Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

Τσακώνικος, βίντεο με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)