Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

Ποδαράκι, βίντεο με ομάδα χορευτών