21 / 2 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος είναι ένας από τους τομείς των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων που δημιουργήθηκαν με το Ν.2640/98. Αντικείμενο του τομέα είναι κατά βάση η γεωργική εκπαίδευση και παρέχεται σε 2 κύκλους σπουδών. Έχει 8 ειδικότητες (4 στον 1ο κύκλο και 4 στον 2ο κύκλο), ενώ στον 2ο κύκλο προβλέπεται η εισαγωγή μιας νέας ειδικότητας, αυτής της Ζωικής Παραγωγής, που προβλέπεται να λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2004-2005. Ο τομέας λειτουργεί σε 104 από τα 460 περίπου Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια του ΥΠΕΠΘ.

Υπεύθυνος του τομέα είναι ο Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γεώργιος Βούτσινος Δρ Γεωπόνος-Υδροβιολόγος.

Στον τομέα ανήκουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Γαρδίκα Αιμιλία Γεωπόνος, Γιάννου Γεωργία Γεωπόνος, Κόνδης Κων/νος Γεωπόνος, Μεργκούνη Καλλιόπη Τεχνολόγος Γεωπονίας και Καβαλάρη Παναγιώτα εκπ/κος Α/θμιας εκπ/σης.

Ο τομέας αναφέρεται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή και στις δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που απορρέουν από αυτήν και συγκεκριμένα τη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων. Τέλος, ο τομέας αναφέρεται και στη σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος που είναι πρωταρχικής και θεμελιώδους σημασίας τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότητες του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

1ος κύκλος

2ος κύκλος

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr