21 / 2 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΕΛΛΑΔΑ: «Το Ποτάμι»

Πρόσωπο Επικοινωνίας Δημήτρης Καλαϊτζίδης
Έναρξη Δικτύου 1995
Μέλη
 • 80 σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Συντονιστική Επιτροπή: 7μελής (1 συντονιστής, 2 εκπρόσωποι του ΥΠΕΠΘ, 1 εκπρόσωπος από κάθε Πανεπιστήμιο, 2 καθηγητές Δ/βάθμιας Εκπ/σης)
Οργάνωση
 • Ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από κάθε σχολείο
 • Ένας υπεύθυνος καθηγητής από κάθε σχολείο
 • Συντονιστική Επιτροπή
Χρηματοδότηση Οικονομική στήριξη από το ΥΠΕΠΘ, τους Δήμους, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) κ.τ.λ.
Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου
 • Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Να αναπτυχθεί οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Να αναπτυχθεί συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα
 • Να εκπονηθεί και να διαδοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία εκπαιδευτικό υλικό, για να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση των υπεύθυνων καθηγητών.
 • Εκπαίδευση και προετοιμασία των μαθητών.
 • Επιλογή του ποταμού και επιτόπια επίσκεψη από την ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη μελέτη του από οικολογικής, φυσικής, ιστορικής και οικονομικής πλευράς. Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου /ερωτηματολογίων σχετικά με το ποτάμι που επέλεξαν.
 • Τήρηση ημερολογίου.
 • Συγγραφή και διάχυση της τελικής έκθεσης
 • Ετήσια συνάντηση όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα («Ημέρα του ποταμού»)


 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr