Χοροί για την Γ' και Δ' Δημοτικού

Τσακώνικος, βίντεο με ομάδα χορευτών