Χοροί για την Γ' Γυμνασίου

Τικ (μονό), βίντεο με έναν χορευτή χωρίς μέτρημα (με μουσική)