ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Επιστροφή στα ΤΕΕ

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ
Α΄ ΤΑΞΗ
Β΄ ΤΑΞΗ
Χρήση Η/Υ
 
B΄ ΚΥΚΛΟΣ
Υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών
Υποστήριξη Συστημάτων και Εφαρμογών Υπολογιστών
Εφαρμογές Υπολογιστών