ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:

Ζουγανέλη

Όνομα:

Αικατερίνη

Τηλέφωνο:

Fax

210 6013 057 

210 6010094

e-mail

zouga@otenet.gr

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1970- 1975

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας

1995 - 1997

Πανεπιστήμιο Warwick - Αγγλία: Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Master

2000 - 2001:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  Θεματική Ενότητα : Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

δημοσιευσεις

2003

«Foreign Language Teaching in Greece» CIRCA.http://forum.europar.eu.int/members/irc/eac/languages/library

 

2002

«Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001: Μια γιορτή για τις γλώσσες». Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών. τ.28:12-13. Πατάκης. Αθήνα.

 

2002

«Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα», ASPECTS, τ.71, σελ.22-27, ΠΕΚΑΔΕ, Αθήνα.                  

 

2001

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001. τ. 1. ΥΠΕΠΘ. Επιμέλεια έκδοσης σε συνεργασία με την κα Α. Γλυκοφρύδη

 

2001

«Το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών και η Ευρώπη», Ενημερωτικό Φυλλάδιο

 για το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001. τ.2: 13, ΥΠΕΠΘ

 

2000

“Η Αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού μέσω φακέλου (Portfolio)”,    στο Tsagari,C. “Using Alternative Assessment in Class: the case of Portfolio Assessment”,  ASPECTS, τ. 61 σελ.6- 24,  ΠΕΚΑΔΕ, Αθήνα.

 

2000

Race, P.,“500 Tips for Open and Distance Learning, Μετάφραση στα Ελληνικά, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα

 

1998

“The Practice of Materials Evaluation and Adaptation”, ASPECTS, τ. 53 σελ. 28-31, ΠΕΚΑΔΕ, Αθήνα.

 

1998

“Writing in the Primary EFL Classroom: Focusing on the Process”, ASPECTS, τ. 55 σελ. 41-45, ΠΕΚΑΔΕ, Αθήνα.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2004     Αθήνα, Συνέδριο ΠΕΚΑΔΕ. Εισήγηση με θέμα: «CEF: background

                                  and connection with EU language education policies»

Ιούνιος        2003      Αθήνα. ΚΕΕ. Συνέδριο: Ποιότητα  της Εκπαίδευσης – Επαγγελματική

                                  Κατάρτιση και Επαγγελματική Ανέλιξη των Εκπαιδευτικών. Εισήγηση  

                                  σε ομάδα εργασίας. Θέμα: «Η Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία

                                  και μάθηση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας και των

                                 Ξένων Γλωσσών: Οι συνέπειες στην επαγγελματική ανέλιξη των

                                 Εκπαιδευτικών»     

Σεπτ.   2002              Αθήνα, Συνέδριο ΠΕΚΑΔΕ. Εισήγηση με θέμα: «Η Εσωτερική 

                                  Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας: Ένα πρόγραμμα του Παιδαγωγικού

                                  Ινστιτούτου»

Σεπτ.   2002             Αθήνα, Βρετανικό Συμβούλιο, Σεμινάριο Καθηγητών Αγγλικής: 

                                 Εισήγηση με θέμα « A Story-based Framework with Young Learners»          

Μάρτιος 2002          Ισπανία ,Mαδρίτη. Ομάδα εργασίας για τις ξένες γλώσσες. Εισήγηση με 

                                θέμα: «Foreign LanguageTeaching, Teacher Training and Language

                                Assessement in Greece»                            

Οκτ.     2001          Αθήνα. ΥΠΕΠΘ. Ενημερωτική συνάντηση Στελεχών της Εκπαίδευσης 

                               και της  Διοίκησης της Εκπαίδευσης από Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. και

                               Συνδεδεμένων Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης:         

                               Εισήγηση με θέμα:»Ποιες γλώσσες πρέπει να διδάσκονται και από ποια 

                               ηλικία;»         

Σεπτ.    2001         Αθήνα. Συνέδριο ΠΕΚΑΔΕ: Εισήγηση με θέμα «Evaluating your

                              coursebook in the classroom»

Σεπτ.   1999

Αθήνα, Σεμινάριο Καθηγητών Αγγλικής : Εισήγηση με θέμα « Creative activities with Young Learners”

Μάιος 1998

Αθήνα, ΠΕΚΑΔΕ: Εισήγηση με θέμα “Πρακτικές μέθοδοι για την αξιολόγηση και προσαρμογή του διδακτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΕΚ και ΑΕΙ

Μάιος   2004             Σεμινάριο  (12 ωρών ), στη "Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης   

                                  Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές", στους  φοιτητές εαρινού εξαμήνου

                                  του Αγγλικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

                                  Αθηνών.

