Χοροί για την Γ' Γυμνασίου

1. Πεντοζάλι

2. Τικ (μονό)