 620 Νέα Ελληνικά διδακτική μέθοδος   12/95
Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης μαθητών γυμνασίου. 1994-95 442 Σταθόπουλος Παν/μιο Αθηνών   Αττικής , Πειραιά 670 μαθητής σωματική ανάπτυξη Φυσική Αγωγή πρώτος κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1/96
Εισαγωγή της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία των μαθηματικών , στην υποχρεωτική εκπ/ση , στην ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης. 1994-95 443 Σταμέλος ΠΛΗΝΕΤ της Δ.Δ Λασιθίου   Λασιθίου, Ηρακλείου, Ξάνθης, Κυκλάδων, Μαγνησίας ,Αττικής , Κοζάνης, Δωδ/νήσου 800 μαθηματικά διδασκαλία με υπολογιστή     1/96
Πρώιμη ανίχνευση τάσεων προς εμφάνιση δυσλεξίας κατά την προσχολική ηλικία. 1994-95 444 Σταύρου Παν/μιο Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 470 δυσλεξία προσχολική ηλικία διάγνωση μνήμη 3/96
Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες μάθησης. 1994-95 445 Σταφυλίδου Παν/μιο Αθηνών Σ.Βοσνιάδου Θεσ/νίκης 630 σχολική αποτυχία γνωστική ανάπτυξη επίλυση προβλημάτων σύστημα αριθμών 8/95
Η πρόγνωση της δυσλεξίας κατά την προσχολική ηλικία μέσω ερωτηματολογίων και σταθμισμένων τεστ. 1994-95 446 Τζιβινίκου ΑΠΘ και παν/μιο του Surrey Γ.Παυλίδης Θεσ/νίκης 470 δυσλεξία διάγνωση προσχολική ηλικία   6/96
Πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων και ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων. 1994-95 447 Τρανούδης Πάντειο παν/μιο   Αττικής , Πειραιά 1400         18/94
Άγχος, κατάθλιψη και στρατηγικές αντιμετώπισής τους από μαθητές που προσανατολίζονται για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση. 1994-95 448 Τριλίβα Παν/μιο Κρήτης   Κρήτη 1200 άγχος κατάθλιψη ψυχολογία εισαγωγικές εξετάσεις 4/96
Συγκριτική μελέτη κοινωνικών και ψυχολογικών αποκρίσεων σε παρόμοια επίπεδα στοματικής υγείας. 1994-95 449 Τσάκος       1900         4/95
Η αρχαία δραματική ποίηση ως αντικείμενο της σύγχρονης διδακτικής. 1994-95 450 Τσάφος Παν/μιο Αθηνών Α.Βερτσέτης Αττικής 620         17/94
Εκτίμηση δεξιοτήτων μάθησης και μελέτης μαθητών Ε και Στ΄τάξης δημοτικού στα πλαίσια εκπ/κού σεμιναρίου του Βρεφοκομείου Αθηνών επιδοτούμενου από την ευρωπαϊκή Κοινότητα. 1994-95 451 Τσιάντης Εταιρεία ψυχοκοινωνικής υγείας του παιδιού και του εφήβου   Αττικής 1210         15/94
Διερεύνηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στην Α' Δημοτικού. 1994-95 452 Τσιάντης Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία"   Αττικής 1100 δυσκολίες μάθησης συναισθηματική διαταραχή πρωτοβάθμια εκπαίδευση   13/95
Πειραματική διδασκαλία γαλλικών λογοτεχνικών βιβλίων. 1994-95 453 Τσιούρη ΑΠΘ Ζ.Σαμαρά Θεσ/νίκης 680 διδασκαλία γαλλική γλώσσα λογοτεχνία   1/96
Απόψεις μαθητών-φοιτητών για τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων νέων. 1994-95 454 Φακιολάς ΕΚΚΕ   Αττικής 1400 Ελλάδα Τουρκία εθνικές σχέσεις Πολιτική Αγωγή 8/95
Ο εκπαιδευτικός και το πρόβλημα εξάρτησης των εφήβων. 1994-95 455 Χριστοφόρου Πάντειο παν/μιο Ι.Φαρσεδάκης Αττικής 1200 καθηγητής μαθητής έφηβος ναρκωτικό 6/96
Πολιτιστική ταυτότητα των ελληνοπαίδων στη Γερμανία. 1994-95 456 Ψάλτου Univ. Wuppertal A. Zick Ελλην.σχολεία Ρηνανίας 720 πολιτιστική ταυτότητα μετανάστης Γερμανία   6/95
Η επίδραση των Μ.Μ.Ε στην αγωγή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. 1994-95 457   Παν/μιο Αθηνών Ι.Παπαδάτος Αττικής, Κορινθίας, Λακωνίας, Λευκάδας 800         3/95
Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στη Γερμανία. 1994-95 458 περιοδικό "Δορυφόρος" Περιοδικό "Δορυφόρος"   Ελληνικά σχολεία Γερμανίας 720 μετανάστης Γερμανία     13/95
AIDS : τι ξέρουμε , τι πρέπει να κάνουμε. 1994-95 459 Φώτος Λύκειο Φαναριού Καρδίτσας Λουκάς Φώτος Καρδίτσας 1910 Αγωγή Υγείας δευτεροβάθμια εκπαίδευση     1/96
Τhe impact of imported T.V. programmes on high- scool and University Students. 1995-96 460 Bαν Τάντερ Παν/μιο Μ.Γιανγκ   Αττικής 800 Μέσα μαζικής ενημέρωσης επιρροή τουρισμός κουλτούρα 11/95
Η καθημερινή ζωή και τα προβλήματα των Ελλήνων και των Τούρκων εργατών μεταναστών και των παιδιών τους στη Γερμανία. 1995-96 461 Kocoglu Παν/μιο Άγκυρας     720 μετανάστης Ελλάδα Τουρκία Γερμανία 6/96
Στατιστική έρευνα μεταξύ των μαθητών του 2ου Λυκείου Νυρεμβέργης. 1995-96 462 Wolfrum       720     Γερμανία   6/95
Ομαλή προσαρμογή των παιδιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. 1995-96 463 Αναγνωστοπούλου Εταιρεία για την ανάπτυξη και την δημιουργική απασχόληση των παιδιών   Αττικής 1200 πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσαρμογή Επιστήμες της Αγωγής   1395
Λεκτική και μη λεκτική ανάλυση του αυθεντικού τηλεοπτικού υλικού και παιδαγωγικές προτάσεις για την επιμόρφωση των καθηγητών Γαλλικής της Δ.Ε. . 1995-96 464 Αργυρούδη       680 τηλεόραση επιμόρφωση γαλλική γλώσσα καθηγητής 1/96
Οι γενικές εξετάσεις ως μηχανισμός κοινωνικής επιλογής. 1995-96 465 Γουβιάς Univ. of Manchester A.Robertson Αττικής 900 εξέταση αξιολόγηση επιλογή κοινωνική ανισότητα 2/96
Πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες μαθητές του Δημοτικού σχολείου την εθνική και ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. 1995-96 466 Διονάτος Univ. of Wales A.Packer Αττικής, Θεσ/νίκης, Κεφαλληνίας , Σάμου , Αρκαδίας 1400 πρωτοβάθμια εκπαίδευση εθνική καταγωγή Ευρωπαική διάσταση   2/96
Τηλεκπαίδευση. 1995-96 467 Ζεϊμπεκάκης ΤΕΙ Πειραιά   Αττικής 800 τηλεοπτική διδασκαλία ηλεκτρονικός υπολογιστής     3/96
Σχέση σωματικής άσκησης και ψυχικής διάθεσης. 1995-96 468 Ζέρβας       670 κατάθλιψη άγχος Φυσική Αγωγή   3/96
Σωματική άσκηση και διατροφή. 1995-96 469 Ζέρβας       670 διατροφή Φυσική Αγωγή     3/96
Στάσεις και εμπειρίες των καθηγητών που διδάσκουν δέσμες σε Γενικά Λύκεια. 1995-96 470 Θωμά Univ. of London G. Williams Αττικής 1000 καθηγητής σχέσεις εργασίας     3/96
Κακοποιοί και κακοποιημένοι μαθητές : Ποια είναι η έκταση του φαινομένου των κακοποιών και κακοποιημένων μαθητών ηλικίας 9-15 ετών σε σχολεία του νομού Αττικής. 1995-96 471 Καλλιώτης Univ. of Sheffield   Αττικής 1421 βία κακοποιημένο παιδί παιδί   14/95
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αυτοεκτίμησης και σχολικής επίδοσης μαθητών των ελληνικών δημοτικών σχολείων. 1995-96 472 Κόκκινος Univ. of Manchester   Έβρου 1200         11/95
Οι δάσκαλοι και το αναλυτικό πρόγραμμα. Συγκριτική μελέτη των δασκάλων του δημ.σχολείου στην Αγγλία και στην Ελλάδα. 1995-96 473 Κρέσπη Univ. of Bristol M.Osborn Αττικής 1600 πρόγραμμα σπουδών Ελλάδα Αγγλία πρωτοβάθμια εκπαίδευση 15/95
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην Ελλάδα και την Σκωτία. 1995-96 474 Λάππας Univ. of Stirling S.Brown   470 συγκριτική έρευνα δυσλεξία δυσκολία μάθησης ειδική αγωγή 11/95
H διδασκαλία/ εκμάθηση της Ελληνικής, ως Γλώσσας καταγωγής σε παιδιά μεταναστών : Κοινωνιογλωσσολογική Μελέτη. 1995-96 475 Μουσούρη Univ. de Grenoble L. Dabene Ελλην.σχολεία Γαλλίας 720 γλώσσα κοινωνία μετανάστης μητρική γλώσσα 11/95
Ενέργεια-Απορρίματα-Οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. 1995-96 476 Μποσγανά Παν/μιο Ντόρμουντ Β.Στίχμαν Ελλην. γ/σιο Ντόρμουντ 710 Οικολογία περιβάλλον     13/95
Eμπειρική μελέτη για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία της Ελλάδας. 1995-96 477 Μποσγανά - Κράουζε Univ.of Dortmount D.Stichmann Πανελλαδική 710 περιβαλλοντική μελέτη δευτεροβάθμια εκπαίδευση     2/96
Η διατροφή και η άσκηση σαν παράγοντες καθορισμού του βαθμού υγείας σε μαθητές. 1995-96 478 Μπουζιώτας Univ. of Wolverhampton Ι.Κουτεντάκης Πιερίας 1900         6/96
Διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στην ελληνική γλώσσα. 1995-96 479 Νικολόπουλος Univ. of London Α.Γουλανδρή Αττικής , Πειραιά 470 διδασκαλία γλώσσας ορθογραφία ανάγνωση δυσκολία μάθησης 11/95
Οι απόψεις των μικρών παιδιών για τους άλλους -η εικόνα του εχθρού . 1995-96 480 Παίδα Univ. of York I.Lester Θεσ/νίκης 1200 πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσχολική αγωγή ψυχολογία φόβος 2/96
Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας στα σχολεία της Ν. Αχαίας. 1995-96 481 Παπαγιαννόπουλος Univ.of Durham J.Bintliff Αχαίας 620 Ιστορία περιβαλλοντική μελέτη διδασκαλία μάθηση 3/96
Συγκριτική μελέτη των δραστηριοτήτων γραφής και ανάγνωσης των Ελληνοπαίδων προσχολικής ηλικίας στο σπίτι και στο σχολείο. 1995-96 482 Παπανικολοπούλου Univ.of Nottingham C.Harrrison Τρικάλων 1100 προσχολική ηλικία πρόγραμμα σπουδών νηπιαγωγείο διδασκαλία γλώσσας 6/96
Δυνατότητες για αγωγή σε θέματα υγείας στο Ελληνικό σχολείο. 1995-96 483 Περράκη     Αττικής 1910         11/95
Αντιλήψεις των δασκάλων των Δημοτικών σχολείων για τους μαθητές με συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές στην συμπεριφορά. 1995-96 484 Πούλου Univ. of London B.Norwich Αττικής 470 αντίληψη καθηγητής μαθητής πρωτοβάθμια εκπαίδευση 2/96
Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς 1995-96 485 Ρούσσου Παιδοψυχιατρικό τμήμα νοσοκομείου Αττικής     470         4/96
Ένα βιβλίο γεννιέται. 1995-96 486 Σκοπελίτου Εκδοτικός οίκος "ερευνητές"     1800         12/95
To σχολικό ωράριο και οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 1995-96 487 Σοφού Παν/μιο Γρανάδας   Αττικής 710 καθηγητής ώρες εργασίας ωράριο περιβαλλοντική μελέτη 11/95
Παιδί και τηλεόραση. 1995-96 488 Τσίγκανου ΕΚΚΕ , ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ     800 παιδί τηλεόραση γλώσσα κοινωνικοποίηση 4/96
Η σημασία της ελληνικής ιστορίας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 1995-96 489 Τσούτσα Univ. of Surrey E.Lyons Αττικής, Θεσ/νίκης 620 έφηβος εθνική καταγωγή ιστορία κοινωνία 11/95
Δοκιμαστικό πρόγραμμα για εκπ/ση- ευαισθητοποίηση του εκπ/κού προσωπικού των πρώτων τάξεων σε Δημ.σχολεία του δήμου Νεάπολης Θεσ/νίκης. 1995-96 490 Χριστιανόπουλος Ιπποκράτειο Γ.Π. νοσοκομείου Θεσ/νίκης     1000         15/95
Διερεύνηση των κινήτρων της σωματικής άσκησης ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων της Αθήνας. 1995-96 491 Χριστοπούλου Univ. of Bristol C.Riddoch Αττικής , Πειραιά 670 σωματική ανάπτυξη ανταμοιβή δευτεροβάθμια εκπαίδευση   4/96
Επιλογή της βέλτιστης μεθόδου διδασκαλίας της Βιολογίας των φυτών στη Δευτ/θμια Εκπ/ση. 1996-97 492 Αγγελόπουλος Παν/μιο Πατρών     640 βιολογία       11/97
Τρόπος πρόληψης και εξάλειψης των δυσκολιών της κινητικής μάθησης των αθλοπαιδιών , που χρησιμοποιούνται σαν κύριο μέσο της σχολ.Φυσ. Αγωγής ( τάξεις Ε' και ΣΤ') . 1996-97 493 Αλεξόπουλος Univ. M. Kogaluiceaun Μ.Γκούγκου   670 ανάπτυξη μάθηση κινητική ανάπτυξη σωματική ανάπτυξη 2/97
Ευαισθητοποίηση των αισθήσεων και αποκλίνουσα σκέψη των νηπίων. 1996-97 494 Αντωνοπούλου Παν/μιο Θράκης Λ.Μπεζέ   1200 δημιουργικότητα αποκλίνουσα σκέψη αντίληψη αναγνώριση  
Η παραβατική συμπεριφορά των μαθητών και ενδεχομένως η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στα πλαίσια της Β'θμιας εκπαίδευσης. 1996-97 495 Αποστολάκη Παν/μιο Αθηνών Κ.Σπινέλλη Αττικής 1422 επίδοση ναρκωτικό φοίτηση   8/97
Η ροή του μαθητικού δυναμικού στη Β/θμια Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση και το πρόβλημα της εγκατάλειψης. 1996-97 496 Αρκουλής Παν/μιο Πειραιά Μ.Παπαδάκης Αττικής 450 επιμόρφωση εγκατάλειψη σπουδών ανθρώπινο δυναμικό Τεχνολογία 12/97
Η διαδικασία εισαγωγής των Η/Υ στα γυμνάσια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 1996-97 497 Βαβουράκη Univ. of London     800 Πληροφορική δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σύστημα σπουδών 5/97
Το χιούμορ των γελοιογραφιών στα παιδικά λεξικά και η επίδραση του στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας στην Ελληνική Α'θμια Εκπαίδευση. 1996-97 498 Βαγιανού Univ. of Exeter R.Hartmann   680 λεξικό λεξιλόγιο αγγλική γλώσσα μάθηση 2/97
Διατροφικές συνήθειες, στάσεις και συμπεριφορές γονιών σε σχέση με τη παιδική παχυσαρκία. 1996-97 499 Βεργίνη City university B.Adams Πειραιά , Αττικής 1900 διατροφή συνήθεια γονείς παιδί 10/97
Η στάση των δασκάλων και των καθηγητών σε ότι αφορά την εκπαιδευτική ισότητα στα ελληνικά σχολεία. 1996-97 500 Βουγιούκας Univ. of London B.Norwich Αττικής 1410 γλώσσα λογοτεχνία Επιστήμες της Αγωγής   11/97
Το σύστημα των Γενικών εξετάσεων και η λειτουργία του ως μηχανισμού κοινωνικής επιλογής. 1996-97 501 Γουβιάς Univ. of Manchester A.Robertson   900 εισαγωγικές εξετάσεις αξιολόγηση τριτοβάθμια εκπαίδευση   6/97
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο Εσπερινό Γυμνάσιο. 1996-97 502 Γρηγοράτου Παν/μιο Αθηνών Σ. Τσέπογλου Αττικής 730 Επαγγελματικός Προσανατολισμός εσπερινό ινστιτούτο     10/97
Ανάλυση κόστους και αποτελεσματικότητας της απόδοσης των μαθητών στα ελληνικά λύκεια. 1996-97 503 Δαμιανοπούλου Univ. of London J. Mace Αιτωλοακαρνανίας 1500 δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας κόστος     3/97
Γλωσσική επάρκεια των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπ/σης. 1996-97 504 Δανασσής-Αφεντάκης Παν/μιο Αθηνών     610 γλώσσα διδασκαλία λεξιλόγιο κατανόηση 11/97
Εφαρμογή Προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με αντικείμενο τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα και στόχο τη διαμόρφωση θετικών στάσεων των νέων προς το περιβάλλον. 1996-97 505 Δημόπουλος ΑΠΘ Ι.Παντής Ζακύνθου 710 συμπεριφορά περιβάλλον στάση πρωτοβάθμια εκπαίδευση 8/96
Προβληματική συμπεριφορά των παιδιών στο χώρο του σχολείου. 1996-97 506 Διονυσοπούλου Univ. of London S.Hallam Αττικής 1200 μαθητής συμπεριφορά σχολείο ψυχολογία 3/97
Η θεατρική αγωγή στα γυμνάσια και ο ορίζοντας υποδοχής της. 1996-97 507 Διώτη ΑΠΘ Ν.Παπανδρέου   690 θέατρο δραματοποίση ανάπτυξη προσωπικότητας εκφραστικότητα 4/97
Ανίχνευση πιθανής βαρηκοίας για παιδιά ηλικίας 6-20 ετών. 1996-97 508 Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων Εθνικό ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων . Παράρτημα Θεσ/νίκης.   Θεσ/νίκης 470 κωφότητα διάγνωση     5/97
Η εφαρμογή της διερευνητικής μεθόδου στο μάθημα της Ιστορίας της Γ' γυμνασίου: δυνατότητες και όρια. 1996-97 509 Ζάγκου Παν/μιο Αθηνών Α. Δανασσής - Αφεντάκης Αττικής 620         13/97
Δυσλεξία και παιδικό σχέδιο. Διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης του παιδικού σχεδίου ως μέσου για την πρώιμη διάγνωση της δυσλεξίας. 1996-97 510 Ζαφειροπούλου Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 470 δυσλεξία διάγνωση σχεδίαση   8/96
Η συμβολή πολιτισμικών και ιστορικών παραμέτρων στο χειρισμό προβλημάτων της Γεωμετρίας. 1996-97 511 Ζαχάρος ΑΠΘ Ε.Τρέσσσου- Μυλωνά   630 γεωμετρία       8/97
Ζωντανές γειτονιές. 1996-97 512 Ζερβός Δήμος Ληξουρίου   Ληξουρίου 1400 κοινωνικό περιβάλλον Οικολογία πρωτοβάθμια εκπαίδευση δευτεροβάθμια εκπαίδευση 7/97
Τι γνωρίζουν οι μαθητές του λυκείου σχετικά με τη λοίμωξη H/V (AIDS). 1996-97 513 Ζουλλιέν Βιοχημικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν " Ο Ευαγγελισμός "     1910 πληροφορίες σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος ασθένεια   2/97
Το μάθημα της Ιστορίας στην Ελληνική εκπαίδευση. 1996-97 514 Ηλιοπούλου Παν/μιο Ιωαννίνων Α.Παπαϊωάννου Αττικής,Ιωαννίνων , Αιτ/νίας, Σάμου, Θεσ/νίκης 620         15/97
Αγώνες και αγωνίες των μαθητών . Οι επιδράσεις της αντιφατικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος στους μαθητές. 1996-97 515 Θάνος Παν/μιο Κρήτης Ι.Κανάκης Ρεθύμνου 1400 σύστημα εκπαίδευσης μαθητής     8/97
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανολόγων ( Σε επίπεδο Β'θμιας εκπαίδευσης ). 1996-97 516 Θεοχάρη ΕΜΠ Γ.Κοσμετάτος Αττικής 450 Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματική Κατάρτιση δευτεροβάθμια εκπαίδευση   8/97
Εκτίμηση αναγκών για τον προσδιορισμό των προεπαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στους μαθητές με νοητική στέρηση. 1996-97 517 Καββαδά ΑΠΘ Σ.Παντελιάδου   470         15/97
Σχολική ένταξη παιδιών ελληνικών επαναπατριζόμενων οικογενειών . 1996-97 519 Καπίδης Univ. de Liege M.Krahay   720         8/97
Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης παιδιών Ελλήνων προσφύγων από τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 1996-97 520 Καραγιαννίδου Πάντειο παν/μιο Ν.Σαρρής Αττικής 720 πρόσφυγας παιδί συμπεριφορά ψυχολογία  
Σωματομετρικά χαρακτηριστικά και φυσικές ικανότητες των παιδιών Ε' και ΣΤ' Δημοτικού και Β' και Γ΄Γυμνασίου. 1996-97 521 Καράμπαμπας Παν/μιο Αθηνών Σ.Τζωρτζής Πειραιώς 670 σωματική ανάπτυξη       2/97
Τρόποι ευαισθητοποίησης των μαθητών της σχολικής ηλικίας όσον αφορά τη δωρεά οργάνων. 1996-97 522 Καραντίνου Παν/μιο Αθηνών Τούτουζας   1900 μαθητής πληθυσμός σχολικής ηλικίας ευαισθησία   9/97
Η διαμόρφωση του διδακτικού μηνύματος στο σχολείο .Πως προσαρμόζει ο διδάσκων το λόγο του στο επίπεδο των μαθητών του. 1996-97 523 Καραπαύλου Παν/μιιο Ιωαννίνων Θ. Μπέλλας Ιωαννίνων, Καστοριάς 1100 αλληλενέργεια διδασκαλία επικοινωνία   10/97
Η στάθμιση του Bangor Dyslexia Test στην Ελλάδα. 1996-97 524 Κασβίκη Univ. of Wales T.R. Miles Αττικής,Πειραιά , Αιτωλ/νίας,Θεσ/νίκης , Δωδ/νήσου 470 δυσλεξία διάγνωση μνήμη λεκτική επικοινωνία 9/97
Πολιτισμική ανομοιογένεια του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος : η σχέση του Έλληνα εκπαιδευτικού με την πολιτισμική ετερότητα και οι παιδαγωγικές ικανότητες του. 1996-97 525 Κασίμη Univ. Paris 8 E. Bautier Αττικής 720         13/97
Ο ρόλος της γνωστικής δομής στην εξέλιξη των γνωστικών λειτουργιών. 1996-97 526 Καυκά Πάντειο παν/μιο Α.Μεταξόπουλος Αττικής , Πειραιά 1200 ανάπτυξη       9/97
Η επίδραση των τηλεοπτικών διαφημίσεων στις επιλογές τροφίμων των παιδιών. 1996-97 527 Καφάτου Univ. of Sussex C.Lacey Ηρακλείου 1900 διατροφή διαφήμιση παιδί   11/97
Συγκριτική μελέτη της ποιότητας των μαθησιακών εμπειριών που προσκτούν οι μαθητές μικρών και μεγάλων ελληνικών δημοτικών σχολείων . 1996-97 528 Καψάλης Univ. of Bristol A. Pollard - R. Garrett Αρκαδίας , Κορινθίας , Χίου 1100         13/97
Η επίδραση της ανεργίας στη ψυχική υγεία και στις επιδόσεις μαθητών δημοτικού. 1996-97 529 Κεραμάρης Παν/μιο Αθηνών Ι.Παπαδάτος Αττικής 1200   οικογένεια ψυχολογία άγχος 4/97
Το κινητικό TEST ABC και η χρησιμότητα του στην Ελλάδα. 1996-97 530 Κεχαγιά Univ. of Northumbria I.Elvin Κομοτηνής ,Καβάλας , Θεσ/νίκης , Αττικής , Λέσβου , Λάρισας 670 Αναπτυξιακή Ψυχολογία   παιδί   9/97
Διατροφική κατάσταση των εφήβων στην Ελλάδα. 1996-97 531 Κλήμη Χαροκόπειο παν/μιο   Αττικής 1900 ψυχολογία έφηβος διατροφή   10/97
Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η περίπτωση των σχολείων των παλιννοστούντων. 1996-97 532 Κοντογιάννη Παν/μιο Κρήτης Μ.Δαμανάκης Αττικής 720 εκπαιδευτική πολιτική διαπολιτισμική εκπαίδευση Ελλάδα   11/97
Επιδράσεις τηλεοπτικών παραστάσεων στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 1996-97 533 Κορωναίου Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 800 εικόνα βία επίδραση τηλεόραση 6/97
Οι κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις του άσθματος στα παιδιά και στις οικογένειες τους. 1996-97 534 Κοσιφίδης Πάντειο Παν/μιο Ν.Σαρρής Αττικής 1900 άσθμα παιδί ψυχολογία γονείς 3/97
Η αυτοεκτίμηση των κωφών παιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 1996-97 535 Κοτσίρη Univ. of Bristol J. Kyle   470 κωφότητα αυτοαντίληψη γονείς καθηγητής 5/97
Οι κοινωνικές επιστήμες στη Β'θμια εκπαίδευση. Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. 1996-97 536 Κουγιουμτζάκη Πάντειο Πανεπιστήμιο Α.Καλαματιανού Αττικής 660 κοινωνιολογία διδασκαλία καθηγητής αξιολόγηση 2/97
Αξιολόγηση της παρουσίας και του ρόλου της εργοθεραπείας στην ελληνική πραγματικότητα. 1996-97 537 Κουλουμπή Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής   Αττικής , Πειραιά 670 Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας επάγγελμα   9/97
Κοινωνικά Στερεότυπα και Κοινωνικές Διακρίσεις στα πλαίσια του έτους κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 1996-97 538 Κουντουράς Ερυθρός Σταυρός - Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας- Τμήμα Ξάνθης   Ξάνθης 1410         13/97
Διερεύνηση της αυτοεκτίμησης των εφήβων. 1996-97 539 Κυριακίδου ΑΠΘ Α.Στογιαννίδου Έβρου 1200 έφηβος αυτοσεβασμός άγχος συναισθηματική συμπεριφορά 6/97
Γνωστικές παρεμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση της σκέψης και οι επιπτώσεις τους στη σχολική επίδοση. 1996-97 540 Κωσταρίδου - Ευκλείδη ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1200 γνωστική ανάπτυξη       8/96
Διοίκηση , εποπτεία και λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπ/σης. 1996-97 541 Κώτσης Παν/μιο Ιωαννίνων Σ. Πανταζής   300         7/97
Ταυτότητα και κοινωνική ενσωμάτωση μεταξύ Σουηδών και Ελλήνων εφήβων. 1996-97 542 Λέκκου Umea Univ. T.Astrom Αχαίας 720 άγχος προσωπικότητα αυτοσεβασμός ενσωμάτωση 14/97
Μαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία στα παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα 1996-97 543 Μάζη Univ. of Surrey J.Everatt Σάμου, Αττικής 470 προσχολική ηλικία δυσλεξία     4/97
Η εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής που αφορά το ελληνικό δημόσιο νηπιαγωγείο , δια μέσου της ανάλυσης του επίσημου λόγου που επικεντρώνεται στο κτίριο και την παιδαγωγική πράξη. 1996-97 544 Μαμουλίδου Univ. Caen L.Marmoz   200 αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδευτική πολιτική νηπιαγωγείο προσχολική αγωγή 2/97
Φύση και ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων της ανάγνωσης και γραφής. Επίδραση της ιστορικής ορθογραφίας. Σχετικές μαθησιακές δυσκολίες και αιτίες που τις προκαλούν. 1996-97 545 Μάνιου- Βακάλη ΑΠΘ   Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Θεσ/νίκης , Χαλκιδικής , Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών ,Φλώρινας , Κοζάνης 610 ανάγνωση γραφή ορθογραφία ανάπτυξη 8/96
Η ψυχοπαιδαγωγική της δημιουργικότητας .Πρόγραμμα άσκησης και προαγωγής της δημιουργικής σκέψης παιδιών του νηπιαγωγείου. 1996-97 546 Μάνου Παν/μιο Αθηνών Ι.Μαρμαρινός Αττικής 1200 νηπιαγωγείο δημιουργικότητα Καλές Τέχνες παιγνίδι 10/97
Εκπαίδευση και μέσα μαζικής επικοινωνίας .Η χρήση των ΜΜΕ στην εκπαίδευση. 1996-97 547 Μαράντος Πάντειο Παν/μιο Ν.Σαρρής Αττικής 800 πρωτοβάθμια εκπαίδευση δευτεροβάθμια εκπαίδευση τηλεόραση Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 3/97
Η συμβολή του μαθήματος "Οικιακή Οικονομία " στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. 1996-97 548 Μαρίνου-Βελέντζα Π.Ι     660         11/97
Εναλφαβητισμός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μεταξύ των Ελλήνων δασκάλων της Α/θμιας εκπαίδευσης : γνώσεις , δεξιότητες και συμπεριφορές. 1996-97 549 Μητάκος Univ. of Bath A.Stables Αττικής, Κυκλάδων ,Σάμου , Ξάνθης , Δωδ/νήσου 800         13/97
Εξέλιξη της βραχυπρόθεσμης μνήμης σε παιδιά και ενήλικες. 1996-97 550 Μητσοστεργίου Univ. of Liverpool Ε.Πατελούδη Αττικής 1200 μνήμη εξέλιξη γλώσσα λέξη 3/97
Μάθηση κατά τη συνεργασία. Αποτελεσματικότητα και "ανατομία" των μαθησιακών διαδικασιών κάτω από την επίδραση ατομικών διαφορών . 1996-97 551 Μιχαηλίδης Univ.Tubingen H.Gunter Αττικής 1200 μάθηση αλληλενέργεια γνωστική ανάπτυξη   8/96
Οι απαρχές του αξιολογικού λόγου του εκπαιδευτικού ως λόγου κανονιστικού-δομή , ιδιότητες , προσανατολισμός , σημεία πόλωσης και συχνότητα . 1996-97 552 Μπαχτσέ Παν/μιο Ιωαννίνων Θ.Μπέλλας Αττικής, Ιωαννίνων ,Κορινθίας , Κοζάνης , Φλώρινας 1100         13/97
Μάθηση και διδασκαλία μαθηματικών μέσα από την λύση προβλημάτων. 1996-97 553 Μπούφη Παν/μιο Αθηνών     630         15/97
Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα. 1996-97 555 Νικολάου Univ. of Birmingham C.Kennedy Αττικής 680 γλώσσα κοινωνική κατάσταση δευτεροβάθμια εκπαίδευση αγγλική γλώσσα 11/97
Ανορεκτικές διαταραχές διατροφής καθώς και ψυχικές και ψυχοσωματικές ασθένειες σε έλληνες εφήβους στην Ελλάδα. 1996-97 556 Ξεπαπαδάκος     Ημαθίας . Στα ελλην. σχολεία Μονάχου 1900         14/97
Το πένθος στη προσχολική και σχολική ηλικία. 1996-97 557 Οικονομάκου Παν/μιο Αθηνών Ο.Πανοπούλου-Μαράτου Αττικής 1200 ανορεξία κατάθλιψη κοινωνία οικογένεια 9/96
Προσεγγίσεις στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπ/σης στην Ελλάδα από το 1980-σήμερα. 1996-97 558 Ορφανού Univ. of London J. Elwood Αττικής 900         6/97
Η μεταγνωστική επίγνωση των μαθητών λυκείου για τους τρόπους μελέτης τους. 1996-97 559 Παγοροπούλου Παν/μιο Αθηνών ΦΠΨ Αττικής 1200 μάθηση στάση δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας   3/97
Το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων δασκάλων στα ειδικά σχολεία . 1996-97 560 Παλυχρόνη Univ. of Manchester B. Walters   470 καθηγητής άγχος υγεία   8/97
Οι γλωσσολογικές και διδακτικές ανάγκες της διδασκαλίας των παραμυθιών ως μέσο εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας. 1996-97 561 Παναγιωτίδου Univ.Erlangen G.Pommerin Γερμανία 680 γερμανικές γλώσσες Γλωσσολογία διδασκαλία διδακτικά βοηθήματα 9/97
Κοσμολογικές και γεωγραφικές γνώσεις των παιδιών του δημοτικού σχολείου. 1996-97 562 Παπαβασιλείου Univ. of East London D. Moore Αττικής 640 Γεωγραφία Αστρονομία ψυχολογία γνώση 3/97
Αρχαιολογία στην κοινότητα - Εκπαιδευτικές όψεις. 1996-97 563 Παπαγιαννόπουλος Univ. of Durham J.Bintliff Αχαίας 620 Αρχαιολογία Ιστορία περιβαλλοντική μελέτη κοινότητα 12/97
Εξωσχολική βοήθεια μαθητών λυκείου .-Άποψη μαθητών λυκείου για το θεσμικό πλαίσιο του σχολείου. 1996-97 564 Παπαδάκης Παν/μιο Αθηνών Σ. Κούνιας Αττικής 480 καθηγητής μαθητής φροντιστήριο εξέταση 8/97
Ο ρόλος του ψυχολόγου στην Ειδική Αγωγή. 1996-97 565 Παπαδόπουλος Π.Ι     470         7/97
Εισαγωγή - ανάπτυξη του τένις στα δημοτικά σχολεία. 1996-97 566 Παπαδόπουλος ΑΠΘ     670 ανάπτυξη παιδί πρωτοβάθμια εκπαίδευση   14/97
Διατροφικά κριτήρια σε εφήβους: ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας καθώς και ανθρωπομετρικών , διαιτιτικών , ψυχολογικών και άλλων παραγόντων. 1996-97 567 Παπαδοπούλου ΑΠΘ Α.Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου   1900 Αγωγή Υγείας Φυσική Αγωγή διατροφή Ψυχολογία 10/97
Διαχρονική μελέτη της σχέσης αντίληψης των στόχων επίτευξης στο μάθημα Φυσικής Αγωγής , στάσεων και συμπεριφορών στον Αθλητισμό. 1996-97 568 Παπαϊωάννου Παν/μιο Θράκης   Αττικής, Θεσ/νίκης, Ξάνθης, Τρικάλων ,Αλεξανδρούπολης , Κομοτηνής 670 Φυσική Αγωγή στάση συμπεριφορά Ελλάδα 11/97
Οι ικανότητες των Ελλήνων μαθητών του Γυμνασίου να χρησιμοποιούν αγγλικά λεξικά ενώ διαβάζουν . 1996-97 569 Παπανικολάου Univ.of Exeter R.R.K Hartmann Αττικής 680 λεξικό αγγλική γλώσσα μαθητής διδασκαλία 8/96
Διαχρονική μελέτη των φανταστικών φίλων παιδιών ηλικίας 2,5 έως 6 χρόνων. 1996-97 570 Παπασταθόπουλος Παν/μιο Κρήτης Ι.Κουγιουμουτζάκης Χαλκίδας , Ρεθύμνου 1200 δημιουργικότητα φαντασία παιχνίδι   14/97
Η επίδραση του διαζυγίου στη ψυχοκοινωνική εξέλιξη και προσαρμογή των παιδιών στην Ελλάδα. 1996-97 571 Παππά Παν/μιο Αθηνών     1210 διαζύγιο σχέση μαθητή-γονιού ψυχολογία κοινωνία 6/97
Άσκηση βίας στα σχολεία από μαθητές προς μαθητές. 1996-97 572 Πατεράκη     Αττικής 1421 βία φόβος πρωτοβάθμια εκπαίδευση   9/97
Κοινωνικοποίηση και μορφές Θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών του Λυκείου. 1996-97 573 Πάτσος Πάντειο παν/μιο Α.Παπαρίζος   620 κοινωνικοποίηση συνείδηση οικογένεια έφηβος 9/96
Μελέτη του χρόνου έκθεσης των παιδιών σε παράγοντες κινδύνου για ατυχήματα. 1996-97 574 Πετρίδου Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1200 παιδί δυστύχημα ελεύθερος χρόνος   12/97
Επαγγελματικός προσανατολισμός .Νέοι ορίζοντες και δρόμοι μετά το λύκειο. 1996-97 575 Πέτρουλας Action Advertising     730 μαθητής Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεύτερος κύκλος δευτεροβάθμιας   10/97
Η έννοια της ταξινομικής θεματικής κατηγοριοποίησης στα παιδιά και τους εφήβους και η σχέση τους με την ανάπτυξη των εννοιών. 1996-97 576 Πέτσα Πάντειο παν/μιο Σ.Σαμαρτζή Αττικής 1200 ταξινόμηση έννοια μάθηση έφηβος 3/97
Σωματικές , οδοντολογικές και δερματογλυφικές έρευνες του σύγχρονου ελληνικού πληθυσμού από την περιοχή της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. 1996-97 577 Πιρίνσκα-Αποστόλου Sofia Univ. T.Minkor Μαγνησίας, Λαρίσης, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας 1900 Ανθρωποβιολογία       12/97
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 1996-97 578 Πολυδωρίδη Παν/μια Αθηνών , Πατρών , Ιωαννίνων   Αττικής 660         15/97
Κατανόηση των πληροφοριών μέσω της γλώσσας. 1996-97 579 Πόρποδας Παν/μιο Θεσσαλίας Α.Καραπέτσας   610   γλωσσική ανάπτυξη ανάγνωση   5/97
Αντιλήψεις των δασκάλων για τα παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. 1996-97 580 Πούλου       470 καθηγητής προσωπικότητα     5/97
Διερεύνηση της σχέσης αυτό-αντίληψης και καπνιστικής συμπεριφοράς στα παιδιά και στους εφήβους. 1996-97 581 Πρεπουτσίδου       1420          
Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. 1996-97 582 Ρούσσου Παιδοψυχιατρικό νοσοκ. Αττικής   Κυκλάδων 470 δυσκολία μάθησης συμπεριφορά πρωτοβάθμια εκπαίδευση   9/96
Στάθμιση ερωτηματολογίων, του Τ.Achenbach για εφήβους και γονείς. 1996-97 583 Ρούσσου ΕΨΥΠΕ   Αττικής, Έβρου, Ιωαννίνων ,Κυκλάδων , Χίου , Χανίων , Μαγνησίας 1200 δευτεροβάθμια επαίδευση μαθητής έφηβος ψυχολογία 7/97
Η εκπαιδευτική κατάσταση στο νομό Έβρου μέσα από το ρόλο και το έργο του δασκάλου. 1996-97 584 Σεραφείμ Παν/μιο Θράκης Α.Βακαλιός   1100 καθηγητής διδακτικά βοηθήματα μειονότητα   8/96
Τα σχολικά βιβλία και οι Εκπαιδευτικοί . 1996-97 585 Σιφακάκης Παν/μιο Ιωαννίνων Γ.Μαυρογιώργος Αττικής , Κορινθίας 800         13/97
Αξιολόγηση των γνώσεων των νέων που πηγαίνουν στη Γαλλία , με ασκήσεις μαθηματικών και κατανόησης - μνημόνευσης κειμένου. 1996-97 586 Σουμέλη INETOP G.Francequin   720 απομνημόνευση αξιολόγηση μετανάστης αντίληψη 5/97
Ψυχοκινητικοί παράγοντες και Υγεία. 1996-97 587 Στεφανής Ερευν. Παν/κό Κέντρο Ψυχικής Υγείας     1200         14/97
Αξιολόγηση της αναγνωστικής και ψυχοκινητικής ικανότητας των τσιγγανοπαίδων. 1996-97 588 Τάφα Παν/μιο Κρήτης   Αττικής 720 ανάγνωση ψυχοκινητική ανάπτυξη τσιγγάνος   4/97
Η διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε ελληνόπουλα στην Α/θμια εκπαίδευση. 1996-97 589 Τζαγκαράκη ΑΠΘ Μ.Τζουριάδου Αττικής 680 πρωτοβάθμια εκπαίδευση επικοινωνία αγγλική γλώσσα μέθοδος διδασκαλίας 11/97
Νέοι και θεσμοί . 1996-97 590 Τζιάλλα Παν/μιο της Μπολόνια A.Palmonari Ιωαννίνων 1200         13/97
Ο ρόλος της αναπαράστασης στη διαμόρφωση μαθηματικών εννοιών σε παιδιά με προβλήματα σχολικής μάθησης. 1996-97 591 Τζουριάδου ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 630         13/97
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός .Νέοι ορίζοντες και δρόμοι μετά το λύκειο . 1996-97 592 Τόλια Παν/μιο Αθηνών Σ.Τσέπογλου Αττικής 730 μαθητής καθηγητής σχολικό περιβάλλον ψυχολογία 10/97
Διερεύνηση των κριτηρίων χωροθέτησης σχεδιασμού και λειτουργίας των Ε.Π.Λ. 1996-97 593 Τριανταφύλλου Παν/μιο Θεσσαλίας Φ.Λουκίσσας Μαγνησίας 430 πολυκλαδικό δευτεροβάθμιο σχολείο Χωροταξία     10/97
Η ανάλυση της χρήσης των τεστ και της αξιολόγησης γενικότερα των μαθητών στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στην Α/θμια Εκπ/ση. 1996-97 594 Τσαγγάρη Univ. La Laguna ,Κανάρια νησιά   Αττικής 680   αξιολόγηση πρωτοβάθμια εκπαίδευση   11/97
Η ένταξη του παιδιού και του εφήβου στην εκκλησιαστική κοινότητα. 1996-97 595 Τσάγκας ΑΠΘ Ι.Κογκούλης Αττικής 1800 Θρησκευτική Αγωγή οικογένεια παιδί σχολείο 2/97
Μορφές επικοινωνίας στη σχολική τάξη. 1996-97 596 Τσακώνη Παν/μιο Κρήτης Κ.Πηγιάκη Ηρακλείου , Ρεθύμνης, Χανίων , θεσ/νίκης 1100 λεκτική επικοινωνία μη λεκτική επικοινωνία σχέση καθηγητή - μαθητή   10/97
Εφαρμογή του managment στη δημόσια εκπ/ση. 1996-97 597 Τύπας Πάντειο Παν/μιο Κ.θεοφανίδης   300 Διοίκηση της Εκπαίδευσης       4/97
Πρόωρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 1996-97 598 Φακιολάς Παν/μιο Πειραιά     1400 σχολική αποτυχία διαρροή αριθμού μαθητών αναλφαβητισμός Επαγγελματικός προσανατολισμός 14/97
Η επίδοση στα μαθηματικά των μαθητών της Β/θμιας εκπαίδευσης: ψυχολογικοί και κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες. 1996-97 599 Φερεντίνος Πάντειο παν/μιο Θ.Μπεχράκης Αττικής 630 μαθητής επίδοση κοινωνικό περιβάλλον ψυχολογία 9/97
Η καλλιέργεια του γραπτού λόγου στους τελειόφοιτους του δημοτικού σχολείου. 1996-97 600 Χαντζή ΑΠΘ Δ.Τομπαίδης   610 πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιεχόμενο της εκπαίδευσης λεξιλόγιο Αρχιτεκτονική 6/97
Πειραματική εφαρμογή του προγράμματος για τη διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. 1996-97 601 Χαραλαμπόπουλος       610 γλώσσα διδασκαλία     9/97
Συγκριτική αξιολόγηση Αντλεριανού και λογικοσυναισθηματικού προγράμματος εκπαίδευσης δασκάλων στη διαχείριση σχολικής τάξης και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς. 1996-97 602 Χαρβάτης ΑΠΘ   Θεσ/νίκης , Καβάλας , Ξάνθης 1200 καθηγητής μαθητής τάξη συμπεριφορά 12/97
Αναγνώριση και πρόληψη σχολικών δυσκολιών μαθητών Δημοτικών Σχολείων. 1996-97 603 Χριστιανόπουλος ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1200         9/96
Συμβουλευτική 1996-97 604         730         10/97
Γενικά θέματα εκπαιδευτικών. 1997-98 605 Αναγνωστοπούλου Univ. Leiden - ΑΠΘ S.Maes Θεσ/νίκης 1000 καθηγητής εργασία εργασιακό περιβάλλον   1/98
Μελέτη του ρόλου που διαμορφώνουν οι δάσκαλοι σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για συνεργατική και διερευνητική μάθηση με τη χρήση ανάλογων υπολογιστικών εργαλείων και έμφαση στα μαθηματικά. 1997-98 606 Αργύρης Παν/μιο Αθηνών Μ.Κασσωτάκης   630 ρόλος του καθηγητή ηλεκτρ. υπολογιστής μαθηματικά μάθηση 1/98
Αξιολογείστε την πόλη που ζείτε. 1997-98 607 Βούζα ΕΜΠ Ι.Στεφάνου Καρδίτσας 1800         1/98
Στάθμιση κινητικών κλιμάκων test GRIFFITHS σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 1997-98 608 Γιαγκατζόγλου ΑΠΘ Ν.Αγγλοπούλου Θεσ/νίκης , Δράμας 470         1/98
Ο ρόλος του προϊσταμένου δ/νσης και γραφείου Β/θμιας εκπαίδευσης ως παράγοντα άσκησης διοίκησης. 1997-98 609 Ιορδανίδης ΑΠΘ Ζ.Παπαναούμ   300 Διοίκηση Εκπαίδευση     1/98
Παρουσίαση του συμμετοχικού θεάτρου στην εκπαίδευση στα Ελληνικά σχολεία. 1997-98 610 Λάζου         θέατρο μέθοδος διδασκαλίας ιστορία   1/98
Εργονομία των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία. 1997-98 611 Μαρμαράς ΕΜΠ   Αττικής 650 ηλεκτρ. υπολογιστής Εργονομία αλληλενέργεια   1/98
Διαφορές στους στόχους επίτευξης , θεωρίες , επιτυχίας , στάσεων και συμπεριφορών στον αθλητισμό μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων μαθητών. 1997-98 612 Παπαϊωάννου Παν/μιο Θράκης     670         1/98
Διερεύνηση των αντιλήψεων , απόψεων ,στάσεων και συμπεριφοράς των μαθητών για το δομημένο περιβάλλον όπως επίσης και η Σημασιολογική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική διάσταση του δομημένου χώρου. 1997-98 613 Παρασκευόπουλος ΑΠΘ   Θεσ/νίκης, Πιερίας , Πέλλας 1100 περιβαλλοντική μελέτη Πολεοδομία γειτονιά Αρχιτεκτονική 1/98
Η στάση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας απέναντι στο θέμα της εξομοίωσης. 1997-98 614 Σακκή Γραφείο Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων   Κυκλάδων 1000 εκπαίδευση ενηλίκων δια βίου εκπαίδευση επιμόρφωση Ευρωπαϊκή Ένωση 1/98
Οι αντιλήψεις των μαθητών για τα Μαθηματικά και τη Μάθηση των Μαθηματικών σε μαθησιακά περιβάλλοντα βασισμένα στη χρήση Υπολογιστικής Τεχνολογίας. 1997-98 615 Σιδηρά - Ξένου Παν/μιο Αθηνών     630 μαθηματικά ηλεκτρ. υπολογιστής αντίληψη   1/98
Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης στους δασκάλους ειδικής αγωγής. 1997-98 616 Τσίλια Παν/μιο Αθηνών Δ. Γεώργας Αττικής 470 αυτοεκτίμηση φύλο επαγγελματική ασθένεια   1/98
Η επίδραση της άσκησης σε κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες. 1997-98 617 Τσιμάρας ΑΠΘ Ν.Αγγελοπούλου   470 εγκεφαλική παραλυσία σύνδρομο Ντάουν     1/98
Το άγχος ως συναισθηματικός παράγοντας στη δυσλεξία. Επιρροή γονέων και εκπαιδευτικών στο άγχος των δυσλεξικών παιδιών. 1997-98 618 Τσοβίλη Παν/μιο Ιωαννίνων Β.Παπαδιώτη Αττικής 470 δυσλεξία άγχος γονείς καθηγητής 1/98
Αγωγή και εκπαίδευση στις κοινότητες των Φιλλιπινέζων που ζουν στην Ελλάδα. 1997-98 620 Ganete ΑΠΘ Γ.Τσιάκαλος Αττικής 720 παιδί μετανάστη μετανάστης σύστημα εκπαίδευσης διαπολιτισμική εκαπαίδευση 2/98
Η θέση/το στάτους της Ηθικής και Κοινωνικής Αγωγής - όπως αυτό μπορεί να ιδωθεί μέσα από τη θέση/το στάτους των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην 6η τάξη του δημοτικού σχολείου. 1997-98 621 Πάσουλα Univ.of London D.Lawton Αττικής 620 πρόγραμμα μαθήματος προγραμματισμένο διδακτικό βιβλίο     2/98
Οι ιδέες των Ελλήνων μαθητών για την γραπτή έκφραση. 1997-98 622 Στρουμπούλη Univ.of London R.Cowan Αττικής 610 ορθογραφία διδασκαλία γλώσσας γραπτή έκφραση   2/98
Η σχολική κοινότητα ως χώρος αναφοράς των εφήβων και η συμβολή της στην πρόληψη. 1997-98 623 Γρηγοριάδου Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Ε.Διαλυνάκη Ηρακλείου 1400 έφηβος σχολικό περιβάλλον αποδέκτες της παιδείας οικογένεια 2/98
Coping και χαρακτηριστικά προσωπικότητας. 1997-98 624 Θεοδωρακοπούλου Παν/μιο Αθηνών Η. Μπεζεβέγκης   1200 ανάπτυξη προσωπικότητας       2/98
Εγώ-μορφή και η υποκειμενική ευτυχία της εφηβικής ζωής. 1997-98 625 Βαλαμουτοπούλου Παν/μιο Σόφιας "Αγιος Κλίμεντ-Οχρίντσκι   Μαγνησίας 1200 έφηβος σχέση μαθητή-σχολείου σχολείο εκπαίδευση 2/98
Η κατάκτηση της νέας Ελληνικής γλώσσας από παιδιά παλλινοστούντων . Ψυχολογικοί, κοινωνικοί και γλωσσολογικοί παράγοντες. 1997-98 626 Λεζέ Παν/μιο Αθηνών Ι.Ν.Παρασκευόπουλος Αττικής 720 αυτοαντίληψη έφηβος παλλινόστηση γλωσσική ανάπτυξη 2/98
Σχολική προσαρμογή παιδιών με διαπολιτιστικά χαρακτηριστικά:Ελληνοπόντιοι, παλλινοστούντες μαθητές πρωτοβάθμιας εκπ/σης στην Ελλάδα. 1997-98 627 Παλαιολόγου Παν/μιο Αθηνών Κ.Μάνος Αττικής, Έβρου, Θεσ/νίκης,Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Χαλκιδικής, Χανίων 720 παλλινόστηση Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσαρμογή κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 2/98
Οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας στα προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των γυμνασίων της χώρας μας. 1997-98 628 Μερκούρης Παν/μιο Αθηνών Α. Δανασσής- Αφεντάκης Αττικής,Πειραιά 710 οικολογία       2/98
Δημιουργία σύγχρονων φυσιολογικών προτύπων ύψους, βάρους, δείκτου μάζας σώματος, περιμέτρου κεφαλής και αρτηριακής πιέσεως καθώς και υπολογισμός ποσοστών παχυσαρκίας, χαμηλού αναστήματος και υπερτάσεως σε μαθητές ηλικίας 6-18 ετών. 1997-98 629 Δάκου-Βουτετάκη Παν/μιο Αθηνών     1900 σωματική ανάπτυξη διάπλαση     2/98
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μηχανολόγων ( σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 1997-98 630 Θεοχάρη ΕΜΠ Γ.Κοσμετάτος Αττικής 430 αξιολόγηση δευτεροβάθμια εκπαίδευση Επαγγελματική Εκπαίδευση   2/98
Διδακτική και παιδαγωγική ικανότητα του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και του δασκάλου της τάξης. 1997-98 631 Χατζηχαριστός Παν/μιο Αθην'ων   Αττικής 670 διδακτική ικανότητα διδασκαλία παιδαγωγός μαθητής 3/98
Η επίδραση των μαζικών μέσων ενημέρωσης στον αθλητισμό. 1997-98 632 Γκακίδης J. Wolfgang Goethe Παν/μιο Φρανγκφούρτης H. Haase Θεσσαλονίκης 670 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τηλεόραση μαθητής αλληλενέργεια 3/98
Σύγχρονος τρόπος ζωής, φυσική δραστηριότητα και υγεία: παρέμβαση βασισμένη στο σχολικό περιβάλλον. 1997-98 633 Κιουμουρζόγλου ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ   Θεσσαλονίκης 670 υγεία μαθητής σωματική ανάπτυξη   3/98
Προσδιορισμός και δυνατότητες μεταβολής των κινητικών ικανοτήτων που αφορούν τη δύναμη, την ταχύτητα και την αντοχή σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 8-50 ετών. 1997-98 634 Καλογερόπουλος ΤΕΦΑΑ Σερρών   Σερρών 670 σωματική ανάπτυξη παιδί     4/98
Εξέλιξη διατροφικών συνηθειών κατά τη διάρκεια της εφηβείας, μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη πόλη της Άρτας. 1997-98 635 Σακκά Χαροκόπειο παν/μιο Μ.Πάσσος Άρτας 1910 Οικιακή Οικονομία διατροφή οικογένεια έφηβος 4/98
Ο δυσλεκτικός έφηβος, η ένταξη του στο κανονικό σχολείο και οι δυνατότητες παρακολούθησης του ωρολογίου σχολικού προγράμματος. 1997-98 636 Κοτσαλή Univ. of Manchester M.Ainscow Αττικής 470 δυσλεξία δυσκολία μάθησης ενσωμάτωση μέθοδος διδασκαλίας 4/98
Έρευνα Πεδίου Εικαστικών. 1997-98 637 Κακίση Π.Ι     690 αισθητική αγωγή προγραμματισμένο διδακτικό βιβλίο μέθοδος διδασκαλίας καθηγητής 4/98
Έρευνα Πεδίου Μουσικής. 1997-98 638 Χαραλάμπους Π.Ι   Πανελλαδική 690 μουσική πρόγραμμα σπουδών καλλιτεχνικές δραστηριότητες   4/98
Μελέτη των Αξιών στάσεων και Πιστεύω μαθητών λυκείου για την επαγγελματική σταδιοδρομία και νοσηλευτική. 1997-98 639 Κοτζαμπασάκη ΤΕΙ Αθηνών   Έβρου, Ημαθίας, Πρεβέζης, Κερκύρας, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Λακωνίας, Ηρακλειου, Αττικής, Πειραιά 450 στάση Επαγγελματική Κατάρτιση     4/98
Κοινωνικές ανάγκες μαθητών- μαθητριών των γυμνασίων του δήμου Ελευσίνας. 1997-98 640 Ασήμου Δήμος Ελευσίνας   Αττικής 1420 έφηβος τοξικομανία κοινωνική συμπεριφορά   4/98
Αποτελέσματα της εφαρμογής πειραματικού προγράμματος μυϊκής έντασης, για την ανάπτυξη των μορφολογικών χαρακτηριστικών και κινητικών ικανοτήτων, βαλλιστικής, επαναληπτικής και ισομετρικής δύναμης και η επίδραση του σε έννοιες τεχνικής και τακτικής …. 1997-98 641 Χαντζής Παν/μιο του Νις Μ.Μάρκοβιτς Πιερίας 670 σωματική ανάπτυξη       4/98
Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων Οικιακής Οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην επιμόρφωση ενηλίκων. 1997-98 642 Γιούσια- Ρίζου Χαροκόπειο παν/μιο Κ.Αποστολόπουλος Αττικής 620 Οικιακή Οικονομία επιμόρφωση καθηγητής πρόγραμμα σπουδών 4/98
Διατροφικές συνήθειες και οικογενειακά χαρακτηριστικά παιδιών προσχολικής ηλικίας: η περίπτωση της Πρέβεζας. 1997-98 643 Κωστούλα Χαροκόπειο παν/μιο Μ. Πάσσος Πρεβέζης 410 υγεία διατροφή προσχολική ηλικία οικογένεια 4/98
Έρευνα Πεδίου Θεατρικής Αγωγής. 1997-98 644 Γραμματάς Π.Ι, Τεχνικό Δελτίο Αισθητικής Αγωγής     690 θέατρο σχολικό θέατρο Αισθητική Αγωγή καλλιτεχνικές δραστηριότητες 4/98
Ο ρόλος των γνωστικών στρατηγικών στη βελτίωση της ικανότητας για παραγωγή γραπτού λόγου μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1997-98 645 Μπαλάση Παν/μιο Αθηνών Ι. Μαρμαρινός   610 πρωτοβάθμια εκπαίδευση γραπτή έκφραση διδακτική πρακτική   5/98
Κάπνισμα στην εφηβεία στην Ελλάδα. 1997-98 646 Καλύβα Univ. of London J. Hurry Αττικής 1422 κάπνισμα Ελλάδα μαθητής υγεία 5/98
Στερεότυπα και προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις μαθήτριες. 1997-98 647 Τσουρούφλη Univ.of Southampton P. Figueroa Αττικής 1411 γυναίκα φύλο     5/98
Σε ποιό βαθμό τα παιδιά με διαταραχές λόγου έχουν κατακτήσει τη μορφή και τη λειτουργία της γλώσσας όσον αφορά τις γλωσσικές/λεκτικές πράξεις ως συγχρονισμένη ολότητα; 1997-98 648 Μαροπούλου Univ. of Reading R.Ingham Αττικής, Πειραιά 470 γλώσσα ελάττωμα ομιλίας γλώσσα   5/98
Αυτοομολογούμενη παραβατικότητα σε εφήβους με βάση τη θεωρία Traris Hirschi. 1997-98 649 Γκορέζη Παν/μιο Αθηνών Κ.Σπινέλη Αττικής 1421 έφηβος απόκλιση συμπεριφορά παραπτωματικός 5/98
Η διδασκαλία του γραπτού λόγου στο Γυμνάσιο. 1997-98 650 Φωτίου Παν/μιο Ιωαννίνων Λ.Αθανασίου Άρτας, Ιωαννίνων,Πρέβεζας, Θεσπρωτίας 610 γλώσσα γραπτή έκφραση διδασκαλία   5/98
Μελέτη των αλληλεπιδράσεων συνεργαζομένων μαθητών και δασκάλου σε περιβάλλον μαθηματικού μικρόκοσμου βασισμένου σε εργαλεία υπολογιστικής τεχνολογίας. 1997-98 651 Κολέτσος Παν/μιο Αθηνών Μ.Κασσωτάκης Αττικής, Λαρίσης 630 διδακτική χρήση του υπολογιστή επικοινωνία αλληλενέργεια   5/98
Κάπνισμα και παιδιά ηλικίας 8-18 ετών. Στάσεις, επίπτωση, προδιαθεσικοί παράγοντες, προσαρμοστικότητα και ψυχοπαθολογία. 1997-98 652 Ρούσσου Κλινική Παθολογίας Παν/μιου Αθηνών- Ιδρυμα Θώραξ- Κλινική Παιδοψυχιατρικού Νοσ. Αττικής Χ. Ρούσσος Πανελλαδική 1900 έφηβος κάπνισμα Ψυχοπαθολογία στάση 5/98
Επιδημιολογικός έλεγχος. 1997-98 653 Λώλης Παν/μιο Ιωαννίνων   Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας 1900 ήβη σωματική ανάπτυξη     6/98
Αρχαιολογία και κοινωνία. Η αρχαιολογία ως ιστορική, ανθρωπιστική επιστήμη μέσα από την οπτική των εφήβων μαθητών τη δευτεροβάθμιας εκπ/σης. Αποτυπώσεις και προεκτάσεις. 1997-98 654 Δάσιου Παν/μιο Κρήτης Α.Καλπαξής Αττικής,Θεσ/νίκης,Κρήτης,Ιωαννίνων,Καβάλας,Λακωνίας,Δράμας 620 Αρχαιολογία μουσείο τέχνη διαδικασία μάθησης 6/98
Η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης και της ανάπτυξης των Σακκαδικών και των Παρακολουθητικών Οφθαλμοκινήσεων. 1997-98 655 Τεφλιούδη Παν/μιο Μακεδονίας Γ.Παυλίδης Θεσσαλονίκης 1900 ανάγνωση       6/98
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 1997-98 656 Κοντογιαννοπούλου- Πολυδωρίδη     Αττικής, Λευκάδας, Ευρυτανίας, Καβάλας , Δωδ/νήσου 660         6/98
Σύστημα διγλωσσίας. 1997-98 657 Σκούρτου Παν/μιο Αιγαίου   Δωδεκανήσου 720 γλώσσα διγλωσσία διαπολιτισμική εκπαίδευση πρόγραμμα 6/98
Έρευνα αξιολόγησης των επιδράσεων των εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων στη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών. 1997-98 658 Πετρόπουλος Π.Ι   Πανελλαδική 1400 μάθηση συμπεριφορά     6/98
Η ανάπτυξη της Α/θμιας εκπαίδευσης στο Ν. Κορινθίας: διείσδυση και κοινωνική λειτουργία (1830-1990). 1997-98 659 Χριστοδούλου Παν/μιο Ιωαννίνων Π.Παπακωνσταντίνου Κορινθίας 100 πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύστημα εκπαίδευσης     7/98
Μέτρηση και αξιολόγηση μεταγλωσσικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 5-6 ετών. 1997-98 660 Μανωλίτσης Παν/μιο Κρήτης Γ.Κρασανάκης   610 νηπιακή ηλικία γλωσσική ανάπτυξη     7/98
Η αναγκαιότητα της σχολικής βιβλιοθήκης (γενική σχολική δανειστική βιβλιοθήκη) στα δημοτικά σχολεία, σήμερα. Συγκριτική μελέτη της κρατούσας κατάστασης σήμερα, στη Γαλλία και την Ελλάδα. 1997-98 661 Μπίντας Univ. Paris 8 P. Berthier Αττικής, Θεσ/νίκης 200 σχολική βιβλιοθήκη ανάγνωση νέες τεχνολογίες συγκριτική έρευνα 7/98
Πρώιμη ανίχνευση τάσεων προς εμφάνιση διαταραχών ψυχοκινητικότητας στο νηπιαγωγείο και διαχρονική ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών.(Η περίπτωση της διαταραχής συντονισμού). 1997-98 662 Καραμπατζάκη Παν/μιο Ιωαννίνων Σ.Λάμπρου   410 Ψυχοπαθολογία       7/98
Έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης και ανάρμοστη συμπεριφορά μέσα στη σχολική συμπεριφορά μέσα στη σχολική τάξη ( αίτια-τρόποι αντιμετώπισης). 1997-98 663 Διονυσοπούλου Univ. of London M. Broad-Kemp Αττικής, Πειραιά 1200 σύστημα εκπαίδευσης συμπεριφορά     7/98
Η επίδραση δύο μεθόδων διδασκαλίας (μέθοδος του μη αποκλεισμού και πρακτική μέθοδος) στην ευκινησία, δύναμη, μυϊκή ισχύ, ευκαμψία και στην αυτο-αντιλαμβανόμενη ικανότητα μαθητών δημοτικού σχολείου. 1997-98 664 Χατούπης Univ.of Manchester R. Carroll Αττικής 670 Φυσική Αγωγή μέθοδος διδασκαλίας σωματική ανάπτυξη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 7/98
Φυσικά προσόντα για την αρχική προετοιμασία των αθλητών ενόργανης γυμναστικής 9-11 ετών στην Ελλάδα. 1997-98 665 Μέλλος Παν/μιο της Σόφιας Ν.Χάντζιεβ Καρδίτσας 670 Φυσική Αγωγή σωματική ανάπτυξη πρωτοβάθμια εκπαίδευση   7/98
Η χρήση και η σημασία της Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής μέσα στο περιβάλλον των μουσικών σχολείων της Ελλάδας. 1997-98 666 Διονυσίου Univ. of London L.Green Πανελλαδική 690 μουσική αγωγή δημοτική μουσική πολιτιστική κληρονομιά   7/98
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τύπος παιδαγωγικού μοντέλου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 1997-98 667 Παπανδρέου Παν/μιο Ιωαννίνων Α.Παπαϊωάννου Ιωαννίνων, Πειραιά, Αττικής, Κορινθίας 710 προστασία της φύσης επιμόρφωση στάση του μαθητή   7/98
Διενέργεια του ειδικού αιματολογικού ελέγχου για την μεσογειακή αναιμία στους μαθητές της Γ΄ τάξης των λυκείων του νομού Αιτωλ/νίας. 1997-98 668 Πεσίκη Μονάδα Πρόληψης Μεσογιακής Αναιμίας Νοσ/μίου Αγρινίου   Αιτωλ/νίας 1900 υγεία       7/98
Η επίδραση του stess των μαθητών στη σχολική τους επίδοση. 1997-98 669 Τζελέπη Παν/μιο Πατρών Α. Ξηρομερίτη-Τσαγκλάγκανου Αττικής 1210 άγχος επίδοση στις σπουδές αυτοαντίληψη οικογενειακό περιβάλλον 8/98
Μετα-αντίληψη και αναγνωστική κατανόηση. 1997-98 670 Σελαλμαζίδου Univ. of London R.Cowan Αττικής 1210 γνωστική διαδικασία αντίληψη ανάγνωση   8/98
Διαδικασία και κίνητρα επαγγελματικής απόφασης: εμπειρική έρευνα σε μαθητές 14-18 ετών. 1997-98 671 Βίκη Παν/μιο Κρήτης Ν. Παπαδόπουλος Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Θεσ/νίκης, Πάτρας, Μεσσηνίας, Ιωαννίνων, Ηλείας, Αιγίου,.. 730 επαγγελματική εκλογή μαθητής     8/98
Η συνέχιση των σπουδών ομογενών και αλλοδαπών μαθητών.- Μια προσέγγιση μέσω της αυτοεκτίμησης. 1997-98 672 Αγοραστός ΑΠΘ Α. Κουλιάρη Θεσ/νίκης 1210 αυτοαντίληψη αυτοεκτίμηση παλλινόστηση   8/98
ΟΙ αντιλήψεις των ελλήνων δασκάλων σε σχέση με τα είδη, την έκταση και τις αιτίες των προβλημάτων συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι μαθητές των ελληνικών δημοτικών σχολείων. 1997-98 673 Διδασκάλου Univ. of Newcastle Upon Tyne A. Barnard Αττικής, Αργολίδας 1000 καθηγητής μαθητής συμπεριφορά ψυχολογία 8/98
Οι απόψεις των δασκάλων απέναντι στην ενσωμάτωση παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. 1997-98 674 Πανταλέων Univ. Manchester M. Ainscow Αττική 1400 ενσωμάτωση ειδική αγωγή στάση έρευνα 9/98
Διαστάσεις της συμπεριφοράς αντιμετώπισης καθημερινών προβλημάτων στην νεανική ηλικία: Έλληνες και Γερμανοί έφηβοι σε σύγκριση. 1997-98 675 Παπαγεωργίου Psychologischew Institut der Universitat Boun Karl- Georg Tismer Ελληνικά σχολεία Βαυαρίας 1600 νεότητα συμπεριφορά διαπολιτισμική εκπαίδευση   9/98
Εκπαιδευτική παιδαγωγική ενσωμάτωση των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα , μετά την αποφοίτησή τους από το δημοτικό σχολείο, την εγγραφή και φοίτηση τους στο Γυμνάσιο. 1997-98 676 Ζαφειριάδης Παν/μιο Αιγαίου Πολεμικός Ν. Πανελλαδική 470 μάθηση ειδική αγωγή ενσωμάτωση   9/98
Στάσεις αντιλήψεις και συμπεριφορά 1)στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 2)στους χώρους άθλησης 3) ως προς τον υγειινό τρόπο ζωής, ατόμων που διαφέρουν ως προς το φύλο ηλικία, κοινωνική τάξη, θρησκεία και βαθμό κινητικής δυσκολίας- ατέλειας. 1997-98 677 Παπαϊωάννου ΔΠΘ     670 στάση αντίληψη γυμναστική σύστημα εκπαιδευσης 9/98
Η θρησκευτική συγκρότηση των μαθητών κατά την αποφοίτησή τους από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση   679 Μπαλαούρας Παν/μιο Αθηνών   Αττική, Βοιωτία, Εύβοιας, Μαγνησίας,Πιερία, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Κυκλάδων, Αχαϊα, Κορινθία 620 Θρησκευτική Αγωγή Θρησκευτική συμπεριφορά μαθητής αξιολόγηση 10/98
Η γυμναστική ως αντικείμενο διδασκαλίας στο γυμνάσιο   680 Μιχαλοπούλου Παν/μιο Αθηνών Α. Λαμπράκη-Παγανού Αττική, Πειραιάς 670 πρόγραμμα σπουδών περιεχόμενο της εκπαίδευσης     10/98
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της αναπηρίας και του παιδιού (μαθητή) με νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down)   681 Κοκονά L' Ecole Hautes Etudes Jodelet Denise Αττική, Μαγνησία, Τρικάλων, Καρδίτσα 470 Σύστημα εκπαίδευσης κοινωνικά μειονεκτών ενσωμάτωση   10/98
Εφαρμογές και επιδράσεις της Φ.Α σε Δημοτικά Σχολεία διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων καθώς και Αστικών, Ημιαστικών και Αγροτικών περιοχών   682 Κωνσταντινάκος Παν/μιο Θεσσαλίας Θ.Αυγερινός Αττική, Πειραιά, Θεσ/νίκη, Εύβοια, Βοιωτία, Αργολίδα, Αχαϊα, Λακωνίας 670 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση κοινωνική ανισότητα Κοινωνική Γεωγραφία   10/98
Αξιολόγηση των φροντιστηριακών τμημάτων και τάξεων υποδοχής όσον αφορά την επίδοση των εθνικών μειονοτήτων στη γλώσσα και στα μαθηματικά 1997-98 683 Κοριλάκη Univ. of London H. Goldstein   720 γλώσσα μαθηματικά αξιολόγηση   11/98
Ο ρόλος των σωματικών αλλαγών της ήβης, μέσα από τη θεωρία της εικόνας εαυτού, στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και στις διαπροσωπικές σχέσεις εφήβων. Σύγκριση ομάδας βλεπόντων και τυφλών εφήβων 1997-98 684 Παπαθανασίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Κ. Συνοδινού Αττικής, Θεσσαλονίκης 1210 ήβη ανάπτυξη τυφλός   11/98
Ελεύθερος χρόνος- εξωσχολικές δραστηριότητες μαθητών γυμνασίων   685 Νεστορίδου-Βαμβουκά Νοσοκομείο Παόδων Αγλαίας Κυριακού   Ξάνθης 1100 δημιουργικές δραστηριότητες εξωσχολικές εκδηλώσεις ελεύθερος χρόνος   11/98
Έρευνα αναγκών του μαθητικού πληθυσμού του Δήμου Κερατσινίου 197-98 686 Πουλόπουλου ΥΠΕΠΘ   Αττικής 1422 ναρκωτικό       11/98
Διδακτική χαρτογραφία 1997-98 687 Πηγάκη ΕΜΠ- Jussieu Γ. Βέης Αττικής 640 χάρτης διδακτικά βοηθήματα Γεωγραφία   11/98
Η συγγνώμη και η συγχώρηση στην εφηβική ηλικία και η Χριστιανική Αγωγή. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση 1997-98 688 Ράντζου ΑΠΘ Ι. Κογκούδης Θεσσαλονίκης 620 Θεολογία θρησκεία έφηβος   11/98
Ποιοί παράγοντες απ΄την λειτουργία της οικογένειας συμβάλλουν ώστε το άτομο στην εφηβεία να αποκτήσει εξαρτήσεις ίσως και εφόρου ζωής: ΚΑΠΝΙΣΜΑ 1997-98 689 Παρασκευάκη ΤΕΙ Ηρακλείου Μ. Σφακιανάκη Λασιθίου 1420 οικογένεια κάπνισμα εφηβεία   11/98
Τοπική αυτοδιοίκηση και μετανάστες 1997-98 690 Πετρονώτη ΕΚΚΕ Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας   Αττικής 1420 μετανάστευση διοίκηση ενσωμάτωση εκπαίδευση 11/98
Τάσεις-επαγγέλματα-εκαιδειτικά προγράμματα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον τομέα Υγείας και Πρόνοιας   691 ΠΙ                 11/98
Η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( γυμνάσιο)- Το παράδειγμα της Αγγλίας και της Ελλάδας -συγκριτική μελέτη 1997-98 692 Σπανδάγου Univ. of Sheffield D. Armstrong Αττικής 470 ειδική αγωγή ενσωμάτωση συγκριτική εκπαίδευση εκπαιδευτική πολιτική 12/98
Γνώση οικονομικών και καταναλωτικών θεμάτων των μαθητών της Γ΄Λυκείου 1997-98 693 Παραλίκα Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ   Αττικής, Πειραιά 1400 καταναλωτική εκπαίδευση οικονομικές συνθήκες πολιτική   12/98
Η Ευρωπαϊκή έρευνα για την χρήση οινοπνευματωδών και άλλων ναρκωτικών στο μαθητικό πληθυσμό 1997-98 694 Κοκκέβη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής   πανελλήνια 1422 ναρκωτικό αλκοολισμός κάπνισμα έφηβος 12/98
Οι απόψεις των δασκάλων απέναντι στην εισαγωγή των υπολογιστών στο δημοτικό σχολείο 1997-98 695 Αρμάος Univ. of Manchester A. Cross Αττικής 650 εκπαιδευτικό λογισμικό στάση πρόγραμμα σπουδών έρευνα 12/98
Στρατηγικές επικοινωνίας και μάθησης των παιδιών που έχουν ως γλώσσα σπιτιού άλλη γλώσσα από την Ελληνική 1997-98 696 Παπευθυμίου-Λύτρα Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 720 μάθηση διαπολιτισμική εκπαίδευση διγλωσσία στάση 12/98
Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία και σύγχρονη Ελληνική Εκπαίδευση   697 Φυκάρης ΑΠΘ Μιχάλης Κελπανίδης Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Λέσβου, Αττικής, Πειραιά, Ξάνθης, Τρικάλων, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Αχαϊας 420 σχολείο καθηγητής Γλώσσα Μαθηματικά 13/98
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση   698 Παπαναούμ ΑΠΘ   Πανελλαδική 800 καθηγητής επιμόρφωση Επαγγελματική Κατάρτιση   13/98
Πολιτική και κοινωνική αγωγή   699 Πολυδωρίδη Παν/μιο Αθηνών, Πατρών, Ιωαννίνων   Πανελλαδική 660 δημοκρατία κοινωνία Οικονομικές Σπουδές   13/98
Αυτοεκτίμηση και Σχολική Επίδοση μαθητών Δημοτικού σχολείου   700 Θεοδώρου                 1/99
Η διερευνηση των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών μουσουλμάνων μαθητών σε σύγκριση με άλλες κοινωνικές-πολιτισμικές, θρησκευτικές ομάδες που διαφοροποιούνται από το κυρίαρχο στοιχείο του μαθητικού πληθυσμού στα Δωδεκάνησα 1998-99 701 Σαββίδου Παν/μιο Αιγαίου Σ. Χιωτάκης Δωδεκανήσων 1600 διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτική πολιτική     1/99
Χρήση καπνού και αλκοόλ σε παιδιά ηλικίας 10-14 ετών 1998-99 702 Μώρου Γραφείο εκπαίδευσης Νοσ. Παίδων Α. Κυριακού Ζ. Μώρου Αττικής 1910 κάπνισμα οινόπνευμα εφηβεία   1/99
Το Διπλό και η Αλλοιοπροσωπία σε σχέση με τη διαμόρφωση της ταυτότητας στην εφηβεία 1998-99 703 Νομικού Univ. De Toulouse H. Sztulman Αττικής 1200 έφηβος γονείς     3/99
Κατάθλιψη και Αυτοεκτίμηση στα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες-Κουφοί έφηβοι. 1998-99 704 Ξερογιαννάκη Παν/μιο Αθηνών Ι. Παρασκευόπουλος Αττική 470 κατάθλιψη εκτίμηση κωφότητα επίδοση 3/99
Γνωστικές και αναπτυξιακές διαστάσεις κατά την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. 1998-99 707 Κωσταρίδου-Ευκλείδη ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1210 προσχολική ηλικία Γνωστική Ψυχολογία     2/99
Η σχολική ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα: οι ειδικές τάξεις μέσα στα Δημοτικά σχολεία. 1998-99 708 Μητρούσκα Univ. Paris 5 E. Plaisance Θεσ/νίκης 470 ενσωμάτωση καθηγητής     2/99
Η Τέχνη ως μέσο αποτελεσματικής μάθησης. Το παράδειγμα του Γλωσσικού μαθήματος. 1998-99 709 Μέγα Παν/μιο Κρήτης Ι. Πυργιωτάκης Αττικής 420 γλώσσα μάθηση τέχνη πρόγραμμα σπουδών 2/99
Απόψεις μαθητών και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση   710 Νικοτοπούλου                 2/99
Τεστ εντοπισμού δυσλεξίας σε παιδιά νεαρής ηλικίας. 1998-99 711 Κατσαρού Univ. of Manchester Τζούλια Καπρίτσα Ηγουμενίτσας 470 δυσλεξία τεστ διάγνωση εντοπισμός 2/99
Η αυτοαντίληψη στα άτομα-εφήβους με ειδικές ανάγκες. 1998-99 715 Στρούλια Παν/μιο Αθηνών Ι.Ν. Παρασκευόπουλος Αττικής 470 Ειδική Αγωγή αυτοαντίληψη     3/99
Απόψεις των παιδιών για το ρόλο και την προσφορά των νοσηλευτών. 1998-99 716 Μώρου Γραφείο εκπαίδευσης Νοσ. Παίδων Α. Κυριακού Ζ. Μώρου Αττικής 1800         1/99
Το επίπεδο ενασχόλησης των μαθητών με αθλητικές δραστηριότητες.   717 Πανάγος       670 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μαθητής αθλητική εκδήλωση   9/98
Αντιλήψεις, γνώσεις και στάσεις δασκάλων προς την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Βόρειο τμήμα της Αγγλίας και στο Βόρειο τμήμα της Ελλάδας.   718 Χατζηφωτίου Univ. of Durham Joy Palmer   1600 πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιβάλλον Αγγλία Ελλάδα 10/98
Διαπίστωση των πραγματικών αναγκών των διδακτικών εποπτικών πολυμέσων στην εκπαίδευση 1997-98 719 Καλλιγάς ΕΜΠ   Αττικής, Αχαϊας, Ξάνθης, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Ηλείας, Χανίων, Μεσσηνίας, Σερρών, Κοζάνης, Βοιωτίας 800 τεχνολογία περιεχόμενο της εκπαίδευσης     13/98
Αυτοαντίληψη των μαθητών του Δημοτικού σχολείου ως προς τη σχολική τους ζωή. 1998-99 720 Τσίρος Παν/μιο Πατρών Δ. Αλεξόπουλος Αττικής,Θεσ/νίκης, Αρκαδίας, Πέλλας 1210 αυτοαντίληψη νοημοσύνη επιμόρφωση επίδοση στις σπουδές 3/99
Η γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων στα πλαίσια της σύγχρονης Ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης. 1998-99 721 Τάτση Univ. of London Iram Siraj- Blatchford Αττικής 1210 προσχολική αγωγή γνωστική ανάπτυξη νηπιαγωγείο κοινωνική ανάπτυξη 3/99
Η μεθοδολογία της Σχολικής αποτελεσματικότητας ως εργαλείο αυτο-προσδιορισμού και αυτο-αξιολόγησης του εκαπιδευτικού έργου. 1997-98 723 Βέρδης Univ. of London Pam Sammons Αττικής, Πειραιά 600 αξιολόγηση σχολική επιτυχία μάθηση   11/98
Τάσεις- Επαγγέλματα- Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τον τομέα Υγείας και Πρόνοιας. 1997-98 724 Μαρίνου-Βελέντζα Π.Ι     500 υγεία πρόγραμμα σπουδών     11/98
Καταγραφή της τεχνολογικής υποδομής και χρήσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας σε όλα τα δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1998-99 725 Καστής Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη   πανελλήνια 650 τεχνολογία Τεχνολογία Εκπαιδευτικών Μέσων επιμόρφωση   1/99
Μελέτη της επίδρασης της προπόνησης αυθεντικότητας επί της ανάπτυξης του κινητηρίου Δυναμικού μαθητών ηλικίας 11-16 ετών. 1998-99 726 Νικολαίδης Εθνική Αθλητική Ακαδημία Σόφιας Γ. Καμπούρωφ Αττικής 670 σωματική ανάπτυξη       1/99
Νέες τρόπος προσέγγισης στην αιτιολογία της σχολικής φοβίας, μέσω των ψυχομετρικών- διαγνωστικών κριτηρίων. 1998-99 727 Τσιακούλιας Παν/μιο Αθηνών Α. Καλαντζή- Ασίζι Αττικής 470 φοβία του σχολείου άγχος     1/99
Η χωρητικότητα της βραχύχρονης μνήμης αντικειμένων και προσώπων. 1998-99 801 Σουσαμίδου- Καραμπέρη     Έβρου 1210 μνήμη μάθηση     2/99
Οι διαμορφωμένες σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών στο δημοτικό σχολείο. 1998-99 802 Κατερέλος Πάντειο Παν/μιο   Αττικής 1200 Κοινωνική Ψυχολογία καθηγητής     2/99
Απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. 1998-99 803 Νικητοπούλου     Θεσσαλονίκη 470 ενσωμάτωση       2/99
Η διδασκαλία ρυθμικής και χορού σε παιδιά με κώφωση. Επίδραση στην κίνηση και τη συμπεριφορά. 1998-99 804 Φωτιάδου ΑΠΘ Ν. Αγγελοπούλου Θεσ/νίκης 670 κώφωση μουσική και κίνηση γυμναστική   2/99
Έλεγχος δυνητικά παθογόνων μικροβίων (μηνιγγιτιδόκοκκος) σε φαρυγγικά επιχρίσματα. 1998-99 805 Λεβειδιώτου- Στεφάνου Παν/μιο Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 1900         2/99
Κατασκευή ψυχολογικού υλικού για τις ανάγκες εφαρμογής του ΣΕΠ. 1998-99 806 Κάντας Π.Ι (ενέργεια ΕΠΕΑΕΚ)     730         3/99
Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου: Εφαρμογή στην πράξη. 1998-99 807 Κατσιάπη Παν/μιο Αθηνών   Αττικής, Ηλείας, Αχαίας, Μεσσηνίας 900 αξιολόγηση σχολικό βιβλίο     3/99
Η αυτοαντίληψη στα άτομα-εφήβους με ειδικές ανάγκες. 1998-99 809 Στρούλια Παν/μιο Αθηνών Ι. Ν. Παρασκευόπουλος Αττικής 470         4/99
Κατάθλιψη και Αυτοεκτίμηση στα άτομα με ειδικές ανάγκες 1998-99 810 Ξερογιαννάκη Παν/μιο Αθηνών Παρασκευόπουλος Ι. Αττικής 470 κατάθλιψη κωφότητα έφηβος επίδοση 3/99
Δίγλωσση και διπολιτισμική προσέγγιση του κωφού παιδιού. 1998-99 811 Ήργης Univ. of Bristol J. Kyle Αττικής, Θεσ/νίκης, Σερρών 470 δίγλωσση διδασκαλία κωφότητα συμπεριφορά του καθηγητή   3/99
Εντοπισμός των παιδιών με Σύνδρομο Ελλειματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας σε δείγμα μαθητών δημοτικού και διερεύνηση των στρατηγικών αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν. 1998-99 814 Αγγελή Παν/μιο Αθηνών Καλαντζή-Ασίζι Α. Αττικής 1210 πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθηγητής μαθητής διάγνωση 3/99
Το Διπλό και η Αλλοιοπροσωπία σε σχέση με τη διαμόρφωση της ταυτότητας στην εφηβεία . 1998-99 815 Νομικού Univ. de Toulouse 3- Le Marail H. Sztulman Αττικής 1200 εφηβεία ταυτότητα γονείς   3/99
Διερεύνηση της επίδρασης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στην απόδοση των εφήβων στο σχολείο. 1998-99 816 Χαρτάλη Univ. of London S. Hallam Δράμας 1400 εφηβεία ελεύθερος χρόνος ειδική αγωγή εξωσχολικές εκδηλώσεις 3/99
Χρήση καπνού και αλκοόλ σε παιδιά ηλικίας 10-14 χρονών. 1998-99 818 Μώρου Νοσ. Παίδων Π. και Α. Κυριακού   Αττικής 1900 παιδί οινόπνευμα κάπνισμα εφηβεία 3/99
Απόψεις των παιδιών για το ρόλο και την προσφορά των νοσηλευτών . 1998-99 819 Μώρου Αγ. Λαύρας 11-13 Ζωγράφου 15773   Αττικής, Περαιά 1910 νοσοκόμα δημόσια υγεία Υγειονομική Εκπαίδευση   3/99
Η εμφάνιση της εμμηνορρυσίας στον τοπικό πληθυσμό. 1998-99 820 Πετκοπούλου Παν/μιο Θράκης   Θράκη 1900 έμμηνα       3/99
Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής νοημοσύνης 1998-99 821 Τσιμπλή                 4/99
Διαδικασία και κίνητρα επαγγελματικής απόφασης: εμπειρική έρευνα σε μαθητές 14-18 ετών 1998-99 822 Παπαδόπουλος Παν/μιο Κρήτης   Πανελλαδική 1200         4/99
Ιστορία της Ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Αθήνα 1998-99 823 Κυριακού Παν/μιο Αθηνών Θ. Παπακωνσταντίνου Αττικής 480 ιδιωτική εκπαίδευση εκπαιδευτήριο νομοθεσία   4/99
Μελέτη για τη στάθμιση του NUCALC (Neuropsychological Test Battery Number Processing and Calculation in children) 1998-99 824 Κουμούλα Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αττικής     470 τεστ       4/99
Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας στη βαθμίδα της Α/θμιας εκπ/σης για αλλοδαπούς-παλλινοστούντες μαθητές στην ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας του γραπτού λόγου 1998-99 825 Καραδήμος Παν/μιο Θεσσαλίας Ν. Μήτσης Αττικής, Θεσ/νίκης, Λάρισας, Πιερίας 720 ανάγνωση γραφή επικοινωνιακή ικανότητα δεξιότητα 4/99
Διάγνωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και δημιουργία μοντέλου μόνιμης αξιολόγησης του 1998-99 826 Τζάνη ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 3.2.β   Πανελλαδική 200 διάγνωση αξιολόγηση     4/99
Η συνεργασία σχολείου και οικογένειας στα ειδικά σχολεία 1998-99 827 Κουτάντος Univer. of Birmingham J. M. Porter Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου 470 ειδικό σχολείο οικογένεια συνεργασία επαγγελματική εκλογή 4/99
Οι ποινές στην Α/θμια εκπ/ση μετά τον πόλεμο(1950-2000) 1998-99 829 Σκούρας Πάντειο Παν/μιο Θ. Σακελλαρόπουλος Πανελλαδική 1420 τιμωρία       4/99
Εκτίμηση του βαθμού μεταβολής της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών της Α/θμιας εκπαίδευσης 1998-99 830 Καραμέρης ΑΠΘ   Αλεξανδρούπολης 710 περιβαλλοντική εκπαίδευση αξιολόγηση πρωτοβάθμια εκπαίδευση   4/99
Επαγγελματικές προτιμήσεις δυσλεξικών μαθητών 1998-99 831 Αργυροπούλου Παν/μιο Αθηνών Γ. Κρουσταλάκης Αττικής 730 επαγγελματική αποκατάσταση δυσλεξία αυτοέλεγχος   5/99
Η επίδραση του γονεϊκού ελέγχου της συμπεριφοράς στην αυτοεκτίμηση των εφήβων 1998-99 832 Ζαφειροπούλου Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 1210 αυτοαντίληψη       5/99
Οι απόψεις των δασκάλων και των γονέων όσον αφορά στη μεταξύ τους επικοινωνία, καθώς επίσης και στην επικοινωνία τους με άλλους φορείς /άτομα που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες 1998-99 833 Σταυρόπουλος University of Leeds Sally Beveridge Βοιωτίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας 470 γονείς καθηγητής επικοινωνία συνεργασία 5/99
Στάθμιση δοκιμασίας για την αξιολόγηση της δυσλεξίας 1998-99 834 Μιχοπούλου Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης   Αττικής, Αχαϊας, Μαγνησίας 470         5/99
Η ανάπτυξη, κατανόηση και μορφοποίηση γεωμετρικών εννοιών(σχημάτων) στα τυφλά παιδιά και στα παιδιά με σοβαρά οπτικά προβλήματα 1998-99 835 Αργυρόπουλος University of Birmingham Steve McCall Αττικής 470 τυφλός Μαθηματικά πνευματική ανάπτυξη πρόγραμμα 5/99
Διερεύνηση της στάσης των μαθητών του δημ.σχολείου(ΣΤ΄ τάξης)της γενικής αγωγής, των γονέων κανονικών παιδιών και των δασκάλων ειδικής αγωγής, για την διαδικασία συνεκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία της γενικής αγωγής 1998-99 836 Τριπολιτάκης   Τριπολιτάκης Κων/τίνος Ρεθύμνου, Χανίων, Λασιθίου, Ηρακλείου 470 ειδική αγωγή       5/99
Αξιολόγηση του επιπέδου φωνολογικής ενημερότητας παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας που εκδηλώνουν δυσκολίες στη χρήση του γραπτού λόγου και διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δυσκολιών αυτών και της φωνολογικής ενημερότητας 1998-99 837 Κωτούλας ΑΠΘ Σουζάνα Παντελιάδου Αττικής 470 ανάγνωση ορθογραφία δυσκολία μάθησης γραπτή γλώσσα 5/99
Διερεύνηση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης σε μαθητές δημοτικών σχολείων του Δήμου Ιωαννίνων. 1998-99 838 Πλαχούρα Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 1420 κακοποιημένο παιδί       6/99
Εμμηναρχή και διαταραχές εμμήνου ρύσεως στις έφηβες της Β.Δ.Ελλάδας 1998-99 839 Λώλης Μαιευτική ακι Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας 1900 έμμηνα       6/99
Το θρησκευτικό φαινόμενο και η σύγχρονη κοινωνία με έμφαση στην περιοχή της Θράκης 1998-99 840 Ζούμας                 6/99
Τα "πιστεύω" (beliefs) των μαθητών για τα Μαθηματικά 1998-99 841 Κασιμάτη Π.Ι Ν. Αλεξανδρής Πανελλαδική 630 αντίληψη στάση καθηγητής   6/99
Η ανάπτυξη της ηθικής και κοινωνικής αγωγής των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. 1998-99 842 Πάσουλα Univ. of London D. Lawton Αττικής 660 δημοτικό σχολείο πρόγραμμα σπουδών     6/99
Διερευνώντας τους τρόπους που τα πολυμέσα μπορούν να επηρεάσουν την διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 1998-99 843 Πατρούλιας Univ. of Reading Colin Wells Αττικής 680 Τεχνολογία της Πληροφορικής αγγλική γλώσσα πείραμα   6/99
Τηλεοπτικές συνήθειες και στάσεις των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. 1998-99 844 Οικονόμου     Ευβοίας 500 τηλεόραση στάση επίδοση   6/99
Η αξιοποίηση του Μουσείου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Το παράδειγμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. 1998-99 845 Δεκατρή Παν/μιο Αθηνών Α. Δανασσής-Αφεντάκης Κυκλάδων 620 διδακτική Ιστορία μουσείο   13/99
Κοινωνικές και παιδαγωγικές επιδράσεις μέσα στο χώρο του σχολείου, που σχετίζονται με την "κοινωνική κατασκευή" δυσκολιών μάθησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 1998-99 846 Χαλάτσης Πάντειο Παν/μιο Ν. Χρηστάκης Αττικής 470 δυσκολία μάθησης       6/99
Άγχος και επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά και η επίδραση σε αυτή της στάσης που έχουν οι γονείς και οι δάσκαλοί τους απέναντι στα Μαθηματικά. 1998-99 847 Σαρακινού Παν/μιο Κρήτης Ν. Παρίτσης   630 Μαθηματικά άγχος μαθητής συμπεριφορά 6/99
Η ελλιπής κατάκτηση της χωροχρονικής δόμησης ως παράγοντας δυσγραφίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 1999-2000 848 Ρεκαλίδου                  
Η αναγνωστική συμπεριφορά των μαθητών Λυκείου, αναφορικά με τις αναγνωστικές τους προτιμήσεις και τις λογοτεχνικές τους γνώσεις. 1999-2000 849 Καζάζης                  
Η συμβολή του θεατρικού παιχνιδιού στην ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 1999-2000 850 Τσιάρας Πάντειο Παν/μιο Ν. Σαρρής Αττικής 420 θέατρο κοινωνική συμπεριφορά τάξη   8/99
Καταγραφή του επιπέδου ενημέρωσης των μαθητών Γυμνασίου- Λυκείου σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών. 1999-2000 852 Μπίντζιου Παν/μιο Πειραιά Ν. Αλεξανδρής Αττικής 650 Πληροφορική       8/99
Διερεύνηση της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας των αξιών και των στάσεων απίναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των βασικών ομάδων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 1999-2000 853 Γεώργας Παν/μιο Αθηνών   Πανελλαδική 200 ταυτότητα Ελλάδα Ευρώπη εκπαίδευση 8/99
Εκπαίδευση: Παράθυρο στα ανθρώπινα δικαιώματα. 1999-2000 855 Τσακίρη                  
Η βαθμολογία στο ελληνικό σχολείο αντιπροσωπεύει τις τρεις κοινωνικές τάξεις; 1999-2000 857 Μπαμπαρούτσης Παν/μιο Αθηνών Α. Ε. Παπάς Πανελλαδική 1400 κοινωνική τάξη βαθμολόγηση επίδοση στις σπουδές πρωτοβάθμια εκπαίδευση 8/99
Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και υγεία. Έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό του νομού Έβρου. 1999-2000 858 Γκουγκουσκίδης ΑΠΘ Φ. Ζαφειρίδης Έβρου 1200 υγεία ναρκωτικό διαπροσωπικές σχέσεις εργασία 8/99
Είναι το Πιεσμένο Ασφυκτικά Παιδί από τους Γονείς Διαπολιτισμικό φαινόμενο; 1999-2000 860 Ματσόπουλος State Univ. of New York at Albany   Αττικής 1210 άγχος στάση γονέων διαπολιτισμική έρευνα παιχνίδι 10/99
Μελέτη για τις αντιλήψεις των Ελλήνων παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 1999-2000 861 Μπεζιρτζόγλου                  
Διερεύνηση της Βραχυχρόνιας Μνήμης σε παιδιά με και χωρίς διαταραχή προσοχής- υπερκινητικότητας κατά τις διαδικασίες μάθησης. 1999-2000 863 Κουράκης Παν/μιο Κρήτης Ν. Παρίτσης Αττικής 1210 μάθηση μνήμη νοημοσύνη   8/99
Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Δ/θμια Εκπ/ση. 1999-2000 866 Χατζηχαριστός Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 670         8/99
Διερεύνηση του ρόλου του αυτοπροσδιορισμού και της παρακίνησης για επίτευξη στη διαφοροποίηση του αυτοσυναισθήματος και της αντίληψης της ικανοποίησης στη Φυσική Αγωγή. 1999-2000 867 Ζαχαριάδης ΑΠΘ Χ. Τσορμπατζούδης Θεσ/νίκης, Σερρών, Κατερίνης 670         8/99
Η διερεύνηση της αναγνωστικής συμπεριφοράς των μαθητών λυκείου, ειδικότερα των προτιμήσεων και των λογοτεχνικών γνώσεων των νέων οκτώ Ευρωπαϊκών πρωτευουσών. 1999-2000 868 Ζορμπά Εθνικό Κέντρο Βιβλίου   Αττικής 1800 ανάγνωση βιβλίο λογοτεχνία Ευρωπαϊκή Ένωση 9/99
Άσθμα και ατοπία στην Κρήτη. 1999-2000 870 Μπιμπάκης Γενικό Παν/κό Νοσοκομείο Κρήτης   Ηρακλείου 1900 άσθμα       10/99
Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και μαθητές μέσης εκπαίδευσης (νομός Αιτωλοακαρνανίας). 1999-2000 872 Δημητρίου Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών Νομού Αιτωλοακαρνανίας   Αιτ/νίας 1422 εφηβεία ναρκωτικό οικογένεια κοινωνικό περιβάλοον 9/99
Πρώτη ανάγνωση: Γνωστικές και φωνολογικές δεξιότητες ως παράμετροι ανάπτυξης αναγνωστικών ικανοτήτων. 1999-2000 873 Παπαδόπουλος Παν/μιο Κύπρου   Αττικής 1100 πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανάγνωση     9/99
Μελέτη για τις αντιλήψεις των Ελλήνων παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 1999-2000 874 Μπεζιρτζόγλου Univ. of London I. Siraj-Blatchford Αττικής, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων 720 διδασκαλία καθηγητής διαπολιτισμική εκπαίδευση   9/99
Η αυτοαντίληψη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και η μετάβασή του από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. 1999-2000 875 Σωτηρίου Παν/μιο Θεσσαλίας Μ. Ζαφειροπούλου Καρδίτσας, Τρικάλων 410 αυτοαντίληψη αλληλενέργεια ενσωμάτωση   9/99
Πως τα τυφλά παιδιά (ή παιδιά με σοβαρά οπτικά προβλήματα) αναπτύσσουν σοβαρές γεωμετρικές έννοιες και συγκεκριμένα την έννοια του σχήματος(shape concept) 1999-2000 876 Αργυρόπουλος Univ. of Birmingham S. McCall Αττικής 470 τυφλός οπτικά μειονεκτών μαθηματικά ανάπτυξη αντίληψης 9/99
Μη λεκτική επικοινωνία: η σημασία της στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 1999-2000 877 Βασιλείου Παν/μιο Ιωαννίνων Φ. Κοσσυβάκη Άρτας 1300 μη λεκτική επικοινωνία καθηγητής     9/99
Η ελλιπής κατάκτηση της χωροχρονικής δόμησης ως παράγοντας δυσγραφίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 1999-2000 878 Ρεκαλίδου Παν/μιο Θράκης Λ. Μπεζέ Έβρου 1210 προσχολική ηλικία μάθηση δυσγραφία   9/99
Το θρησκευτικό φαινόμενο και η σύγχρονη κοινωνία, με έμφαση στην περιοχή της Θράκης. 1999-2000 879 Καμπασέλε Παν/μιο Θράκης Ευάγ. Ζούμας Θράκη 620 θρησκεία αθεϊα Ευρωπαϊκή Ένωση   9/99
Η συχνότητα της ηπατίτιδας B και C σε μαθητές Γ΄τάξης γυμνασίου και λυκείου του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 1999-2000 881 Σερετόπουλος Γενικό Παν/κό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης   Θεσσαλονίκης 1900 ασθένεια μαθητής     10/99
Εκπαίδευση: παράθυρο στα ανθρώπινα δικαιώματα. 1999-2000 882 Μπιλανάκης Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 1400 ανθρώπινα δικαιώματα προστασία των παιδιών     10/99
Διερεύνηση παραγόντων που συντελούν στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων των εφήβων κατά τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή όσον αφορά στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές. 1999-2000 883 Μπεζεβέγκης Παν/μιο Αθηνών     730 Επαγγελματικός Προσανατολισμός επαγγελματική ικανοποίηση     10/99
Λύση μαθηματικών ασκήσεων. 1999-2000 884 Σάλτας Παν/μιο Σόφιας   Καβάλας 630 μαθητής γεωμετρία     10/99
Αυτοαντίληψη, ένταξη στη σχολική τάξη και προβλήματα συμπεριφοράς αλλοδαπών παιδιών από το Ιράν και Ιράκ που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις της πρώωτης εκπαιδευτικής βαθμίδας. 1999-2000 885 Βουλγαρίδου Παν/μιο Αθηνών Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου Αττικής 1210 αυτοαντίληψη συμπεριφορά ξένος μαθητής   10/99
Οι τεχνικές τις οποίες Έλληνες και Αμερικανοί παιδαγωγοί χρησιμοποιούν για τη διαπαιδαγώγιση μικρών παιδιών. 1999-2000 886 Καλυκάκη Univ. of Nevada Reno Eva Essa Ηρακλείου 410 παιδί συμπεριφορά νηπιαγωγείο   10/99
Επαγγελματικές αξίες μαθητών νυχτερινών σχολείων. 1999-2000 887 Κιτσάκη                 10/99
Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση περιοδοντικής νόσου και τερηδόνας στα παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη. 1999-2000 888 Ροϊνιώτη Παν/μιο Αθηνών Χρήστος Μπάρτσοκας Αρκαδίας 1900 Οδοντιατρική διαβήτης     11/99
Πρόγραμμα ενημέρωσης σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας σε δημοτικά σχολεία του νομού Αττικής. 1999-2000 889 Καραγκούνη Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1910 πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρόληψη     13/99
Η Συστημική Προσέγγιση στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 1999-2000 890 Σχίζα Παν/μιο Αθηνών Α. Δανασσής-Αφεντάκης Αττικής 710 επικοινωνία       12/99
Η αναγκαιότητα της χρήσης του βιβλίου λύσεων στη μαθηματική εκπαίδευση. 1999-2000 891 Κασιμάτη Π.Ι   Πανελλαδική 630 Μαθηματικά διδακτικό βιβλίο Δευτεροβάθμια ενκπαίδευση   11/99
Διερεύνηση της ξενοφοβίας σε Έλληνες μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές: κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση. 1999-2000 892 Κάντας Παν/μιο Πατρών   Αττικής, Θεσσαλονίκης,Αχαϊας 720 μετανάστευση προκατάληψη     11/99
Επιδράσεις που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην πληροφόρηση - διαμόρφωση των επαγγελματικών αντιλήψεων στάσεων και επιλογών των νέων, όσον αφορά στην ένταξή τους στο χώρο της εργασίας. 1999-2000 893 Κακανά Παν/μιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 730 τηλεόραση ραδιόφωνο επαγγελματική εκλογή   12/99
ΟΙ πεποιθήσεις των καθηγητών των μαθηματικών για τη μαθησιακή διαδικασία και τη διδακτική των μαθηματικών. 1999-2000 894 Μπαρκάτσας ΠΙ / ΓΓΕΤ   Πανελλαδική 630 μάθηση Μαθηματικά διδακτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 12/99
Ερευνητικά προγράμματα και μελέτες εφαρμογής ΣΕΠ. 1999-2000 895 Παπαγεωργίου Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 730 Επαγγελματικός Προσανατολισμός επαγγελματική εκλογή Νέες Τεχνολογίες   12/99
Διερεύνηση μεταξύ γονέων, δασκάλων και αυτοαναφορών παιδιών και εφήβων, όσον αφορά προβλήματα συμπεριφοράς. 1999-2000 896 Κυπραίου Παν/μιο Θεσσαλονίκης Αριάνα Στογιαννίδου Θεσσαλονίκης 1200 συμπεριφορά       12/99
Η ακαδημαϊκή επίδοση και οι κοινωνικές σχέσεις σε οικογένειες με πρωτότοκα παιδιά και μοναχοπαίδια. 1999-2000 897 Μπίμπου Παν/μιο Θεσσαλονίκης   Θεσσαλονίκης 1210 σχολική επίδοση       12/99
Επαγγελματικές αξίες μαθητών Γ΄γυμνασίου που παλλινόστησαν από τη Βόρεια Ήπειρο. 1999-2000 898 Κατηνιώτης Παν/μιο Αθηνών Η. Μπεζεβέγκης Αττικής 730 Βόρεια Ήπειρος επαγγελματική εκλογή παλλινόστηση   13/99
Επαγγελματικές αξίες μαθητών Γ΄γυμνασίου που παλλινόστησαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.-Έρευνα σε γυμνάσια του νομού Αττικής. 1999-2000 899 Κακαρούχα Παν/μιο Αθηνών Δ. Γεώργας Αττικής 730 Πρώην Σοβιετική Ένωση επαγγελματική εκλογή παλλινόστηση   13/99
Η μεθοδολογία της σχολικής αποτελεσματικότητας ως εργαλείο αυτο-προσδιορισμού και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 1999-2000 900 Βερδής                 13/99
Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά σε μαθητές δημοτικού σχολείου με κανονική νοημοσύνη-Δυσαριθμησία ( Διάγνωση-Αντιμετώπιση). 1999-2000 901 Περικλειδάκης Παν/μιο Κρήτης Μ. Τρούλης Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Αγίου Νικολάου 630 Μαθηματικά μάθηση     13/99
Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσδοκίες μαθητών με κινητική αναπηρία στη δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα. 1999-2000 902 Τζούδα Παν/μιο Πατρών Ι. Κατσίλλης Αττικής 470 ειδική αγωγή επαγγελματική εκλογή     13/99,4/00
Φόβοι στα κωφάλαλα παιδιά σε σύγκριση με τα μη κωφάλαλα. 1999-2000 903 Βεργέτη Univ. of Greenwich F. Barlow Brawn Αττικής 1200 κωφαλαλία φόβος     13/99
Πειραματική εφαρμογή του προγράμματος για τη διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. 1999-2000 904 Χαραλαμπόπουλος                 13/99
Αλληλεπίδραση της ανάπτυξης των κινητικών δυνατοτήτων και των τεχνικών ικανοτήτων σε νεαρούς αθλητές. 1999-2000 905 Ψαρράκος Παν/μιο H.C.A. SOFIA V. Batsef Αττικής 670 έρευνα       13/99
Μέτρηση της ευεξίας και της κατάθλιψης.-Ομάδα ελέγχου 1999-2000 906 Τσαμασίρος Παν/μιο Αθηνών Χρήστος Μπαρτζόκας Αττικής, Αρκαδίας 1210 κατάθλιψη έφηβος     1/00
Ερευνητική μελέτη των ψυχολογικών επιπτώσεων του σεισμού της 07/09/99 σε παιδιά σχολικής ηλικίας και εφαρμογή του προγράμματος ψυχολογικής στήριξης. 1999-2000 907 Τσιάντης Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1200 συναισθηματική διαταραχή παιδί     1/00
Ισότητα των δύο φύλων 1999-2000 908 Παπαδριανού Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας Νομού Αργολίδας   Αργολίδας 1411         1/00
Μελέτη των επιδράσεων που ασκούν στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην αντίληψή τους για την αγορά εργασίας:α.Οι εσωσχολικοί παράγοντες β. οι εξωσχολικοί παράγοντες και γ. ο εργασιακός χώρος 1999-2000 909 Ψαράκης Ινστιτούτο Στατιστικής Ανάλυσης     730 Επαγγελματικός Προσανατολισμός επαγγελματική εκλογή     1/00
Η επίδραση του πλαισίου στην αναγνώριση γνωστών αντικειμένων και οικείων προσώπων. 1999-2000 910 Σουσαμίδου-Καραμπέρη ΑΠΘ   Θεσ/νίκης 1200 ανάπτυξη αναγνώριση     1/00
Μελέτη των απόψεων και γνώσεων των εφήβων Νομού Ηρακλείου για τη σεξουαλική ζωή:συσχέτιση με τις απόψεις για κοινωνικά ζητήματα και τα ιδιαίτερα προβλήματα της εφηβείας. 1999-2000 911 Κουμαντάκης Περιφερειακό παν/κό γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου   Ηρακλείου 1910 υγεία Σεξουαλική Αγωγή εφηβεία   1/00
Ο ρόλος της οικογένειας στη σχολική αποτυχία, όπως διαφαίνεται σε μια τάξη όπου διδάσκονται τα γαλλικά ως ξένη γλώσσα. 1999-2000 912 Κυριακίδη Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1400 οικογένεια σχολική αποτυχία     1/00
Χρονικός προσδιορισμός εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. 1999-2000 913 Ψωμάς ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ Ευστ. Δημητρόπουλος Αττικής 730 επαγγελματική εκλογή επαγγελματική ένταξη     1/00
Κάτω από το Ευρωπαϊκό ουράνιο τόξο: "εμείς, το περιβάλλον, η κοινότητά μας". 1999-2000 914 Νιαμούρη                 1/00
Οι Νέες Τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφόρησης στη Β/θμια Εκπαίδευση. 1999-2000 915 Γιάγκογλου Univ. Westminster S.Barnett Αχαϊας 800 νέες τεχνολογίες       1/00
Άποψη των καθηγητών γυμνασίων του νομού Φλώρινας για το μάθημα της γεωγραφίας και η εποπτικότητα στην υπάρχουσα κατάσταση διδασκαλίας. 1999-2000 916 Τζώτζης ΑΠΘ   Φλώρινας 640 Γεωγραφία μέθοδος διδασκαλίας     2/00
Περιβαλλοντική εκπαίδευση: στάσεις και αντιλήψεις δασκάλων του δημοτικού σχολείου που εκπονούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 1999-2000 917 Χριστοπούλου Παν/μιο Αθηνών Ε.Φλογαίτη Αττικής 710 μέθοδος διδασκαλίας καθηγητής     2/00
Ο προφορικός λόγος στο πλαίσιο της διδασκαλίας και μάθησης της Αγγλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας, η φωνητική στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. 1999-2000 918 Κωνσταντινίδου Univ. Lancaster Jerry Knowles Λέσβου 680 διδασκαλία γλώσσας ομιλία αγγλική γλώσσα   2/00
Επαγγελματικά ενδιαφέροντα και επαγγελματικές προσδοκίες των παιδιών της μειονότητας των Αλβανών και Πολωνών που φοιτούν στα σχολεία στην Ελλάδα. 1999-2000 919 Βερυκίου Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 730 επαγγελματική αποκατάσταση Αλβανία μετανάστης   2/00
Σχέση των πειθαρχικών προβλημάτων με τη χρήση ποινών και αμοιβών από τους εκπαιδευτικούς. 1999-2000 920 Ζουνχνιά Παν/μιο Αθηνών   Αττικής 1421 αυταρχικότητα πειθαρχία τιμωρία   2/00
Οι κοινωνικές σχέσεις και η φιλία μεταξύ ελληνοπαίδων, αλλοδαπών και παλιννοστούντων νηπίων στο νηπιαγωγείο. 1999-2000 921 Μεταξά Παν/μιο Κρήτης Μ.Δαμανάκης Πειραιώς 720 νηπιαγωγείο παλλινόστηση φιλία κοινωνική συμπεριφορά 2/00
Η ικανότητα των Ελλήνων δασκάλων δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναγνωρίζουν μαθητές με δυσλεξία. 1999-2000 922 Παρδάλη Univ. of Wales Alan Doppins πανελλαδική 470 καθηγητής πρωτοβάθμια εκπαίδευση γνώση   2/00
Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ειδικής αγωγής για δυσλεξικούς μαθητές στη Β/θμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. 1999-2000 923 Κωνσταντοπούλου Univ. of Wales Alan Doppins πανελλαδική 470 διδασκαλία επιμόρφωση δευτεροβάθμια εκπαίδευση   2/00
Διαταραχή ελλειματικής προσοχής-υπερκινητικότητας σε παιδιά ηλικίας 6-9 χρόνων. 1999-2000 924 Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β.Ελλάδας   Αττικής 470 κινητική δραστηριότητα παιδί     2/00
Οι στάσεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής κανονικών δημοτικών σχολείων απέναντι στη διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες. 1999-2000 925 Πίκουλη Παν/μιο Αθηνών Δ.Κουτσούκη Αττικής 470         2/00
Ποιες είναι οι εικόνες των μαθητών του λυκείου για την κοινωνία στην οποία ζούνε 1999-2000 926 Ασβεστά Univ. of London Jony Green Θεσσαλονίκης 430 σχολείο κοινωνία     2/00
Διαξαγωγή έρευνας για το πρόγραμμα σπουδών, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των εσπερινών ενιαίων λυκείων και των εσπερινών ΤΕΕ. 1999-2000 927 Γεωργιακώδης Παν/μιο Πειραιά   πανελλαδική 430 πρόγραμμα σπουδών εσπερινό σχολείο επομόρφωση   3/00
Η μαθηματική εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία: μια πολυπολιτισμική μελέτη. 1999-2000 928 Σακονίδης ΔΠΘ   Έβρου 630 φυσική χημεία μαθηματικά πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3/00
Κατανόηση εννοιών των θετικών επιστημών από παιδιά ηλικίας 10-12 χρόνων στο Ν.Έβρου. 1999-2000 929 Σακονίδης ΔΠΘ   Έβρου 720         3/00
Ψυχολογικές επιπτώσεις του σεισμού της Αθήνας σε παιδιά και εφήβους. 1999-2000 930 Γιαννοπούλου Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου   Αττικής 1200 παιδί έφηβος     3/00
Ψυχολογικές επιπτώσεις του σεισμού της Αθήνας σε παιδιά και εφήβους. 1999-2000 931 Κουμούλα Παιδοψυχιατρικό Νοσσοκομείο Αττικής   Αττικής 1200 άγχος       3/00
Η πολιτική διαμόρφωση των νέων και Μ.Μ.Ε. 1999-2000 932 Παπαδόπουλος Πάντειο παν/μιο Α. Ρήγος Αττικής, Ρεθύμνου 660 πολιτικές επιστήμες νεότητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης   3/00
Οργάνωση και διοίκηση του φυσικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος της υποδομής των κτιρίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 1999-2000 933 Παπαχρήστου Πάντειο παν/μιο Σ.Θεοφανίδης πανελλαδική 300 επιμόρφωση κτίριο επικοινωνία   3/00
Απόψεις των εφήβων και των γονέων τους ως προς τη διατροφή και τα τρόφιμα. 1999-2000 934 Τσάκαλος Χαροκόπειο Παν/μιο Α.Ματάλα Αττικής 1910 γονείς διατροφή τροφή νεότητα 3/00
Η συχνότητα και η αιτιολογία της παιδικής νευροαισθητήριας βαρηκοϊας στη Βόρεια Ελλάδα. 1999-2000 935 Σκιά ΑΠΘ Ι. Δανιηλίδης Πανελλαδική 1900 επιδημία ακουστικά μειονεκτών     4/00
Ανάγκη, ζήτηση και προτεραιότητα της ορθοδοντικής θεραπείας στις υγειονομικές περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 1999-2000 936 Σιδέρη     Δράμας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης 1900 οδοντιατρικός έλεγχος       4/00
Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στη γλώσσα των παιδιών της σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. 1999-2000 937 Μπεδίστη Univ. of Reading P.Kerswill Θεσσαλονίκης 1400 γλώσσα κοινωνική δομή     4/00
Διερεύνηση των επαγγελματικών απογοητεύσεων και ικανοποιήσεων των εργαζομένων σε χώρους Ειδικής Αγωγής. 1999-2000 938 Σακελλαρίδη Παν/μιο Αθηνών Μ. Κασσωτάκη Αττικής 470 Ειδική Αγωγή εργασία καθηγητής   4/00
Συσχέτιση σωματομετρικών χαρακτηριστικών μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το βάρος της σχολικής τους τσάντας: είναι το βάρος υπερβολικό; 1999-2000 940 Δημολιάτης Παν/μιο Ιωαννίνων   Ιωαννίνων 670         4/00
Το συμβολικό παιχνίδι των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Θέσεις και απόψεις των νηπιαγωγών στην Ελλάδα. 1999-2000 941 Γεωργουλέα Univ. of London Viv Moriarty Αττικής 410 παιδί παιγνίδι νηπιαγωγείο   4/00
Δυσκολίες στη μάθηση και σχολική προσαρμογή. 1999-2000 942 Γαβρίμης Παν/μιο Αθηνών Χ. Χατζηχρήστου Αττικής 1210 αυτοαντίληψη επίδοση στις σπουδές συμπεριφορά   4/00
Μάθηση και διδασκαλία των Μαθηματικών μέσα από τη λύση προβλημάτων. 1999-2000 943 Μπούφη                 5/00
Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός μαθητών με σωματική μειονεξία και κινητική δυσλειτουργία. 1999-2000 944 Τοτόλου Παν/μιο Αθηνών Γ. Κρουσταλάκης Αττικής, Θεσσαλονίκης 470 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ειδική Αγωγή Οδηγητική   5/00
Επιδημιολογία της σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. 1999-2000 945 Φρισήρας Παν/μιο Αθηνών Χρ. Καττάμης Αττικής 1900 έφηβος Β΄Μεσογειακή αναιμία     5/00
Ο ρόλος της κίνησης για την κατανόηση από τους μαθητές των εντολών του δασκάλου. 1999-2000 946 Μιχαηλίδου Univ.Rene-Descartes Paris V     1100 επικοινωνία κίνηση μαθητής καθηγητής 5/00
Προσδιορισμός των διαθέσεων των μαθητών προς τη στατιστική με μεθόδους της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης. 1999-2000 947 Παπαδημητρίου ΑΠΘ   Θεσσαλονίκης 1100 στάση Στατιστική γνωστική ικανότητα άγχος 5/00
Η επίδραση της μη-λεκτικής συμπεριφοράς του/της νηπιαγωγού στη συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας. 1999-2000 948 Σπόντα Παν/μιο Αθηνών Μ.Μαλικιώση-Λοϊζου Αττικής, Πειραιώς 1200 λεκτική επικοινωνία με λεκτική επικοινωνία αλληλενέργεια συναισθηματική ανάπτυξη 4/00
Σχολική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικός αποκλεισμός των παλλινοστούντων μαθητών στις δημοκρατίες της πρωην ΕΣΣΔ.-Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία 1989-99. 1999-2000 949 Τουρτούρας ΑΠΘ Γ. Τσιάκαλος Θεσσαλονίκης 720 σχολική αποτυχία αξιολόγηση διαπολιτισμική εκπαίδευση κοινωνικές διακρίσεις 5/00
Διατροφικές συνήθειες μαθητών Λυκείου 1999-2000 950 Γκίκας Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας   Αττικής 1910 μαθητής διατροφή αστική περιοχή   5/00
Προσαρμογή του ερωτηματολογίου ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του Holland για εφήβους με προβλήματα όρασης. 1999-2000 951 Ξηρομερίτη Παν/μιο Πατρών   Αττικής, Θεσσσαλονίκης 470 έφηβος τυφλός     5/00
Προσαρμογή του μη γλωσσικού ερωτηματολογίου ενδιαφερόντων του Becker, ειδικό για εφήβους με νοητική καθυστέρηση. 1999-2000 952 Ξηρομερίτη Παν/μιο Πατρών   Αττικής , Αχαίας 470 έφηβος διανοητική καθυστέρηση     5/00
    953                    
    954                    
    955                    
    956                    
Ανάπτυξη το αποτελέσματος της φωνητικής ομοιότητας κατά την επίδραση ακουστικού και οπτικού ερεθίσματος 13/4/00 1000 Σαουνάτσου University of Manchester SUE PALMER Αττικής 410 φωνητική οπτική αντίληψη     6/00
Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών/τριών και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους. 11/4/00 1001 Αμπόνη-Τσούρα Πανεπιστήμιο Αθηνών Ηλίας Μπεζεβέγκης Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαϊας 1200 δεξιότητα σχολείο προσωπικότητα   6/00
Μονογενεϊκή οικογένεια και ψυχοκοινωνική προσαρμογή-σχολική επίδοση του παιδιού 3-4-2000 1002 Μπαμπάλης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαρία Καϊλα Αττικής, Πειραιά 1300 Μονογονεϊκή Οικογένεια Ψυχοκινητική προσαρμογή Σχολική επίδοση   6/00
Η Διοίκηση του δημοτικού Σχολείου και η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων¨μια συγκριτική μελέτη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της Ελλάδας 5/4/00 1003 Γιαννακάκη Strathclyde Univercity Σκωτία Angus McWilliam, Γρηγόρης Παπανίκος Αττικής 300 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διοίκηση Ιδιωτική Εκπαίδευση   6/00
Μελέτη Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων Σεπ σε επίπεδο σχολείου και κέντρου ΣΕΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα κοινωνικώς αποκλεισμένα 24/4/00 1004 Ερευνητών Φιλοσοφική Σχολή ΠΑ Ν. Γιαννίτσας Αττικής 730 ΣΕΠ ΑΜΕΑ Ειδικές Ανάγκες   6/00
Εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση Μουσουλμάνων εφήβων 11/4/00 1005 Μιχαήλ London School of Economics Peter Loizos Ξάνθης 200 Εκπαίδευση Κοινωνικοποίηση Μουσουλμάνοι Μειονότητα 6/00
Αλληλεπιδράσεις κωφών και ακουόντων δασκάλων με κωφούς/ές μαθητές/τριες κατά τη διδασκαλία της γλώσσας 20/4/00 1006 Τσιόλκα City University London Bencie Woll Αττικής, Θεσσαλονίκης 470 διδασκαλία της γλώσσας εκπαίδευση κωφών παιδιών     6/00
Πειραματική διερεύνηση της διάκρισης του επιστημονικού - φαινομενολογικού μοντέλου στο χώρο της αστρονομίας 19/4/2000 1007 Κυριακοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Στέλλα Βοσνιάδου Αττικής 1200 Θεωρία του Νου Αστρονομία Πρωτοβάθμια εκπαίδευση   7/00
Η οικοδόμηση γεωμετρικών εννοιών από μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 11-13 χρονών, με έμφαση στη μελέτη της διδακτικής πράξης κατά τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο 21/4/2000 1008 Σδρόλιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος Μαγνησίας 630 Γεωμετρία Διδακτική Πράξη μετάβαση αναλυτικό πρόγραμμα 8/00
Επίδραση ενός αναπτυξιακού προγράμματος Φυσικής Αγωγής στην εξέλιξη των βασικών δεξιοτήτων κίνησης και κινητικής απόδοσης σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 29/5/200 1009 Παππά ΑΠΘ Χριστίνα Ευαγγελινού Σερρών 670 Ανάπτυξη Κινητική Αγωγή Αξιολόγηση Πρωτοβάθμια 8/00
Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο άτομα με ειδικές ανάγκες: Βάση για την επαγγελματική τους ένταξη 23/5/2000 1010 Παππά ΠΑ Φιλοσοφική Σχολή Ι. Παρασκευόπουλος Αττικής 470         9/00
Ανασυγκρότηση της ταυτότητας των Νεοελλήνων μέσα από την ανάλυση περιοδικού τύπου   1011 Στρατουδάκη Πάντειο Πανεπιστήμιο Ι. Ανδρεάδης Αττικής 1400 Εθνική ταυτότητα Έθνος Διαπολιτισμικά Σχολεία   11/00
Ο ρόλος του πολιτισμικού πλαισίου στα Μαθηματικά μέσα από τη μελέτη μιας Εθνικοπολιτισμικής Ομάδας 3/6/2000 1012 Σταθοπούλου-Βασιλονικολού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Φραγκίσκος Καλαβάσης Αττικής 630 Μαθηματικά Διδακτική των Μαθηματικών Εθνομαθηματικά Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 11/00
Διερεύνηση όψεων της διαφοροποίησης που προκαλέι η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό σύστημα: Κοινωνιολογική προσέγγιση 8/6/2000 1013 Λάμνιας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   Μαγνησίας 1410 Πληροφορική Εκπαίδευση Συμβολικός έλεγχος Ισότητα και μεροληψία 11/00
Η επίλυση προβλημάτων στα Μαθηματικά από μαθητές Λυκείου και η αξιολόγηση τους με βάση την ταξινομία SOLO 13/9/2000 1014 Μπαρκάτσας Π.Ι/ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ       Μαθηματικά Επίλυση προβλήματος Ταξινομία SOLO Αξιολόγηση 12/00
Στάση των εκπαιδευτικών Φ.Α. της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διεύρυνση του μαθήματος του μέσω των πειραματικών προγραμμάτων 26/9/2000 1015 Μουντάκης Π.Ι   Θεσσαλονίκης 670 Αθλητική Αγωγή Ολυμπιακή Παιδεία Σχολικοί Αγώνες Εκπαιδευτικός Φ.Α. 13/00
Οι στάσεις των μαθητών της Β' τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο μάθημα της Χημείας 2/8/00 1016 Σάλτα ΜΠΣ Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Πανεπιστήμιο Αθηνών Τζουγκράκη Χρυσή Αττικής, Αργολίδας, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Λέσβου 600 Στάσεις Μαθητών Χημεία Ενιαίο Λύκειο   12/00
Συγκριτική μελέτη των ιδεών των σημερινών μαθητών με εκείνες της Αριστοτελικής και της Γαλιλαϊκής Φυσικής, για την πτώση των σωμάτων 24/5/00 1017 Κουκοπούλου Αρνέλλου Πανεπιστήμιο Αθηνών   Αττική 600 Πτώση των σωμάτων Ιδέες των μαθητών Ιστορία της Επιστήμης Φλοσοφία της Επιστήμης 12/00
Έλεγχος του βαθμού ενημέρωσης των εφήβων νήσου Λέσβου σχετικά με το AIDS 25/5/00 1018 Στρατήγας     Λέσβος 1900 Έφηβοι Πρόληψη AIDS Κοινωνικός Ρατσισμός 12/00
Εσπερινή Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και αποσαφήνιση του ρόλου του Εσπερινού Γυμνασίου στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα 18/9/00 1019 Ρίζου Πανεπιστήμιο Κρήτης Ι. Ε. Πυργιωτάκης Αττική 430 Εσπερινή Εκπαίδευση Εσπερινό γυμνάσιο     12/00
Η γλωσσική ικανότητα του μαθητή ως παράγοντας που επηρεάζει την κατανόηση των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο 25/4/00 1020 Μαντός ΠΑ Αθανάσιος Τριλιανός Λέσβος, Αττική, Πιερία, Χίος 630 Γλώσσα Μαθηματικά Γλωσσική Ικανότητα Μαθηματική κατανόηση 12/00
