ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                  : ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ                       : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

 

   1.Πτυχίο Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

   2.Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών.

   3.Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

      Πανεπιστημίου Αθηνών(εξομοίωση).

   4.Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

   5.Μεταπτυχιακό (Master), με ειδίκευση: Φυσικές  Επιστήμες στην εκπαίδευση  του τομέα Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   6.Διδακτορικό στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 Δημοσιεύσεις αρκετών εισηγήσεων και άρθρων σε διεθνή συνέδρια και έγκριτα διεθνή περιοδικά με αντικείμενο:Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, Αξιολόγηση εκπαιδευτικού,Αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και Διδακτική των Φ.Ε.

  Συμμετοχή σε πολλά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου.

 Ενεργό μέλος σε επιστημονικές επιτροπές, ερευνητικές ομάδες, επιστημονικές ενώσεις και εταιρίες.

 Συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές πολλών συνεδρίων.

 Διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια, μετεκπαίδευση, σεμινάρια σε επιμορφωτικά προγράμματα εκπ/κων, σε ΠΕΚ και πειραματικά σχολεία.