5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδικότητα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Επιχειρηματικής Γεωργίας" είναι ικανός να πραγματοποιεί αυτόνομη παραγωγή φυτικών προϊόντων (προετοιμάζει το έδαφος για φυτεύσεις ή σπορές, φυτεύει, λιπαίνει, καλλιεργεί, αρδεύει, παίρνει μέτρα φυτοπροστασίας, συλλέγει και αποθηκεύει την παραγωγή) αλλά και ζωικών προϊόντων (εκτελεί βασικές δραστηριότητες εκτροφής, υγιεινής, περιποίησης και αναπαραγωγής των ζώων). Επίσης εκτελεί εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας γεωργικής επιχείρησης. Τέλος ασχολείται με την αποθήκευση και διακίνηση φυτικών και ζωικών προϊόντων.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

  • Φυτική παραγωγή
  • Ζωική παραγωγή
  • Γεωργικές εγκαταστάσεις
  • Εκμηχάνιση της γεωργίας και αρδεύσεις
  • Εμπορία (marketing) γεωργικών προϊόντων
  • Γεωργική οικονομία και πολιτική

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

  • Γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής ή μικτής κατεύθυνσης
  • Αγροτικούς συνεταιρισμούς παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης φυτικών ή ζωικών προϊόντων.
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης φυτικών ή ζωικών προϊόντων.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr