ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Βρίσκεστε στο Γυμνάσιο

 

Πρόγραμμα Σπουδών


Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος

Αξιολόγηση

Βιβλία και Υποστηρικτικό Υλικό

Διδακτικές οδηγίες

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
και
Αναλυτικά Προγράμματα
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

(ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ)