Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

Παλαμάκια, βίντεο με ομάδα χορευτών