ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Του Γιάννη Μαυρομμάτη, Παρέδρου επι θητεία, στο Τμήμα Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Ειδικότητα:               Δάσκαλος

Ξένες γλώσσες:      Αγγλικά

1.                  Σπουδές

.           Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας

.           Πτυχιούχος Παντείου, Τμ. Δημόσιας Διοίκησης

.           Πτυχιούχος διετούς επιμόρφωσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο

2.         Διδακτική εμπειρία

.           Δίδαξε σε διάφορα Δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα (1978-1989).

.           Δίδαξε σε Ελληνικά σχολεία στη Μεγ. Βρετανία  (1992 - 1997).

3.         Μεταπτυχιακά

.           Στα 1995 με υποτροφία του ΙΚΥ απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Bristol στην Αγγλία μελετώντας την  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Ο τίτλος της διατριβής του είναι:  << Classroom assessment in Greek Primary Schools >>.

4.         Καθοδηγητικό έργο Σχολικού Συμβούλου & διοικητική εμπειρία

Από τον Σεπτέμβριο 1998 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2002 υπηρέτησε ως

Συντονιστής Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης Εξωτερικού στο San Francisco, California, ΗΠΑ, όπου ασκούσε έργο Σχολικού Συμβούλου και  διοικητικό έργο Προϊσταμένου Γραφείου.

Από τον Απρίλιο 2003 μέχρι τον Ιανουάριο 2004 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος στην 50η Περιφέρεια Π.Ε.  Αθηνών.

5.         Δημοσιεύσεις

.           1992.  Book Review.  Assessment of pupil achievement: motivation  &    school success. Στο [P. Weston] (ed.) Comparative Education, 28, 3, 324. (Κριτική βιβλίου): <<Η Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών ως κίνητρο σχολικής επιτυχίας>> Αγγλία 1992.

.           1994.  << Η Αξιολόγηση στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο>>.  Εισήγηση στο συνέδριο των Εκπαιδευτικών Αποστολών Ελλάδος και Κύπρου, στο Λονδίνο στις 13-3-1994.  Δημοσιεύτηκε στο Λονδίνο από τις εκπ/κές αποστολές στο: <<Πορίσματα Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την Αξιολόγηση στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο>>  σσ: 7-28.

.           1996.  Classroom assessment in Greek Primary Schools.  The Curriculum Journal, 7, 2, 259-269.

.           1997.  Αξιολόγηση για μάθηση. 'Αρθ. περιοδ. Απόπειρα,7,31-32.

.           1997.  Understanding Assessment in the Classroom: Phases of the Assessment process - the Assessment Episode.  Assessment  in Education. 4, 3, 381-399

.           1997.  Διερευνώντας το φαινόμενο της Αξιολόγησης στην τάξη.  Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 96-97, (σ. 61-68), Σεπτ.-Δεκ., 1997.