5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδικότητα ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Φυτικής Παραγωγής" είναι ικανός να οργανώνει και να διευθύνει μια γεωργική επιχείρηση παραγωγής φυτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιεί εργασίες καλλιέργειας των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, αμπέλου, λαχανικών, ανθοκομικών και αρωματικών φυτών, ποωδών καρποφόρων καθώς και δενδρωδών καλλιεργειών. Επίσης, εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς, τεχνικές φύτευσης και μόρφωσης σχημάτων, εργασίες λίπανσης, φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του, ενώ χειρίζεται και συντηρεί τον βασικό εξοπλισμό και τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την παραγωγή.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Δενδροκομία
 • Αμπελουργία
 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • Ανθοκομία - Λαχανοκομία
 • Εκμηχάνιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Φυτοπροστασία
 • Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής παραγωγής
 • Υπαίθριες ή υπό κάλυψη φυτωριακές μονάδες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Ομάδες παραγωγών
 • Μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας γεωργ. προϊόντων
 • Εξαγωγικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με την φυτική παραγωγή.
 • Γεωργικούς συνεταιρισμούς.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr