5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδικότητα ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Κηποτεχνίας" ασχολείται με την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των χώρων πρασίνου. Ειδικότερα, αποτυπώνει στον χώρο το σχέδιο διαμόρφωσης του κήπου, εφαρμόζει τις τεχνικές προετοιμασίας του εδάφους, φυτεύει δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες, κατασκευάζει και συντηρεί απλές κατασκευές από μπετόν, μέταλλο και ξύλο, εφαρμόζει τεχνικές συντήρησης όλων των φυτών και των χλοοταπήτων, εφαρμόζει φυτωριακές τεχνικές, τοποθετεί και συντηρεί δίκτυα στράγγισης και άρδευσης κήπου και χειρίζεται και συντηρεί όλα τα εργαλεία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στον κήπο.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Φυτά κηποτεχνίας
 • Κηποτεχνικές εφαρμογές
 • Σχεδιασμός φυτοτεχνικών έργων
 • Εφαρμογές αρδευτικών δικτύων στην κηποτεχνία
 • Μηχανήματα και εργαλεία φυτοτεχνικών έργων
 • Συντήρηση κηποτεχνικών εφαρμογών
 • Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Επιχειρήσεις φυτοτεχνικών και αρδευτικών έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Γεωτεχνικές υπηρεσίες οργάνωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου όπως αλσών, πάρκων, πλατειών, πεζόδρομων, δενδροστοιχιών, αθλητικών κέντρων, σχολικών συγκροτημάτων και γενικώς χώρων αναψυχής
 • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικούς κήπους
 • Επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας υλικών κηποτεχνίας και συναφών εξοπλισμών.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr