ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

( ΕΤΟΣ 2002-2003)

 

 

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.   Ον/πώνυμο: Βασιλική Περάκη     Θέση: Σύμβουλος Π.Ι.   Έτη υπηρεσίας:  21

Δ/νση εργασίας:  Μεσογείων 396  Αγία Παρασκευή   

Τηλ. και Fax: 210-6001002    Κινητό: 0973 364243   

E-mail: biology@pi-schools.gr

                                         

       

2) ΣΠΟΥΔΕΣ

Βασικό πτυχίο: Βιολογικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεύτερο πτυχίo: -

Μεταπτυχιακό(και το θέμα του):   Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ετήσιο πρόγραμμα).

Θέμα: «Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

 

Διδακτορικό(και το θέμα του):  Βιολογικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 Εκπόνηση Διατριβής: Ινστιτούτο Βιολογίας ΕΚΕΦΕ – ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Θέμα διατριβής: «Παράγοντες που επηρεάζουν την Αντιϊική Δράση Ουσιών Βιολογικής Προέλευσης»

 

3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης»

 

4) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά, Ιταλικά

 

5) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (εμπειρία στην τάξη):   Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (11 έτη)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (4 έτη)

 

6) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

α) Συγγραφικό έργο

Βιβλία:

î  Σχολικά διδακτικά πακέτα: 4

î  Πακέτα υποστηρικτικού εποπτικού υλικού: 3

î  Πανεπιστημιακά συγγράμματα: 2

î  Βιβλία γενικότερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος:   Έχουν εκδοθεί  8

Στο τελικό στάδιο συγγραφής  2

Επιστημονική επιμέλεια  1

 

Άρθρα (πλήθος και θεματική):

î  Σε περιοδικά με σύστημα κριτών: 9  (θέματα Βιολογίας, διδακτικές προσεγγίσεις, καινοτόμες δραστηριότητες, επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών)

î  Σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών: 9  (θέματα Βιολογίας, διδακτικές προσεγγίσεις, καινοτόμες δραστηριότητες, αναλυτικά προγράμματα σπουδών, επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών)

       

β) Έρευνες (πλήθος και θεματική):

î  Μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βιοχημεία – Βιοφυσική» του ΕΚΕΦΕ – ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’.

î  Εκπαιδευτική έρευνα σχετική με θέματα όπως: η εργαστηριακή άσκηση των μαθητών στο πλαίσιο των Βιολογικών μαθημάτων, η αγωγή των μαθητών σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος, η αξιολόγηση διδακτικού υλικού, οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, η πειραματική εφαρμογή και η αξιολόγηση εποπτικού υλικού.

 

 γ) Συμμετοχή σε συνέδρια-εισηγήσεις:

î  Συνέδρια (ως εισηγήτρια):   9

î  Ημερίδες, Σεμινάρια (ως εισηγήτρια): πολλά

 

δ) Άλλες δραστηριότητες:

î    Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (ΣΕΛΜΕ, ΠΕΚ, Μ.Δ.Δ.Ε.): από το 1987 μέχρι σήμερα.

î    Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων: 6

î    Μέλος Συλλόγων: 1