“ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ”

του Γεωργίου Ν. Σκαλιάπα, Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

            Ο Γεώργιος Σκαλιάπας γεννήθηκε στο Μουζάκι Καρδίτσας, όπου και τελείωσε τις βασικές του σπουδές Γυμνάσιο - Λύκειο. Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το 1994 πήρε το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1999 ανακηρύχθηκε διδάκτορας των Επιστημών της Αγωγής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το 1982 διορίστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από 25-02-2000 υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχει διδακτική εμπειρία στο δημοτικό σχολείο, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (πρακτικές ασκήσεις φοιτητών στο αντικείμενο: Διδακτική Γλώσσας και Κειμένων και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής), στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Π.Ε.Κ. Αθηνών, στο πρόγραμμα εξομοίωσης του πτυχίου των δασκάλων, στην ενδοσχολική επιμόρφωση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.).

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την πράξη της διδασκαλίας, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Είναι μέλος παιδαγωγικών ενώσεων, μόνιμος συνεργάτης  εκδόσεων εκπαιδευτικών βιβλίων, έχει δημοσιεύσει  άρθρα παιδαγωγικού περιεχομένου και ένα βιβλίο με το ίδιο περιεχόμενο σε συνεργασία με τον καθηγητή Α. Παπά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου Αθηνών.