5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδικότητα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού" παρέχει κάθε μορφής υπηρεσία αγροτουρισμού, οικολογικού τουρισμού και οικοαγροτουρισμού. Είναι ικανός να εφαρμόζει παραδοσιακές και οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας των φυτών και εκτροφής των ζώων, να παρασκευάζει τα κυριότερα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα σε επίπεδο οικοτεχνίας ή βιοτεχνίας, να πραγματοποιεί εργασίες παροχής υπηρεσιών στα αγροτουριστικά καταλύματα και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις του αγροτουριστικού καταλύματος ή του ξενώνα μικρής κλίμακας και αγροτουριστικής μορφής.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

  • Περιβάλλον και γεωργία
  • Στοιχεία βιολογικής γεωργίας
  • Γεωργικές εγκαταστάσεις
  • Αγροτουρισμός και ανάπτυξη
  • Γεωργική οικονομία και πολιτική
  • Ιδιοπαραγόμενα γεωργικά προϊόντα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

  • Αγροτουριστικά καταλύματα ή ξενώνες αγροτουριστικής και οικοτουριστικής μορφής
  • Αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς
  • Επιχειρήσεις που παρέχουν αγροτουριστικές υπηρεσίες
  • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας βιολογικών αγροτικών προϊόντων, προϊόντων αγροτικής οικοτεχνίας ή τοπικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων οικοτεχνικής μορφής (γαλακτοκομικά, αλλαντικά, μέλι, μαρμελάδες, αρτοσκευάσματα κ.λπ.)

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr