ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ Μ. ΜΑΓΟΥΛΑ

Σύμβουλος Οικονομολόγος Π.Ι.

Μεσογείων 396  , Αγία Παρασκευή 15341

Τηλ./Φαξ  +302106082353 

 Ε-mail: magoul@pi-schools.gr

Η Θεοχαρούλα (Χαρά) Μαγουλά από το 2000 ανέλαβε αρμοδιότητες Συμβούλου ειδικότητας Οικονομολόγου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επομένως, είναι επιστημονική υπεύθυνη για τα οικονομικά μαθήματα της γενικής και επαγγελματικής (Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ΕΠΑΛ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι επιστημονική υπεύθυνη για τις Σχολικές Δραστηριότητες «Οικονομία και Εγώ» στην υποχρεωτική εκπαίδευση και «Οικονομία – Επιχειρηματικότητα» στην γενική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διεξάγει έρευνες σχετικά με το περιεχόμενο των οικονομικών μαθημάτων, την ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων, τη σχέση οικονομικής παιδείας και αγοράς εργασίας κ ά. Συμμετέχει σε διατμηματικές επιτροπές του Π.Ι.

Έχει  βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη. Συγκεκριμένα, είναι Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Τίτλος διατριβής «Εκπαίδευση και Οικονομική Μεγέθυνση – Η Ελληνική Πραγματικότητα» (1997). Έχει εξειδίκευση σε θέματα Οικονομικών της εκπαίδευσης από το University of the Basque Country, Donostia- San Sebastian, Spain. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στην Οικονομική Πολιτική (Μ.Α in Economic Policy, διετούς φοιτήσεως, 1991-1993) από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά (1989).

Επιπροσθέτως έχει βασικές σπουδές και μετεκπαιδεύσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη και Διδακτική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα είναι κάτοχος πτυχίου διετούς μετεκπαιδεύσεως ΜΔΔΕ, κάτοχος πτυχίου μονοετούς μετεκπαιδεύσεως ΣΕΛΔΕ και πτυχιούχος ΑΠΑΨ.

      Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης. Από το 1997 που ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, διδάσκει με βάσει τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, και σε Οικονομικά Τμήματα Πανεπιστημίων, μαθήματα όπως: «Μικροοικονομική θεωρία», «Μακροοικονομική Θεωρία», «Οικονομική Ανάλυση ΙΙ», «Οικονομικά της Εκπαίδευσης»,, «Οικονομική των Ανθρωπίνων πόρων», «Ανθρώπινοι πόροι και ανάπτυξη», «Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων», «Εισαγωγή στη Διδακτική Οικονομικών», «Ειδικά θέματα Διδακτικής Οικονομικών» κά.

            Επίσης, από το 2000, διδάσκει σε ΠΕΚ, επιμορφωτικές ημερίδες Π.Ι. , κά.

            Έχει συγγράψει βιβλία μακρο-οικονομικής θεωρίας, οικονομικής πολιτικής και διδακτικής οικονομικών. Μεταξύ των βιβλίων που έχει συγγράψει συγκαταλέγονται τα βιβλία: «Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών» Εκδόσεις GUTENBERG (2009) και «Αρχές Πολιτικής Οικονομίας: Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία», Εκδόσεις ΙΝΕΡΠΟΣΤ (2006) καθώς και τα βιβλία: «Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία», Εκδόσεις Τυπωθήτω (2002, 2005) και «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική», Εκδόσεις ΕΑΠ (2000, 2001),  τα οποία  έχει συγγράψει σε συνεργασία με την Λ. Τ. Κατσέλη.

            Έρευνες και άρθρα της αναφέρονται σε θέματα κυρίως εκπαιδευτικής πολιτικής, οικονομικών της εκπαίδευσης και διδακτικής των οικονομικών.

            Μεταξύ των άρθρων που έχει δημοσιεύσει ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: «Schooling and monetary rewards in Greece: An overeducation false alarm?», «Web Based learning: A case study in Economics», «Educational Choices for Second Generation Migration: Is there a role for a European Education Policy?», «Εducation and Economic Growth in Greece», «Μετανάστευση και εκπαιδευτική πολιτική: Σύγχρονες τάσεις», «Μειονότητες και Υπερεκπαίδευση», «Η αναγκαιότητα και η οικονομική αποδοτικότητα της μετά – υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα», «Σχέση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ποσοστού ανεργίας»,  «Οι συνέπειες από την σχολική διαρροή στον μισθό των Ελληνίδων και ο κοινωνικός αποκλεισμός των αναλφάβητων», «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί – Προτάσεις», «Τα οικονομικά μαθήματα στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ζήτηση Μαθητών», «Αξιολόγηση Σχολικών βιβλίων οικονομικών μαθημάτων Ενιαίου Λυκείου», «Αγορά Εργασίας και Οικονομική εκπαίδευση: Η περίπτωση της Ελλάδος», «Αγορά εργασίας και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.): Η περίπτωση της Ελλάδος», «Απόψεις εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα/Σχολική Δραστηριότητα: Οικονομία – Επιχειρηματικότητα 2001-2005», «Η Οικονομική απόδοση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα» κά.