5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΕΛΒΕΤΙΑ : Schools with Profile (Canton of Lucerne)

Πρόσωπο Επικοινωνίας Peter Imgruth
ή Andy Schneider
Έναρξη Δικτύου 1998
Μέλη

26 σχολεία σε 24 Δήμους

Οργάνωση
  • Μια διευθυντική ομάδα
  • Ένας συντονιστής
  • Ένας εκπρόσωπος για κάθε σχολείο
Χρηματοδότηση Ίδρυμα J.Jacobs (1998 - Ιούλιο 2002)/ Υποστήριξη από το Καντόνι
Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου
  • Γενικά: συνεργασία, ανταλλαγή, συντονισμός μεταξύ των σχολείων για την πραγματοποίηση των σκοπών και της ιδέας των «Σχολείων με προφίλ» (η ένταξη και των 280 σχολείων από τους 97 δήμους μέχρι το 2005)
  • Ειδικότερα: Υπάρχουν 7 υπο-Δίκτυα με διαφορετικά θέματα & στόχους:
    Διαχείριση ποιότητας/ συνεργασία με γονείς/ οργάνωση της εκπαίδευσης παιδιών 5-8 ετών/ υλοποίηση του σχολικού μοντέλου/ ομαλή κοινωνική ζωή
Δραστηριότητες
  • Συνάντηση των 7 υπο-Δικτύων 4 φορές το χρόνο
  • Μια συνάντηση ετησίως με ομάδες καθηγητών και μελών των τοπικών αρχών όλων των εμπλεκομένων σχολείων


 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr