5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδικότητα ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου" είναι ικανός να πραγματοποιεί βασικούς χειρισμούς και καλλιεργητικές τεχνικές στον τομέα της φυτοτεχνίας και συγκεκριμένα σε φυτώρια, θερμοκήπια κ.λπ. για την παραγωγή ανθοκηπευτικών κυρίως καλλιεργειών. Ασχολείται επίσης με την διακίνηση προϊόντων φυτοτεχνίας και εκτελεί εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε φυτωριακές και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Τέλος, ασχολείται με την αρχιτεκτονική τοπίου στον τομέα της εγκατάστασης και της συντήρησης πρασίνου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία
 • Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
 • Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις
 • Στοιχεία αρχιτεκτονικής τοπίου
 • Γεωργική οικονομία και πολιτική

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Επιχειρήσεις φυτοτεχνικών έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
 • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Γεωτεχνικές επιχειρήσεις οργάνωσης και συντήρησης του πρασίνου των αστικών και περιαστικών χώρων (άλση, πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, δενδροστοιχίες, αρχαιολογικοί χώροι και γενικώς χώροι αναψυχής)
 • Επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας υλικών φυτοτεχνίας και συναφών εξοπλισμών
 • Θερμοκηπιακές επιχειρήσεις
 • Καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων
 • Φυτώρια
 • Ανθοκομικά καταστήματα


 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr