5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΟΛΛΑΝΔΙΑ : PVBRO Project Vernieuwing Bovenbouw Reformatorisch Onderwijs

Πρόσωπο Επικοινωνίας Mr. Jaap Braaksma
(Stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs)
Έναρξη Δικτύου 1995
Μέλη

7 σχολεία

Οργάνωση
  • Διευθυντική Επιτροπή (1 διευθυντής από κάθε σχολείο)
  • Ομάδες εργασίας (καθηγητές των σχολείων)
Χρηματοδότηση Εν μέρει από την Κυβέρνηση και εν μέρει από τα Σχολικά Συμβούλια
Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου

Στόχοι:

  • Ανάπτυξη ενός χριστιανικού οράματος για τις δυνατότητες και το πλαίσιο λειτουργίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Παραγωγή υλικού για την υλοποίηση αυτού του οράματος στα σχολεία

Θέματα:
Προ-επαγγελματική εκπαίδευση/ γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (VMBO)

  • Πρωτοποριακή διαχείριση/ εξετάσεις/ συνδυασμός μάθησης και εργασίας στο VMBO/ πολιτισμική και καλλιτεχνική εκπαίδευση/ αγωγή του πολίτη/

Ανώτερη/ Προ-πανεπιστημιακή γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  • Πρωτοποριακή διαχείριση
  • Πολιτισμική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
  • Γενική φυσική επιστήμη (general natural science)
Δραστηριότητες
  • Παραγωγή μαθησιακού και διδακτικού υλικού(γραπτό και ψηφιακό)
  • Οργάνωση συναντήσεων και παροχή στήριξης για διευθυντές και δασκάλους


 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr