ΣΥΝΤΟΜΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Παύλος  Μάραντος

Θέση: Σύμβουλος Νομικών/Πολιτικών Επιστημών

Έτη υπηρεσίας: 21

Διεύθυνση εργασίας: Μεσογείων 396, Γραφ. 310

Τηλ. 210.6014256   κινητό:0976.818321

 

2.ΣΠΟΥΔΕΣ

Βασικό πτυχίο:

 Νομικής Σχολής, Τμήμα Νομικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άλλα πτυχία:

-Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Παιδαγωγικών Σπουδών, ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ

-Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακά:

-Ετήσιο Μεταπτυχιακό στο Διοικητικό Δίκαιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Ετήσιο Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-MASTER  στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πάντειο

 Πανεπιστήμιο με θέμα: «Υποχρέωση του κράτους για ανάπτυξη»

Διδακτορικό:

Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα: «Εκπαίδευση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: Η χρήση των Μ.Μ.Ε στην Εκπαίδευση»

 

3.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

-Από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

4.ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά

 

5.ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (εμπειρία στην τάξη):16 χρόνια

 

6.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

α.Συγγραφικό έργο

Βιβλία:

-Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2000

-Εκπαίδευση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας – Εκπαιδευτική Τεχνολογία,   

 Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2001

-Κράτος και Ανάπτυξη, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2003

 

Άρθρα: Διάφορα άρθρα κοινωνικοπολιτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου

 

β.Έρευνες: Μία έρευνα στην εκπαιδευτική τεχνολογία