ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: Σοφού

ΟΝΟΜΑ: Ευστρατία

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Ευστράτιος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 Μαΐου 1962

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αβύδου 77-79/ 15771 ZΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 2107719269

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: aluot@hol.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1999:             Διδακτορικό δίπλωμα στην Παιδαγωγική Επιστήμη του Παιδαγωγικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Γρανάδας (Ισπανία).

1993:             Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

1992:             Δίπλωμα εξάμηνου επιμορφωτικού προγράμματος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

1991:             Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης.

1987:             Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης

1982:             Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών Αθηνών

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Ισπανικά -Αγγλικά

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

2004:          Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε., Κούτρα Χ., Σοφού, Ε. «Η διαθεματική προσέγγιση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Διερεύνηση και αξιολογική προσέγγιση παραδειγμάτων από την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική», στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2004) «Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα», Μεταίχμιο, σελ.173-182

2003:          «Οι μεταφορές στην παιδαγωγική σκέψη: Μέσον ανάλυσης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών», άρθρο στο περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 6, σελ. 223-238.

2003:          «Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα», μελέτη που έγινε από το Τμήμα Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και βρίσκεται αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του (www.pi-schools.gr/prpgrams/erevnes/index.html)

2002:          «Συνοπτική συγκριτική έκθεση της οργάνωσης του σχολικού χρόνου στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία, Καναδά, Η.Π.Α. Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία»,  μελέτη που έγινε από το Τμήμα Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και βρίσκεται αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του (www.pi-schools.gr/prpgrams/erevnes/index.html)

2002:          «Αιχμάλωτοι του χρόνου: Η αναγκαιότητα της ευέλικτης χρήσης του χρόνου στη σύγχρονη εκπαίδευση», άρθρο στο περιοδικό Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 6, σελ. 223-237.

1999:          "La cultura de la enseñanza en Grecia y en España: Un estudio comparativo de la visión del profesorado acerca de sus condiciones de trabajo" (Η κουλτούρα της διδασκαλίας στην Ελλάδα και στην Ισπανία: Μια συγκριτική μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους"), αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή.

1997:          "Cambio y regulación en la formación del profesorado de primaria: El caso griego" (Μεταρρυθμίσεις και οργάνωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Η ελληνική περίπτωση), ερευνητική μελέτη που υποβλήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου της Γρανάδας για την απόκτηση ερευνητικής επάρκειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια του διδακτορικού προγράμματος: «Η νέα οργάνωση του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος: Θεωρητικές βάσεις και μεθοδολογία»

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2004-μέχρι σήμερα: Πάρεδρος Προσχολικής Αγωγής για την αξιολόγηση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

2004-2001:     Αποσπασμένη στο Τμήμα Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

2001-2000:      Αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης ως συνεργάτης του καθηγητή της Συγκριτικής Εκπαίδευσης κ. Δημήτρη Ματθαίου.

2000-1983:      Νηπιαγωγός σε δημόσια νηπιαγωγεία του Ν. Λέσβου και της Ν. Αθηνών

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

·         Μέλος της CESE (Comparative Education Society in Europe)

·         Μέλος της ΕΛΕΣΕ (Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης)

·         Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ισπανιστών