Διγλωσσία: Η περίπτωση της Φωνημικής Συνειδητοποίησης στην Προσχολική ηλικία 6/6/00 1021 Δέδε Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σκούρτου Ελένη Δωδεκάνησα 610 Διγλωσσία Νηπιαγωγείο     12/00
Δυσλεξία και Ελληνική Γλώσσα 6/9/00 1022 Ρίτσος Πανεπιστήμιο Salzburg Hubert Haider Αττικής 470 Δυσλεξία Γλώσσα Μορφολογία Ορθογραφία 12/00
Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και νοητική στέρηση Εκπαιδευτικές παροχές στην Ελλάδα 8/6/00 1023 Κοτσαλή Πανεπιστήμιο Manchester Mel Ainscow   470 Ενσωμάτωση Μαθησιακές δυσκολίες Διδακτική προσέγγιση Συγκριτικά αποτελέσματα 12/00
Έλεγχος προσαρμογής σχολικών θρανίων με τη σωματική κατασκευή μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης 1/9/00 1024 Γούβαλη ΠΑ Μουντόλος Κων/νος Αττικής 670 Σχολικό θρανίο Ανθρωπομετρία Εργονομία Ανατομική στάση 12/00
Συσχετικοί παράγοντες Παιδικής Ποδικής Καμάρας και Αλτικότητας 1/9/00 1025 Νικολαίδου ΠΑ Μπουντόλος Κων/νος Αττικής 670 Ποδική Καμάρα Ισχύς Αλτικότητα Δυνάμεις εδαφικής Αντίδρασης 12/00
Η διαδικασία της Κατανόησης ως βασική γνωστική συνιστώσα στην επεξεργασία και λύση αριθμητικών προβλημάτων από μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 16/7/00 1026 Υφαντή Παν. Πατρών Κων/νος Πόρποδας Αχαία 1200 Κατανόηση Αριθμητικά προβλήματα Γνωστικές στρατηγικές δομές γνώσης 12/00
Η διδακτική των Νέων Ελληνικών στο Γυμνάσιο. Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση 21/2/00 1027 Τσαλταμπασίδου ΑΠΘ Δημήτρης Χατζηδήμου Έβρος 500 Νέα Ελληνικά Γυμνάσιο Διδασκαλία Προγραμματισμός 13/00
Κοινωνιολογική διερεύνηση των μικτών γάμων με έμφαση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών. Η περίπτωση της Κέρκυρας. 11/7/00 1028 Παπαιωάννου Ιόνιο Πανεπιστήμιο Γιώργος Κεντρωτής; Κέρκυρα 720 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Διαπολιτισμική Αγωγή Πλυπολιτισμική κοινωνία Διγλωσσία 13/00
  6/7/00 1029                   13/00
Η άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην Ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 15/7/00 1030 Μλεκάνης ΑΠΘ Ζωή Παπανούμ   100 Εκπαιδευτικός Επάγγελμα Πρωτοβάθμια Συνθήκες εργασίας 13/00
Στάσεις των εκπαιδευτικών Φ.Α. της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διερεύνηση του μαθήματος του μέσω των πειραματικών προγραμμάτων 26/9/00 1031 Μουντάκης ΠΙ   Θεσσαλονίκη 670 Αθλητική Αγωγή Ολυμπιακή Παιδεία Σχολικοί Αγώνες Εκπαιδευτκός ΦΑ 13/00
Η σχέση του επιπέδου της ψυχοκινητικής οργάνωσης με τη γενική επιτυχία, τη Νοημοσύνη και την ηλικία των ελαφρώς διανοητικά καθυστερημένων μαθητών από την Α' μέχρι την ΣΤ' τάξη 1/8/00 1032 Κουλουκουργιώτης Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου Αλεξάνταρ Τσόρνιτς Πιερία 470 Ψυχοκινητική Γνωσιακή Πραξιακή Επιτυχία 13/00
Μοναξιά στο σχολείο και σχέσεις με τους συνομήλικους των μικρών παιδιών 9/8/00 1033 Ζώγα ΑΠΘ Παναγιώτα Βορριά   120 μοναξιά απόρριψη από συνομήλικους απόσυρση κατάθλιψη - μελαγχολία 13/00
Έρευνα της αποτελεσματικότητας προληπτικού προγράμματοςγια τη χρήσηεξαρτησιογόνων ουσιών σε μαθητές της Β' Γυμνασίου 16/8/00 1034 Μαυραντώνη ΠΑ Άννα Κοκκέβη Μαγνησία 1422 Πρόληψη Εξαρτησιογόνες ουσίες Παράγοντες κινδύνου Προστατευτικοί παράγοντες 13/00
Αυτοαξιολόγηση ως μέθοδος αυτοπροσδιορισμού μαθητών και δασκάλων στο Δημοτικό Σχολείο 5/7/00 1035 Τσίνας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαρία Καίλα Αττική 900 αυτοαξιολόγηση δασκάλου αυτοαξιολόγηση μαθητή     14/00
Έρευνα για τις αναθέσεις και τον τρόπο διδασκαλίας ορισμένων μικτών μαθημάτων σε επιλεγμένες ειδικότητες του Μηχανολογικού τομέα των ΤΕΕ 30/10/00 1036 Δαφέρμος ΠΙ   Σε όλη τη χώρα 450 ΤΕΕ Επαγγελματική εκπαίδευση Προγράμματα σπουδών Μηχανολογικός Τομέας 14/00
Κατανοώντας σχολικές διαδικασίες που επηρεάζουν την συμμετοχή των παιδιών στα αναλυτικά προγράμματα και κουλτούρες των σχολείων τους. Παρενόχληση και διαπροσωπικές σχέσεις 16/9/00 1037 Πασχαλίδης University of Newcastle Gillian Troicoglus Χαλκιδική   Παρενόχληση Συνεκπαίδευση Ειδική αγωγή Διαπροσωπικές σχέσεις 14/00
Οι αλλοδαποί μαθητές από την Αλβανία στη σχολική κοινότητα 3/7/00 1038 Μιλέση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ν. Σαρρής Αττικής 1400 Συμπεριφορά Κίνητρα Ρόλοι Στερεότυπα 14/00
Μαθηματική Επιστήμη και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 31/10/00 1039 Στατεράς     Εύβοια 630 Παιδεία Μαθηματικά Αυτογνωσία Ιδιαιτερότητες 14/00
Σωματική έκφραση, παράγοντας μάθησης 26/9/00 1040 Ρήγα ΤΕΙ Αθήνας   Αττικής 400 Σωματική έκφραση Μαθησιακή διαδικασία Μεταφορά μάθησης Γνωστική λειτουργία 14/00
Διαπολιτισμική και Διαθρησκευτική Αγωγή 9/11/00 1041 Βασιλόπουλος ΑΠΘ   Ροδόπη   Διαπολιτισμική Αγωγή Χριστιανοί Μουουλμάνοι   16/00
Η στάθμιση των τεστ του Achenbach για τη διερεύνηση της ψυχοπαθολογίας παιδιών προσχολικής ηλικίας 16/10/00 1042 Γεωργακοπούλου Πανεπιστήμιο Αγαίου Ιωάννης Τσαούσης Αττική, Δωδεκάνησα 1210 Παιδική Ψυχοπαθολογία Ψυχομετρική Προσαρμογή Στάθμιση τεστ Κλίμακες Achenbach 16/00
Οι στάσεις απέναντι στη μάθηση και το σχολείο των Ελλήνων μαθητών. Εμπειρική ψυχοπαιδαγωγική έρευνα σε πανελλήνιο δείγμα 23/11/00 1043 Παπαδόπουλος Πανεπιστήμιο Κρήτης   Όλη η χώρα   Στάση Μάθηση Σχολείο Μαθητής 16/00
Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών του Ναυτικού Τομέα των ΤΕΕ 15/12/00 1044 Παλαιοκρασάς ΠΙ     430 Ναυτικός Τομέας Ναυτικά ΤΕΕ Επαγγελματικός Προσανατολισμός   17/00
Ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε παιδιά νησιωτικών περιοχών 14/12/00 1045 Καρύδη- Αξιώτη ΠΑ Παιδοψυχιατρική Κλινική Άνδρος 1210 Παιδιά       17/00
Η εφαρμογή του νέου αναλυτικού προγράμματος μητρικής γλώσας στο Νηπιαγωγείο 6/9/00 1046 Τσαλαγιώργου University of Manchester Mel Ainscow   610 Νηπιαγωγείο Αναλυτικό πρόγραμμα Εφαρμογή Γλώσσα 17/00
Σύνοψη των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής για να αντιμετωπίσουν την προκλητική/προβληματκή συμπεριφορά 25/10/00 1047 Στρογγύλης Brunel University Roy Evans   470 Προκλητική συμπεριφορά Παιδιά με ειδικές ανάγκες Εκπαιδευτικοί Στρατηγικές αντιμετώπισης 17/00
Στάσεις καθηγητών σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 4/12/00 1048 Καλογιαννάκη University of London   Αττική 470 Ειδική Αγωγή Καθηγητές Εκαπιδευτικοί Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Στάσεις καθηγητών 17/00
Εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος σε μειονοτικά σχολεία με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της Ολυμπιακής Παιδείας 9/10/00 1049 Γκιώργκα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης   Ροδόπη 420 Ολυμπιακή Παιδεία Μειονοτικά σχολεία Άμιλλα Ευ αγωνίζεσθαι 17/00
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του διδάσκοντα φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο με τη μέτρηση του Ακαδημαικού χρόνου μάθησης 8/11/00 1050 Καψάλας ΑΠΘ     420 Αποτελεσματικότητα καθηγητή φυσικής Αγωγής Ακαδημαικός χρόνος μάθησης Φυσική Αγωγή Αξιολόγηση μαθητή 17/00
Πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης που αφορά το κάπνισμα και παιδιά των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 26/10/00 1051 Ρούσσου Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων   Αττική 1910 Πιλοτική έρευνα παιδιά κάπνισμα στάσεις 1/01
Λήψη καλιεργειών φαρυγγικού επιχρίσματος από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 21/12/00 1052 Θεοδωρίδου Α' Παιδιατρική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών   Αττική 1910 Φορεία Μικροβιακή Φαρυγγικό Παιδιά 1/01
Η Χημεία της Τέχνης και η Τέχνη της Χημείας 16/11/00 1053 Καφετζόπουλος ΠΑ   Αττική            
Η επίδραση της Παιδαγωγικής και διδακτικής σκέψης του J.J. Rousseau στην Ελληνική Εκπαίδευση 20/7/00 1054 Περάκη - Ρούγγα ΠΑ Παπάς Αθανάσιος Αττική 1100 Χρησιμότητα γνώσεων Επαφή με τα αντικείμενα Αναζήτηση γνώσης Αξιοποίηση δεξιοτήτων 1/01
Η λεκτική επιθετικότητα των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές στη Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση 24/11/00 1055 Σακελλαρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   Όλη η χώρα 1000 Λεκτική Επιθετικότητα Επιθετική συμπεριφορά Λεκτική βία Διαπροσωπική επικοινωνία 1/01
Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες των εφήβων όπως επηρεάζονται από τις πολιτικές της κυβένησης και την πρακτική των εφαρμογών της από την κάθε σχολική διεύθυνση 25/11/00 1056 Τσολακίδου Πανεπιστήμιο του Leicester   Αττική   Επαγγελματικές προτιμήσεις Πολιτικές Υπ. Παιδείας Πρακτική Σχολείων Έφηβοι 1/01
Ο αποτελεσματικός δάσκαλος 4/1/01 1057 Παμουκτσόγλου ΠΙ   Αττική 1000 Εκπαιδευτική πολιτική Αποτελεσματικότητα Δάσκαλος Αξιολόγηση 1/01
Έρευνα για τα μαθήματα επιλογής των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου με ειδικότερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα Αισθητικής Αγωγής, Ελεύθερου Σχεδίου και Ιστορίας της Τέχνης 18/1/01 1058 Σιγάλας ΠΙ   Όλη η χώρα 430 Μαθήματα Επιλογής Αισθητική Αγωγή Ελεύθερο Σχέδιο Ιστορία Τέχνης 2/01
Η σημασιολογία και πραγματολογία της γλώσσας των τυφλών παιδιών. Η περίπτωση της μεταφοράς 14/11/00 1059 Καραγιάννη ΠΑ     470 Γλώσσα Μεταφορά Εκπαίδευση τυφλών παιδιών   2/01
Η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική προσαρμογή των παιδιών με χαμηλές Σχολικές Επιδόσειςκαι η επίδραση της στις Σχέσεις τους με τους Συμμαθητές 1/11/00 1060 Κανδαράκης ΠΑ Κωνσταντίνος Μάνος Αττική 420 Χαμηλή Σχολική Επίδοση Ενδοπροσωπική Προσαρμογή Διαπροσωπική Προσαρμογή Σχέσεις με συμαθητές 2/01
Μελέτη κινηματικών και δυναμικών παραμέτρων παιδιών με κινητική αδεξιότητα 14/11/00 1061 Καταρτζή ΑΠΘ Χρήστος Παπδόπουλος Σέρρες 420 Κινητική Αδεξιότητα Ανάπτυξη Δύναμη Ταχύτητα 2/01
Γλωσσική κοινωνικοποίηση - επικοινωνιακοί κανόνες και ασσύμετρη κοινωνική μάθηση στο ελληνικό νηπιαγωγείο 22/12/00 1062 Βασιλοπούλου University of Essex Hiroko Tanaka Αττική 610 Γλωσσική κοινωνικοποίηση εκμάθηση κανόνων επικοινωνία ανάλυση συνομιλίας 2/01
Το λεξιλόγιο των νηπίων: Έρευνα σε ελληνικό πληθυσμό 10/11/00 1063 Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης   Ρέθυμνο, Χανιά 610 λεξιλόγιο νηπίων λεξιλογική ανάπτυξη σημασιολογική ανάπτυξη   2/01
Προκαταρκτική διερεύνηση της στάσης των μαθητών και των καθηγητών Λυκείου έναντι των μαθημάτων που εξετάζονται εντός του σχολείου στη Β' και Γ' Λυκείου 10/2/01 1064 Βλαχάκης ΠΙ   Αττική 430 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση     2/01
Αλφαβητισμός και σχολείο 8/1/01 1065 Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη ΠΑ   Όλη η χώρα 200         3/01
Κατανόηση και παραγωγή του γραπτού Λόγου: Διδακτική στρατηγική και Ψυχοπαιδαγωγικές προυποθέσεις 27/11/00 1066 Γκότζος ΠΑ Γεώργιος Σπανός Αττική 610 Περίληψη Κατανόηση Αφαιρετική Εργασία Κείμενο 3/01
Γραπτή έκφραση των κωφών ατόμων : Η περίπτωση του άμεσου και του έμμεσου λόγου 8/1/01 1067 Κουτσούμπου CITY UNIVERSITY LONDON Bencie Woll Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαία 400 Γραπτός λόγος Κωφά άτομα Διγλωσσία Μετάφραση 3/01
Διατροφική παρεμβαση σε παιδιά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 21/7/00 1068 Πιπέρκου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αντώνιος Ζαμπέλας Μαγνησία 1910 Παιδιά Αγωγή Υγείας Διατροφή Κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες 3/01
Διαπολιτισμική αγωγή και το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Θεωρτική και εμπειρική προσέγγιση 29/12/00 1069 Σαββίδου ΑΠΘ   Θεσσαλονίκη 700 Θρησκευτική αγωγή Διαπολιτισμική αγωγή Σχολική ένταξη Πολυθρησκευτικό περιβάλλον 4/01
Το θρησκευτικό μάθημα και η διδακτική του στην Α/βάθμια εκπαίδευση σήμερα 8/1/01 1070 Ισπυρίδης ΑΠΘ Ευστράτιος Ζεγκίνης Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Κοζάνη, Κιλκίς, Ροδόπη, Αιτωλο/νία, Έβρος, Αττική, Ημαθία, Εύβοια, Λάρισα 660 Θρησκευτικό μάθημα Θρησκευτική αγωγή Δάσκαλος Μαθητής 4/01
Διατροφικές συνήθειες και αντιλήψεις παιδιών σχολικής ηλικίας : κοινωνικοί, ψυχολογικοί παράγοντες που τις διαμορφώνουν (οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον). 15/1/01 1071 Μπαρμποπούλου   Μαρία Λουμάκου              
Επιδημιολογική μελέτη των νόσων του στόματος παιδικού πληθυσμού της Αθήνας 15/1/01 1072 Αθανασούλη ΠΑ   Αττική 1900 Στοματική Υγεία Τερηδόνα Νοσήματα Περιοδοντίου Στοματική υγιεινή 4/01
Η επιδημιολογία του Σακχαρώδους Διαβήτου στον πληθυσμό της Ελευσίνας και μιας ακόμη επαρχιακής πόλης με τις ίδιες κατά το δυνατόν γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 1/2/01 1073 Κάνδυλας Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο   Αττική, Κυπαρισσία 1900 Σακχαρώδης διαβήτης Στεφανιαία νόσος Αρτηριακή Υπέρταση   4/01
Διαχρονική μελέτη της ζωής και υγείας των Ελληνοπαίδων - Βιολογικά, κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου 13/2/01 1074 Τζούμακα - Μπακούλα Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών   Όλη η χώρα 1900 καρδιοαγγειακή νόσος γενετική προδιάθεση διατροφή άθληση 4/01
Προβλήματα και δυνατότητες της προαναγνωστικής ικανότητας κωφών και βαρήκοων παιδιών στην προσχολική ηλικία και στην προβάθμια 17/10/00 1075 Ντεροπούλου - Ντέρου ΠΑ Αθηνά Ζώνιου Σιδέρη Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία, Μαγνησία, Χανιά, Ιωάννινα, Αχαία, Εύβοια 470 Ανάγνωση Κώφωση Προσχολική Εκπαίδευση Εκπαίδευση κωφών παιδιών 4/01
Η ανάγνωση και το κωφό παιδί 9/11/00 1076 Νικολαραίζη ΑΠΘ   Θεσσαλονίκη 470 κωφό ανάγνωση κατανόηση διδασκαλία 4/01
Η επίδραση ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες στη λειτουργία της οικογένειας 23/1/01 1077 Τζίμας   Ηλίας Μπεζεβέγκης              
Εκπαιδευτικός λόγος και μορφές μαθητικής συμμετοχής. Εμπειρική προσέγγιση των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές/τριες μιας τάξης Γυμνασίου συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρεκτικές. Το παράγειγμα μιας σχολικής τάξης στο Π. Φάληρο 9/1/01 1078 Πεχτελίδης ΠΑ Δήμητρα Μακρυνιώτη Αττική 400 συμμετοχή εκπαίδευση φύλο κοινωνική προέλευση 4/01
Στάθμιση της ADHD Rating Scale -IV στην ελληνική γλώσσα 9/2/01 1079 Καλαιτζή - Αζίζι ΠΑ   Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Αχαία, Δωδεκάνησα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Εύβοια, Λάρισα, Λασίθι, Μαγνησία, Μεσσηνία, Φθιώτιδα, Χανιά, Φωκίδα, Καρδίτσα, Αρκαδία 1200 διαταραχή ελλειματικής προσοχής - υπερκινητικότητας αξιολόγηση προκριματικές διαδικασίες παιδιά - έφηβοι 4/01
Διερέυνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τα Διδακτικά Πακέτα της Πληροφορικής Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 19/2/01 1080 Αγγελής ΠΙ   Αττική, Δωδεκάνησα, Έβρος, Εύβοια, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Κορινθία, Κυκλάδες, Λακωνία, Λέσβος, Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Φωκίδα   αξιολόγηση πληροροφορική Β'/θμιας εκπ/σης διδακτικό πακέτο σχολικά βιβλία πληροφορικής 4/01
Αξιολόγηση του προγράμματος Αναβάθμισης των Πτυχίων των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών 16/1/01 1081 Χατζηπαντελής ΑΠΘ   Πιερία, Ημαθία 630 στατιστική διδασκαλία στατιστικής εξομοίωση πτυχίων διαγνωστικό τεστ 5/01
Διδακτική της Χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες 16/11/00 1082 Βλάσση ΠΑ Α. Καραλιώτα Αττική, Λασίθι, Κέρκυρα, Εύβοια 430 χημεία χημικός δεσμός χημικές ιδιότητες μοριακά τροχιακά 6/01
Διδακτική της Χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες - Φωτοσύνθεση και παρανοήσεις μαθητών ελληνικών γυμνασίων 6/12/00 1083 Μαρμαρωτή ΠΑ Ν. Γαλανοπούλου Αττική 430 φωτοσύνθεση παρανοήσεις ενέργεια αναπνοή 6/01
Η ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας και τα δύο πρώτα έτη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο και το ρόλο που ασκεί η μορφολογία σε αυτή 5/12/00 1084 Χλιουνάκη Πανεπιστήμιο Οξφόρδης Peter Bryant Ρέθυμνο, Ηράκλειο 1200 ορθογραφική ικανότητα μορφολογία μορφολογική ενημερότητα φωνολογική ενημερότητα 6/01
Προτιμήσεις νεαρών ακροατών μουσικής για δυνατότερο ή λιγότερο δυνατό παλμό 23/2/01 1085 Στάμου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας   Θεσσαλονίκη 1210 μουσικές προτιμήσεις στάσεις παλμός ακρόαση 6/01

