Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

Συρτός Νησιώτικος, βίντεο με ομάδα χορευτών