Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

1. Καραγκούνα

2. Συρτός Νησιώτικος

3. Παλαμάκια

4. Ποδαράκι

5. Τσακώνικος