Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

Συρτός Νησιώτικος, βίντεο με έναν χορευτή με μέτρημα (χωρίς μουσική)