5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΟΥΓΓΑΡΙΑ : Hungarian Eco - school Network

Πρόσωπο Επικοινωνίας Attila Varga
(National Institute o f Public Education, Budapest)
Έναρξη Δικτύου 2000, από το Κέντρο Ανάπτυξης Σχολικών Προγραμματών του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Εκπαίδευσης
Μέλη

33 Σχολεία (Δάσκαλοι και Μαθητές)

Χρηματοδότηση
  • Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του Δικτύου
  • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος χρηματοδοτεί τα προγράμματα του Δικτύου

(σε ειδικές περιπτώσεις καλύπτουν τα σχολεία μέρος του κόστους της συμμετοχής τους στο Δίκτυο)

Στόχοι/ Θέματα του Δικτύου
  • Βιώσιμη ανάπτυξη των Σχολείων (sustainable school development)
  • Διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών με ενεργή συμμετοχή στη δημόσια ζωή.
  • Ασφαλής για το περιβάλλον διαχείριση και λειτουργία των σχολείων
Δραστηριότητες
  • Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια
  • Εκπαίδευση εν ενεργεία Εκπαιδευτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Ομάδες εργασίας/ Έρευνα με τη μεθοδολογία της Action Research
  • Παραγωγή συμπληρωματικού παιδαγωγικού υλικού (βιβλία, εκπαιδευτικά πακέτα κ.α.)
  • Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο (συνεχής ενημέρωση/ βάσεις δεδομένων κ.τ.λ.)


 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr