5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΑΥΣΤΡΙΑ : 1. Ecologization of Schools - Education for Sustainable Development

Πρόσωπο Επικοινωνίας Dr. Guenther Franz Pfaffenwimmer
(Federal Ministry of Education, Science and Culture),
Έναρξη Δικτύου 1996: πιλοτική φάση
1998: ίδρυση τοπικών/ περιφερειακών δικτύων σε όλες τις επαρχίες της Αυστρίας
Μέλη 20 Σχολεία/ Διευθυντές/ Ιδρύματα για την Επιμόρφωση εν-ενεργεία Εκπαιδευτικών/ Περιβαλλοντικά Τμήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (NGO's)
Οργάνωση

Σε εθνικό επίπεδο:

 • 1 Συντονιστής (επικεφαλής Συντονιστικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας)
 • 1 μέλος του «FORUM Umweltbildung» (μεσολαβητή του Υπουργείου Παιδείας)
 • Ομάδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)(για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου)

Περιφερειακά Δίκτυα:

 • 1 εκπρόσωπος των τοπικών σχολικών αρχών.
 • 1 εκπρόσωπος της τοπικής Παιδαγωγικής Σχολής.
 • 1 εκπρόσωπος της ομάδας του OECD
 • Σχολεία
Χρηματοδότηση

Υπουργείο Παιδείας (τμήμα Επιστημών & Πολιτισμού) (ετησίως 2,5 εκατομ.)

Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου

Ανάπτυξη ενός Μοντέλου ένταξης της οικολογίας στη δουλειά του σχολείου (ecologization) στην Αυστρία και η διάδοση αυτού σε όλο το Αυστριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πιο συγκεκριμένα:

 • επινόηση και εφαρμογή μέτρων για την ένταξη της οικολογίας (ecologization) στα σχολεία (υλικό-μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας)
  θέματα που αφορούν τα μέτρα: ενεργειακά αποθέματα/ μείωση εκπομπών αερίων/ χωροταξική διευθέτηση/ συνεργασία με τους Δήμους/ πολιτισμός
 • μεταφορά της πρωτοβουλίας από τους «ακτιβιστές» και τους «ενδιαφερόμενους» σ' ένα μεγάλο αριθμό σχολείων
Δραστηριότητες
 • Σεμινάρια για εν ενεργεία Δασκάλους.
 • Συνέδρια - Δημοσιεύσεις/ Εκδόσεις - Σελίδα στο διαδίκτυο.
 • Εξασφάλιση πόρων για χρηματοδότηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχολεία
 • Συνεργασία με ειδικούς/συμβούλους για την ανάπτυξη των σχολείων

ΑΥΣΤΡΙΑ : 2. Environment - Innovation - Teacher Education (ENITE)

Πρόσωπο Επικοινωνίας Regina Steiner,
Έναρξη Δικτύου 2000, στα πλαίσια ενός 3ετούς ερευνητικού προγράμματος «Καινοτομία στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
Χρηματοδότηση
 • Υπουργείο Παιδείας (τμήμα Επιστημών και Πολιτισμού) και
 • Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος.
 • Διαπανεπιστημιακό Κέντρο (για την Αξιολόγηση του Δικτύου)
Μέλη-Οργάνωση
 • 1 Συντονιστής (από το «FORUM Umweltbildung»)
 • Εκπρόσωποι της ομάδας (ENSI)«Πρωτοβουλίες για το Περιβάλλον και τα Σχολεία»
 • Επιστημονικοί Σύμβουλοι
 • 5 Πανεπιστήμια και 13 Παιδαγωγικές Ακαδημίες
Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου

Ανάπτυξη και μελέτη πρωτοβουλιών στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με κοινό παρονομαστή περιβαλλοντικά θέματα ή θέματα οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.

 • Γενικός Σκοπός: Ανάπτυξη μιας οικολογικά βιώσιμης κοινωνίας
 • Ειδικότερα: «Επιμόρφωση για βιώσιμη ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. (Καινοτομίες στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών)
Δραστηριότητες
 • Ομάδες εργασίας, Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια (τουλάχιστον 2 το χρόνο)
 • Ιστοσελίδα και Δελτίο Τύπου (ετήσιο)
 • Υποστήριξη των εμπλεκομένων οργανώσεων για την οργάνωση συναντήσεων των ομάδων/ για το συντονισμό Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των μελών του Δικτύου/ για τη δημοσίευση των προϊόντων του Δικτύου
 • Οι οργανώσεις που συμμετέχουν πραγματώνουν, αξιολογούν (μέσω της Action Research) και μελετούν κάθε πρωτοβουλία και προσπαθούν να καθορίσουν αρχές συνεργασίες με Καθηγητές σε Πανεπιστήμια/ Σχολές Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Δασκάλους και άλλα σχετικά πρόσωπα και ιδρύματα/θεσμούς.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr