Χοροί για την Γ' Γυμνασίου

Τικ (μονό), βίντεο με ομάδα χορευτών