Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

Παλαμάκια, βίντεο με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)