Μάρτ. –Απρ. 2003    Σεμινάριο  (12 ωρών ), στη "Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης   

                                  Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές", στους  φοιτητές εαρινού εξαμήνου

                                  του Αγγλικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

                                  Αθηνών.

Οκτ. 2002                 Σεμινάριο ( 25 ωρών ) στη "Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης   

                                  Γλώσσας στην Δημόσια Εκπαίδευση» στο πλαίσιο της εισαγωγικής 

                                  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας.

Απρίλιος 2002          Σεμινάριο  (12 ωρών ), στη "Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης   

                                  Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές", στους  φοιτητές εαρινού εξαμήνου

                                  του Αγγλικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

                                  Αθηνών.

 

Φεβρ. 1998

3o ΠΕΚ Αθήνας, για εκπαιδευτικούς Αγγλικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Εισήγηση με θέμα: “Αξιολόγηση και Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού για χρήση στην τάξη”.

 

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

2002

Αξιολόγηση του βιβλίου «Αγγλικά Ειδικότητας» του 2ου Κύκλου ΤΕΕ, της ειδικότητας Β, Οδοντοτεχνιτών, του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας. Π.Ι  (αρ. αποφ. Γ2/4007/5-7-2001)

1999

Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κινητικότητας ΕΠΕΑΕΚ ( έργα της ενέργειας 1.3.δ.). Διεύθυνση Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( αρ. αποφ. Α.Π./1071/ 26-1- 1999 ).

1998-1999

“Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη  Σχολική Μονάδα” Υπεύθυνη για το συντονισμό του προγράμματος που εφαρμόστηκε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, σε συνεργασία με το Τμήμα Αξιολόγησης του Π.Ι. στο πλαίσιο του Έργου “ Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης” (Σ.Ε.Π.Π.Ε.),της Ενέργειας 1.1.α. του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

1998

Αξιολόγηση της Ενέργειας « ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΕΓ»: Σύνταξη του Υποέργου, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, Β’ΚΠΣ- ΥΠΕΠΘ, Π.Ι

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιαν. 2004 - σήμερα

Πάρεδρος με 5ετη θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΕΠΘ, με αντικείμενο την αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 2004    - Μαρ. 2000:

Σύμβουλος για θέματα ξένων γλωσσών του Υπουργού ΥΠΕΠΘ

Δεκ. 2000 – σήμερα

Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ. Θεματική Ενότητα : Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρούς Μαθητές

Σεπ. 1993 – Ιαν. 1999:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δεκ. 1991–Αύγ. 1993

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ( Π.Ι ), Τμήμα Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (αρ. αποφ. Φ 910.28/Η/5073 – 24/09/1991 και Φ.910.28/Η/6976-07/10/ 1992)

Σεπ.: 1986-1991

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

       1974- 1986

Iδιωτική εκπαίδευση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2003

Μέλος ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εισήγηση προς την Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και την επιλογή κατάλληλων διδακτικών υλικών, στο πλαίσιο της εισαγωγής της Αγγλικής στην Γ Δημοτικού

2003

Μέλος ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εισήγηση, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

(Ο.ΕΠ.ΕΚ ), αναφορικά με το περιεχόμενο τη δομή και οργάνωση της εισαγωγικής επιμόρφωσης πρωτοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Αγγλικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

 

2003- σήμερα

Μέλος της ομάδας ερευνητικού – εκπαιδευτικού προγράμματος του  Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την υλοποίηση έργου για τις εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

 

2002-2004

Μέλος της Επιτροπής Εισηγητών Θεμάτων για την Αγγλική Γλώσσα, για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

2002- Μάιος 2004

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ στην Ομάδα Εργασίας, που λειτουργεί στην Κομισιόν, με αντικείμενα τους γλωσσικούς στόχους και το σχέδιο δράσης για τη γλωσσική ποικιλία και την εκμάθηση

Φεβρ.-Ιούνιος 2002

Μέλος Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ για την μελέτη και ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Μάρτιος2001-σήμερα

Μέλος της Επιτροπής για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση του «Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Αρχαιογνωσίας » που υλοποιείται από το ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων 

Σεπτ.2000– Ιούνιος 2002

Μέλος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ για το «Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001»

2 – 8 – 2000

έως 31-12-2001

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΠΘ στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Ε.Ε. για το «Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001»