 

Κωδικός ερευν άξονα

Ονομασία ερευν άξονα

100

Ιστορία της Εκπαίδευσης

200

Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

300

Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης

400

Εκπαιδευτικό Σύστημα: Βαθμίδες, Τύποι Εκπαίδευσης, Οργανισμοί

410

Προσχολική Αγωγή

420

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

430

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

440

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

450

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

460

Εκπαίδευση Ενηλίκων

470

Ειδική Αγωγή

480

Ιδιωτική Εκπαίδευση

500

Θεωρία και Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών

600

Διδακτική Θεωρία και Πράξη

610

Γλώσσα

620

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

630

Μαθηματικά

640

Φυσικές Επιστήμες

650

Τεχνολογία - Πληροφορική

660

Κοινωνικές Επιστήμες

670

Φυσική Αγωγή

680

Ξένες Γλώσσες

690

Αισθητική Αγωγή

700

Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

710

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

720

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

730

Συμβουλευτική κι Επαγγ/κος Προσανατολισμός

800

Εκπαιδευτικό Υλικό και Εκπαιδευτική Τεχνολογία

900

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

1000

Εκπαιδευτικός

1100

Μάθηση

1200

Ψυχολογία

1210

Ψυχολογικές Ιδιότητες Ατόμου κ Ανάπτυξη Ατόμου

1300

Επιστήμες της Αγωγής

1400

Εκπαίδευση και Κοινωνία

1410

Ισότητα και Μεροληψία

1411

Ισότητα των δύο Φύλων

1420

Κοινωνικά Προβλήματα

1421

Βία στα Σχολεία

1422

Ναρκωτικά στα Σχολεία

1500

Οικονομία και Εκπαίδευση

1600

Συγκριτική Εκπαίδευση

1700

Ερευνα και Μεθοδολογία

1800

Γενικά Θέματα

1900

Υγεία

1910

Αγωγή Υγείας