Βιογραφικό Σημείωμα

 

Του Παρέδρου ε. θ  Δ. Κ. Γιαννακόπουλου

 

 Ο Δημήτριος Κ. Γιαννακόπουλος είναι έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών. ΄Εχει 21 χρόνια  υπηρεσίας ως καθηγητής στη δημόσια  Β/θμια εκπαίδευση ( ΠΕ 2), από τα οποία τα 12  σε σχολική τάξη. Οι τίτλοι σπουδών του περιλαμβάνουν τα εξής πτυχία  του Παν/μίου Αθηνών:

 

  1. Κλασικής Φιλολογίας (Λίαν Καλώς)                                                                                                                  
  2. Ιστορίας – Αρχαιολογίας ( Λίαν Καλώς)                                                        
  3. Mεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (΄Αριστα)
  4. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ευρωπαϊκή Ιστορία ( ΄Αριστα) 

                 

Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα (πιστοποίηση της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης) και την Ιταλική σε επίπεδο βιβλιογραφικής χρήσης. Υπήρξε βαθμολογητής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, στις εξετάσεις του A.Σ.Ε.Π και επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. Δίδαξε επίσης στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα.

Κατά την 5/ετή υπηρεσία του στο Π.Ι έχει συμμετάσχει σε επιτροπές παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών βιβλίων, οδηγιών προς τους διδάσκοντες κ.λ.π), στη συγγραφή και αναμόρφωση διδακτικών βιβλίων. Eιδικευμένος σε θέματα ευρωπαϊκής ιστορίας, έχει ασχοληθεί με την αξιολόγηση και τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της Ιστορίας στη Β/θμια εκπαίδευση και την αξιολόγηση των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών των βαλκανικών κρατών.

Είναι σύνδεσμος του Π.Ι για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών, μέλος επιτροπών πιστοποίησης εκπαιδευτικών λογισμικών και Υπεύθυνος των Υποέργων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» και «Λογισμικό Ιστορίας Α΄, Β, Γ΄ Γυμνασίου». Συμμετέχει επίσης στην πανελλήνιoυ χαρακτήρα έρευνα του Γραφείου Ιστορίας του Τμήματος Β/θμιας Εκπ/σης  για το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο.

΄Εχει πραγματοποιήσει επιστημονική έρευνα στο εξωτερικό (Φλωρεντία), έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα ιστορικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε επιστημονικά περιοδικά και στον τύπο. Διαθέτει επίσης εμπειρία στην αρχειακή έρευνα. Από το 1999 είναι τακτικό μέλος της «Εταιρίας ΄Ερευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νεώτερου Ελληνισμού με τη Δύση ».

Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εντοπίζεται στον τομέα των σχέσεων του Ελληνισμού με το Δυτικό Κόσμο και τη σύνδεση της Νεότερης Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Ιστορία.