Στυλιανός Χ. Ιωάννου

Πάρεδρος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Μαθηματικών ΔΕ

Επιμορφωτής ΤΠΕ – Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 

Σπουδές

1979

Πτυχίο Μαθηματικών  Πανεπιστημίου Αθηνών

2002

Διδακτορική διατριβή «Εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Η περίπτωση αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Λογισμικού στη Μαθηματική Εκπαίδευση στο Ελληνικό Γυμνάσιο και η σημασία του Εκπαιδευτικού Σεναρίου» Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Μετεκπαίδευση – Εξειδίκευση - Επιμόρφωση

1993

Ø              Summer workshop on computer aided University Mathematics instruction (Tempus and Erasmus programs), Πανεπιστήμιο Αθηνών

1994

Ø              Spring School on Digital Media Communications: From computer graphics to virtual reality., Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

1994

Ø              Επιμόρφωση στο Σ.Ε.Π., ΥπΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

2000

Σεμινάριο «Microsoft Windows NT4, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, Π. Ι.

2001

Ø              Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Επιμορφωτών στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Επαγγελματική Εμπειρία

1981- 2003

Καθηγητής Μαθηματικών Δ.Ε. (διορισμός 1985)

1992-1994

Απόσπαση στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και  ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

1998-1999

Απόσπαση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΕΠΘ με βασικό αντικείμενο την Πληροφορική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού

1999-2002

Απόσπαση στο Εργαστήριο Πολυμέσων και Πιστοποίησης του Π. Ι. με βασικό αντικείμενο εργασίας την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πιστοποίηση εκπ. λογισμικού

2002-2003

Απόσπαση ως Επιμορφωτής ΤΠΕ και Εκπ/κού Λογισμικού στη Δ/σνη Γ΄ Αθήνας με αντικείμενο την ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ3 στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμκού στη διδασκαλία των μαθηματικών

2003-04

Απόσπαση στο Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)

2004 -

Πάρεδρος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

1993-2004

Διδασκαλία του μαθήματος των Υπολογιστών στο ΠΕΚ Πειραιά και του μαθήματος «Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολυμέσων σε πρόγραμμα επιμόρφωσης στο ΠΕΚ Αν.Αττικής, Μέλος ομάδων εργασίας αξιολόγησης και επιλογής (μέσω συνεντεύξεων) εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και για την πιστοποίηση επιμορφωτών

Εισηγητής – Επιμορφωτής σε ημερίδες με αντικείμενο «Δραστηριότητες με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ανοιχτού τύπου», «Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού σε διαδικασίες διδασκαλίες και μάθησης στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών»., «Βασικές δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών».

Ετήσια Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Μαθηματικών με αντικείμενο την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Μαθηματικών».

Διδασκαλία με θέμα «Οργάνωση διδασκαλίας» στο 3ο  ΠΕΚ Αθήνας

 

·       Παρακολούθηση Σεμιναρίων - Συνεδρίων – Διημερίδων αντικείμενο τα Μαθηματικά και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία.

·       Συμμετοχή σε Οργανωτικές, Επιστημονικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας

·       Συγγραφικό έργο

Ø       Εισηγήσεις σε συνέδρια

Ø       Μέλος συγγραφικής ομάδας για Διδακτικό υλικό με τη μορφή «εκπαιδευτικών σεναρίων και Φύλλων Εργασίας για τους μαθητές»  για το Ελληνικό εγχειρίδιο του λογισμικού Modellus

Ø       Διδακτικές προτάσειςν με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών (σχολικό έτος 2002-2003) (ΥπΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

Ø       Μέλος συγγραφικής ομάδας «Ο Δάσκαλος δημιουργός», Εκδόσεις Καστανιώτη

·       Ειδικές γνώσεις στους υπολογιστές και στο εκπαιδευτικό λογισμικό.

·       Μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

·       -Ιδρυτικό μέλος της Athens ACM-SIGGRAPH.

·       Μέλος του συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών

·       Μέλος της ΕΤΠΕ